Wednesday Feb 19, 7:36AM EST

Options Chain RBOB GASOLINE Nov 2019 (NYMEX:RB.X19)

MarketNameOpenHighLowLastChangePctTime
RB.X19RBOB GASOLINE Nov 20191.66401.66811.62211.6290-0.0270-1.68%14:29add to portfolio
Expiration Strike CALL PUT
symbol last change openint symbol last change openint
2019-10-281.25000000    OB.X19.1250P0.0001+0.0224 
2019-10-281.26000000    OB.X19.1260P0.00010.0000 
2019-10-281.28000000    OB.X19.1280P0.0001+0.0123 
2019-10-281.29000000    OB.X19.1290P0.0001+0.0056 
2019-10-281.30000000    OB.X19.1300P0.00010.0000 
2019-10-281.35000000    OB.X19.1350P0.00010.0000 
2019-10-281.36000000    OB.X19.1360P0.00010.0000 
2019-10-281.37000000    OB.X19.1370P0.0001+0.0001 
2019-10-281.38000000    OB.X19.1380P0.0001+0.0001 
2019-10-281.40000000    OB.X19.1400P0.0002-0.0004 
2019-10-281.42000000    OB.X19.1420P0.00030.0000 
2019-10-281.43000000    OB.X19.1430P0.00040.0000 
2019-10-281.44000000    OB.X19.1440P0.0005-0.0002 
2019-10-281.45000000    OB.X19.1450P0.0007+0.0016 
2019-10-281.47000000    OB.X19.1470P0.0012+0.0004 
2019-10-281.48000000OB.X19.1480C0.1287+0.0560     
2019-10-281.49000000    OB.X19.1490P0.00200.0000 
2019-10-281.50000000    OB.X19.1500P0.0005-0.0011 
2019-10-281.52000000    OB.X19.1520P0.0045-0.0010 
2019-10-281.53000000OB.X19.1530C0.08300.0000 OB.X19.1530P0.0001-0.0019 
2019-10-281.54000000    OB.X19.1540P0.0074-0.0010 
2019-10-281.55000000OB.X19.1550C0.06650.0000 OB.X19.1550P0.0052-0.0041 
2019-10-281.56000000OB.X19.1560C0.0588+0.0600 OB.X19.1560P0.01160.0000 
2019-10-281.57000000OB.X19.1570C0.0402-0.0098 OB.X19.1570P0.0144+0.0012 
2019-10-281.58000000OB.X19.1580C0.04480.0000 OB.X19.1580P0.0176-0.0134 
2019-10-281.59000000OB.X19.1590C0.03870.0000     
2019-10-281.60000000OB.X19.1600C0.0330-0.0103 OB.X19.1600P0.0258+0.0085 
2019-10-281.61000000OB.X19.1610C0.0280-0.0112     
2019-10-281.62000000OB.X19.1620C0.0500+0.0020 OB.X19.1620P0.0364+0.0277 
2019-10-281.63000000OB.X19.1630C0.0365-0.0078 OB.X19.1630P0.0044-0.0016 
2019-10-281.64000000OB.X19.1640C0.0279-0.0077 OB.X19.1640P0.0492+0.0210 
2019-10-281.65000000OB.X19.1650C0.0190-0.0086     
2019-10-281.67000000OB.X19.1670C0.0095-0.0066     
2019-10-281.68000000OB.X19.1680C0.0038-0.0065     
2019-10-281.70000000OB.X19.1700C0.0004-0.0042     
2019-10-281.72000000OB.X19.1720C0.00290.0000     
2019-10-281.75000000OB.X19.1750C0.0010+0.0001     
2019-10-281.77000000OB.X19.1770C0.0009-0.0010     
2019-10-281.78000000OB.X19.1780C0.00070.0000     
2019-10-281.80000000OB.X19.1800C0.0005+0.0002     
2019-10-281.84000000OB.X19.1840C0.00020.0000     
2019-10-281.85000000OB.X19.1850C0.0002-0.0005     
2019-10-281.88000000OB.X19.1880C0.00010.0000     
2019-10-281.89000000OB.X19.1890C0.0001+0.0342     
2019-10-281.90000000OB.X19.1900C0.00010.0000     
2019-10-281.95000000OB.X19.1950C0.00010.0000     
2019-10-281.99000000OB.X19.1990C0.00010.0000