New York Mercantile Exchange (nymex)Energy › NATURAL GAS (NG) Entry Signal
MarketContractOpenHighLowLastChangePctTime
NG.V21Oct 20215.8006.2785.8006.062+0.232+3.98%00:57
NG.X21Nov 20215.8546.3185.8246.084+0.227+3.88%00:58
NG.Z21Dec 20215.9626.4255.9416.194+0.231+3.87%00:57
NG.F22Jan 20226.0376.4906.0046.260+0.224+3.71%00:56
NG.G22Feb 20225.9006.3575.8876.111+0.199+3.37%00:53
NG.H22Mar 20225.4685.8665.4685.604+0.117+2.13%00:52
NG.J22Apr 20224.1084.2984.0934.200+0.110+2.69%00:57
NG.K22May 20223.9304.0623.9213.983+0.073+1.87%00:52
NG.M22Jun 20223.9484.0893.9484.006+0.070+1.78%00:53
NG.N22Jul 20223.9874.1203.9874.043+0.068+1.71%00:53
NG.Q22Aug 20223.9954.1033.9894.070+0.091+2.29%00:31
NG.U22Sep 20223.9824.1013.9824.026+0.066+1.67%00:51
NG.V22Oct 20224.0294.1244.0164.045+0.055+1.38%00:53
NG.X22Nov 20224.0984.1944.0914.122+0.066+1.63%00:51
NG.Z22Dec 20224.2344.3434.2344.249+0.048+1.14%00:53
NG.F23Jan 20234.3114.4244.3084.346+0.051+1.19%00:51
NG.G23Feb 20234.1394.2044.1394.206+0.105+2.52%17:28
NG.H23Mar 20233.8123.8523.8123.862+0.087+2.27%17:28
NG.J23Apr 20233.2153.2153.1933.220+0.057+1.78%17:28
NG.K23May 20233.1503.1503.1503.119+0.046+1.48%23:25
NG.M23Jun 20233.1433.1513.1373.159+0.055+1.75%17:28
NG.N23Jul 20233.2003.2003.1843.205+0.056+1.75%17:28
NG.Q23Aug 20233.2053.2273.1993.220+0.076+2.36%17:28
NG.U23Sep 20233.2023.2253.2023.212+0.083+2.57%17:28
NG.V23Oct 20233.2303.2343.2303.246+0.071+2.20%17:28
NG.X23Nov 20233.3413.3413.3413.352+0.060+1.80%17:28
NG.Z23Dec 20233.5353.5503.5353.553+0.069+1.94%17:28
NG.F24Jan 20243.6353.6353.6343.649+0.055+1.51%17:28
NG.G24Feb 20243.5803.5803.5803.573+0.075+2.09%17:28
NG.H24Mar 20243.2683.2683.2683.331+0.020+0.61%10:15
NG.J24Apr 20242.9002.9002.9002.884+0.081+2.79%17:28
NG.K24May 20242.8552.8552.8552.849+0.062+2.17%17:28
NG.V21:G22Oct 2021/Feb 2022 Spread-0.147-0.092-0.150-0.092+0.0060.00%14:28
NG.V21:U22Oct 2021/Sep 2022 Spread1.5081.5081.5081.716+0.199+13.20%17:28
NG.V21:H22Oct 2021/Mar 2022 Spread0.2030.3240.2030.321+0.108+36.12%15:35
NG.V21:F22Oct 2021/Jan 2022 Spread-0.248-0.200-0.257-0.204+0.0210.00%17:28
NG.V21:Z22Oct 2021/Dec 2022 Spread0.9971.0040.9951.472+0.085+7.98%12:36
NG.V21:HH.V21Oct 2021/HH Spread0.012500.013750.012500.01375+0.00050+3.77%23:26
NG.V21:Z21Oct 2021/Dec 2021 Spread-0.177-0.130-0.185-0.13300.00%17:28
NG.V21:H23Oct 2021/Mar 2023 Spread1.3301.3301.3301.844+0.123+8.80%12:36
NG.V21:N22Oct 2021/Jul 2022 Spread1.5171.7031.5171.699+0.410+24.08%14:28
NG.V21:M22Oct 2021/Jun 2022 Spread1.5581.6221.5581.739+0.287+17.69%17:28
NG.V21:X22Oct 2021/Nov 2022 Spread1.0681.1581.0681.619+0.094+7.76%14:38
NG.V21:V22Oct 2021/Oct 2022 Spread1.4401.5171.4401.688+0.236+15.56%17:28
NG.V21:K22Oct 2021/May 2022 Spread1.5091.7691.5091.768+0.404+22.84%17:28
NG.V21:X21Oct 2021/Nov 2021 Spread-0.025-0.021-0.044-0.023+0.0040.00%00:57
NG.V21:J22Oct 2021/Apr 2022 Spread1.2901.5781.2901.599+0.343+21.74%17:28
NG.V21:Q22Oct 2021/Aug 2022 Spread1.4561.6981.4561.696+0.410+24.15%14:28
NG.X21:J22Nov 2021/Apr 2022 Spread1.7691.9961.7691.624+0.147+8.41%00:03
NG.X21:Q22Nov 2021/Aug 2022 Spread1.8932.0641.8931.721+0.250+13.78%00:03
NG.X21:N22Nov 2021/Jul 2022 Spread1.3981.7781.3981.724+0.425+23.90%17:28
NG.X21:V22Nov 2021/Oct 2022 Spread1.9572.1621.9571.713+0.299+16.05%23:26
NG.X21:K22Nov 2021/May 2022 Spread2.0282.1382.0281.793+0.219+11.49%00:03
NG.X21:X22Nov 2021/Nov 2022 Spread1.3581.6351.3581.644+0.363+22.20%17:28
NG.X21:HH.X21Nov 2021/HH Spread0.013500.013750.012500.012750.000000.00%00:55
NG.X21:H23Nov 2021/Mar 2023 Spread2.0312.0322.0311.869+0.575+28.30%17:28
NG.X21:M22Nov 2021/Jun 2022 Spread1.9422.2041.9421.764+0.326+17.36%23:27
NG.X21:G23Nov 2021/Feb 2023 Spread1.4691.6621.4691.525+0.529+31.79%15:40
NG.X21:F23Nov 2021/Jan 2023 Spread1.2241.3641.2241.420+0.320+23.48%17:28
NG.X21:F22Nov 2021/Jan 2022 Spread-0.175-0.170-0.184-0.17400.00%00:56
NG.X21:H22Nov 2021/Mar 2022 Spread0.3600.4590.3600.447+0.067+17.63%00:52
NG.X21:Z22Nov 2021/Dec 2022 Spread1.1521.4071.1521.497+0.249+18.12%12:46
NG.X21:Z21Nov 2021/Dec 2021 Spread-0.107-0.105-0.112-0.108-0.0030.00%00:57
NG.X21:G22Nov 2021/Feb 2022 Spread-0.059-0.042-0.068-0.045+0.0050.00%00:56
NG.X21:U22Nov 2021/Sep 2022 Spread2.0442.1872.0441.741+0.334+18.02%23:27
NG.Z21:N22Dec 2021/Jul 2022 Spread1.6831.8391.6741.832+0.371+20.18%14:28
NG.Z21:Q22Dec 2021/Aug 2022 Spread1.6891.6891.6891.829+0.226+13.20%10:41
NG.Z21:Z22Dec 2021/Dec 2022 Spread1.5931.5931.5931.605+0.353+22.16%17:28
NG.Z21:U22Dec 2021/Sep 2022 Spread1.7601.8551.7531.849+0.371+20.00%14:29
NG.Z21:V22Dec 2021/Oct 2022 Spread1.6631.9921.6621.821+0.536+26.91%17:28
NG.Z21:X22Dec 2021/Nov 2022 Spread1.7391.7391.7391.752+0.352+20.24%17:28
NG.Z21:M22Dec 2021/Jun 2022 Spread2.1112.2182.1111.872+0.244+12.36%23:05
NG.Z21:F22Dec 2021/Jan 2022 Spread-0.069-0.065-0.072-0.066+0.0040.00%00:53
NG.Z21:H23Dec 2021/Mar 2023 Spread2.1362.1362.1361.977+0.564+26.40%17:28
NG.Z21:H22Dec 2021/Mar 2022 Spread0.4740.5560.4730.551+0.084+17.99%00:51
NG.Z21:K22Dec 2021/May 2022 Spread2.1082.1252.1081.901+0.097+4.78%19:52
NG.Z21:J22Dec 2021/Apr 2022 Spread1.9341.9971.9161.732+0.077+4.21%20:50
NG.Z21:G22Dec 2021/Feb 2022 Spread0.0490.0650.0440.063+0.012+23.53%00:51
NG.Z21:HH.Z21Dec 2021/HH Spread0.018750.019000.018000.01800-0.00075-4.00%00:53
NG.F22:Z22Jan 2022/Dec 2022 Spread1.5621.6821.5621.676+0.366+21.76%17:28
NG.F22:V22Jan 2022/Oct 2022 Spread1.6951.9161.6951.892+0.384+20.04%17:28
NG.F22:U22Jan 2022/Sep 2022 Spread1.7431.9251.7431.920+0.365+18.96%15:00
NG.F22:N22Jan 2022/Jul 2022 Spread1.7832.1011.7831.903+0.557+26.51%17:28
NG.F22:M22Jan 2022/Jun 2022 Spread1.8231.8391.8231.943+0.253+13.76%17:28
NG.F22:J22Jan 2022/Apr 2022 Spread1.9442.1451.9441.803+0.204+10.53%23:18
NG.F22:Q22Jan 2022/Aug 2022 Spread1.7211.9051.7211.900+0.366+19.21%17:28
NG.F22:F23Jan 2022/Jan 2023 Spread1.5001.5001.5001.599+0.266+17.73%17:28
NG.F22:G22Jan 2022/Feb 2022 Spread0.1200.1320.1180.127+0.008+6.72%00:38
NG.F22:K22Jan 2022/May 2022 Spread2.2142.3602.2142.285+0.185+8.81%00:45
NG.F22:H22Jan 2022/Mar 2022 Spread0.5550.6240.5450.605+0.060+11.01%00:52
NG.F22:HH.F22Jan 2022/HH Spread0.022000.022000.022000.02200+0.00025+1.15%22:17
NG.G22:J23Feb 2022/Apr 2023 Spread2.7002.7002.7002.578+0.552+20.44%15:40
NG.G22:J22Feb 2022/Apr 2022 Spread1.7951.9251.7871.691+0.082+4.61%20:50
NG.G22:HH.G22Feb 2022/HH Spread0.024750.024750.024750.024750.000000.00%19:26
NG.G22:H22Feb 2022/Mar 2022 Spread0.4270.4930.4230.476+0.044+10.19%00:53
NG.G22:F23Feb 2022/Jan 2023 Spread1.1161.1161.1161.487+0.058+5.12%12:55
NG.G22:N22Feb 2022/Jul 2022 Spread1.6961.7931.6681.791+0.351+19.58%14:30
NG.G22:K22Feb 2022/May 2022 Spread2.1222.2742.1221.860+0.314+16.02%23:26
NG.G22:M22Feb 2022/Jun 2022 Spread1.9922.1071.9921.831+0.269+14.64%22:17
NG.G22:V22Feb 2022/Oct 2022 Spread2.2062.2062.2061.780+0.436+24.63%23:26
NG.G22:U22Feb 2022/Sep 2022 Spread1.7921.7921.7921.808+0.334+18.64%17:28
NG.G22:Q22Feb 2022/Aug 2022 Spread1.4351.4351.4351.788+0.073+5.08%14:19
NG.H22:F23Mar 2022/Jan 2023 Spread0.9390.9390.9391.074+0.147+15.65%09:24
NG.H22:M22Mar 2022/Jun 2022 Spread1.3251.5091.3251.418+0.365+24.19%15:35
NG.H22:HH.H22Mar 2022/HH Spread0.024000.026000.022750.02450+0.00150+6.12%17:28
NG.H22:Q22Mar 2022/Aug 2022 Spread1.2461.2461.2461.375+0.149+9.83%09:24
NG.H22:X22Mar 2022/Nov 2022 Spread0.9710.9710.9711.298+0.080+7.84%14:38
NG.H22:V22Mar 2022/Oct 2022 Spread1.3851.3851.3851.367+0.295+21.30%17:28
NG.H22:U22Mar 2022/Sep 2022 Spread1.2811.3361.2811.395+0.218+16.32%17:28
NG.H22:N22Mar 2022/Jul 2022 Spread1.6351.6351.6351.378+0.143+9.58%22:21
NG.H22:K22Mar 2022/May 2022 Spread1.5751.7201.5751.447+0.159+10.19%23:05
NG.H22:J22Mar 2022/Apr 2022 Spread1.3561.5691.3561.460+0.067+4.81%00:42
NG.J22:Z22Apr 2022/Dec 2022 Spread-0.135-0.135-0.135-0.12700.00%10:48
NG.J22:J23Apr 2022/Apr 2023 Spread0.9050.9050.9050.887+0.141+15.58%16:03
NG.J22:X22Apr 2022/Nov 2022 Spread0.0270.0270.0270.020-0.006-18.18%20:12
NG.J22:V22Apr 2022/Oct 2022 Spread0.0880.1640.0880.152+0.049+47.57%00:53
NG.J22:U22Apr 2022/Sep 2022 Spread0.1510.1630.1510.117+0.038+30.40%22:22
NG.J22:F23Apr 2022/Jan 2023 Spread-0.141-0.137-0.141-0.204+0.0030.00%22:30
NG.J22:Q22Apr 2022/Aug 2022 Spread0.1120.1120.1120.097+0.006+5.66%18:28
NG.J22:N22Apr 2022/Jul 2022 Spread0.1240.1490.1240.100+0.036+33.64%22:42
NG.J22:M22Apr 2022/Jun 2022 Spread0.1600.2070.1520.140+0.049+32.24%23:26
NG.J22:K22Apr 2022/May 2022 Spread0.1740.2370.1630.219+0.044+25.14%00:53
NG.J22:HH.J22Apr 2022/HH Spread0.016250.019750.016250.01950+0.00100+5.13%17:28
NG.K22:N22May 2022/Jul 2022 Spread-0.065-0.062-0.066-0.06400.00%00:53
NG.K22:Z22May 2022/Dec 2022 Spread-0.273-0.273-0.273-0.296-0.0050.00%23:26
NG.K22:X22May 2022/Nov 2022 Spread-0.142-0.132-0.143-0.149-0.0040.00%23:24
NG.K22:V22May 2022/Oct 2022 Spread-0.076-0.068-0.077-0.068+0.0120.00%00:53
NG.K22:U22May 2022/Sep 2022 Spread-0.045-0.042-0.047-0.047+0.0010.00%00:51
NG.K22:M22May 2022/Jun 2022 Spread-0.027-0.026-0.027-0.02700.00%00:53
NG.K22:HH.K22May 2022/HH Spread0.017500.020000.017500.02000+0.00225+11.25%17:28
NG.K22:Q22May 2022/Aug 2022 Spread-0.068-0.065-0.069-0.07200.00%00:03
NG.K22:H23May 2022/Mar 2023 Spread0.0730.0730.0730.076+0.041+56.16%16:53
NG.K22:G23May 2022/Feb 2023 Spread-0.268-0.268-0.268-0.26800.00%17:28
NG.K22:F23May 2022/Jan 2023 Spread-0.358-0.348-0.364-0.373-0.0040.00%23:28
NG.M22:V22Jun 2022/Oct 2022 Spread-0.051-0.043-0.053-0.05100.00%23:25
NG.M22:Q22Jun 2022/Aug 2022 Spread-0.042-0.039-0.043-0.04300.00%23:26
NG.M22:N22Jun 2022/Jul 2022 Spread-0.039-0.036-0.039-0.037+0.0020.00%00:53
NG.M22:X22Jun 2022/Nov 2022 Spread-0.112-0.112-0.112-0.112+0.0100.00%00:51
NG.M22:G23Jun 2022/Feb 2023 Spread-0.240-0.240-0.244-0.239+0.0050.00%17:28
NG.M22:F23Jun 2022/Jan 2023 Spread-0.339-0.339-0.346-0.344+0.0020.00%14:32
NG.M22:HH.M22Jun 2022/HH Spread0.018000.020250.018000.02025+0.00225+11.11%17:28
NG.M22:Z22Jun 2022/Dec 2022 Spread-0.260-0.260-0.260-0.267-0.0020.00%23:29
NG.M22:U22Jun 2022/Sep 2022 Spread-0.022-0.016-0.023-0.023+0.0010.00%23:26
NG.N22:F23Jul 2022/Jan 2023 Spread-0.297-0.297-0.297-0.304-0.0070.00%17:28
NG.N22:Q22Jul 2022/Aug 2022 Spread-0.005-0.002-0.005-0.003+0.0020.00%23:26
NG.N22:V22Jul 2022/Oct 2022 Spread-0.013-0.006-0.013-0.006+0.0080.00%00:51
NG.N22:X22Jul 2022/Nov 2022 Spread-0.074-0.069-0.074-0.080-0.0010.00%23:29
NG.N22:Z22Jul 2022/Dec 2022 Spread-0.221-0.221-0.221-0.227-0.0040.00%23:28
NG.N22:U22Jul 2022/Sep 2022 Spread0.0150.0200.0150.020+0.005+33.33%00:51
NG.N22:HH.N22Jul 2022/HH Spread0.020000.021000.020000.02075+0.00075+3.75%22:23
NG.Q22:Z22Aug 2022/Dec 2022 Spread-0.225-0.223-0.225-0.224-0.0010.00%15:01
NG.Q22:F23Aug 2022/Jan 2023 Spread-0.299-0.298-0.299-0.301-0.0030.00%17:28
NG.Q22:HH.Q22Aug 2022/HH Spread0.021750.022000.021750.02200+0.00225+11.39%22:19
NG.Q22:U22Aug 2022/Sep 2022 Spread0.0190.0220.0190.022+0.002+10.00%00:31
NG.Q22:V22Aug 2022/Oct 2022 Spread-0.009-0.003-0.009-0.008+0.0020.00%23:26
NG.Q22:G23Aug 2022/Feb 2023 Spread-0.195-0.195-0.197-0.196+0.0010.00%17:28
NG.U22:G23Sep 2022/Feb 2023 Spread-0.216-0.216-0.222-0.216+0.0010.00%14:49
NG.U22:H23Sep 2022/Mar 2023 Spread0.1330.1330.1330.128+0.045+33.83%17:28
NG.U22:F23Sep 2022/Jan 2023 Spread-0.323-0.323-0.323-0.321-0.0040.00%23:29
NG.U22:Z22Sep 2022/Dec 2022 Spread-0.241-0.240-0.245-0.24400.00%17:28
NG.U22:HH.U22Sep 2022/HH Spread0.021000.021750.021000.02175+0.00175+8.75%21:57
NG.U22:X22Sep 2022/Nov 2022 Spread-0.094-0.094-0.094-0.097-0.0020.00%23:26
NG.U22:V22Sep 2022/Oct 2022 Spread-0.027-0.025-0.027-0.02800.00%23:25
NG.V22:J23Oct 2022/Apr 2023 Spread0.7000.7000.7000.798+0.021+2.92%10:17
NG.V22:X22Oct 2022/Nov 2022 Spread-0.067-0.065-0.068-0.069-0.0010.00%23:27
NG.V22:HH.V22Oct 2022/HH Spread0.02200.02400.02200.0235+0.0030+14.63%22:36
NG.V22:H23Oct 2022/Mar 2023 Spread0.1090.1120.1090.156+0.042+36.21%13:11
NG.V22:Z22Oct 2022/Dec 2022 Spread-0.206-0.204-0.215-0.204+0.0060.00%00:53
NG.V22:G23Oct 2022/Feb 2023 Spread-0.188-0.188-0.192-0.188+0.0040.00%17:28
NG.V22:F23Oct 2022/Jan 2023 Spread-0.286-0.283-0.294-0.293-0.0030.00%23:28
NG.X22:HH.X22Nov 2022/HH Spread0.022000.023750.022000.02375+0.00175+7.95%22:19
NG.X22:G23Nov 2022/Feb 2023 Spread-0.120-0.120-0.125-0.119+0.0060.00%13:51
NG.X22:F23Nov 2022/Jan 2023 Spread-0.221-0.220-0.222-0.224-0.0020.00%17:28
NG.X22:Z22Nov 2022/Dec 2022 Spread-0.143-0.141-0.146-0.141+0.0030.00%00:53
NG.Z22:G23Dec 2022/Feb 2023 Spread0.0210.0210.0210.028+0.013+61.90%13:51
NG.Z22:HH.Z22Dec 2022/HH Spread0.0220.0230.0220.023+0.001+4.55%22:19
NG.Z22:H23Dec 2022/Mar 2023 Spread0.3660.3660.3660.372+0.034+9.29%14:57
NG.Z22:Z23Dec 2022/Dec 2023 Spread0.6720.6720.6720.681+0.078+11.61%17:28
NG.Z22:F23Dec 2022/Jan 2023 Spread-0.077-0.075-0.079-0.079-0.0010.00%00:51
NG.F23:M23Jan 2023/Jun 2023 Spread1.1531.1531.1531.152+0.138+11.97%17:28
NG.F23:K23Jan 2023/May 2023 Spread1.1001.1001.1001.192+0.045+4.09%14:13
NG.F23:HH.F23Jan 2023/HH Spread0.02250.02300.02250.0230+0.0040+21.05%22:19
NG.F23:H23Jan 2023/Mar 2023 Spread0.4300.4590.4300.449+0.033+7.25%15:42
NG.F23:G23Jan 2023/Feb 2023 Spread0.0940.1100.0940.105+0.018+16.67%16:59
NG.G23:HH.G23Feb 2023/HH Spread0.021250.021500.021250.02150+0.00050+2.38%22:19
NG.G23:H23Feb 2023/Mar 2023 Spread0.3550.3550.3550.344+0.015+4.41%23:28
NG.H23:HH.H23Mar 2023/HH Spread0.021250.021250.021250.02125+0.00250+13.33%22:19
NG.H23:J23Mar 2023/Apr 2023 Spread0.6520.6520.6520.642+0.012+1.88%23:25
NG.J23:K23Apr 2023/May 2023 Spread0.1050.1140.1050.101+0.012+11.76%23:25
NG.J23:V23Apr 2023/Oct 2023 Spread-0.026-0.026-0.026-0.02600.00%17:28
NG.K23:M23May 2023/Jun 2023 Spread-0.040-0.039-0.041-0.040+0.0010.00%17:28
NG.K23:N23May 2023/Jul 2023 Spread-0.091-0.091-0.091-0.086+0.0050.00%12:27
NG.K23:Q23May 2023/Aug 2023 Spread-0.110-0.110-0.110-0.101+0.0090.00%12:27
NG.M23:N23Jun 2023/Jul 2023 Spread-0.046-0.046-0.047-0.046+0.0010.00%17:28
NG.M23:HH.M23Jun 2023/HH Spread0.019000.019000.018750.01875+0.00075+4.11%13:01
NG.N23:Q23Jul 2023/Aug 2023 Spread-0.014-0.014-0.016-0.015+0.0010.00%17:28
NG.Q23:U23Aug 2023/Sep 2023 Spread0.0080.0090.0080.0080.0000.00%10:28
NG.U23:V23Sep 2023/Oct 2023 Spread-0.033-0.033-0.036-0.034+0.0020.00%17:28
NG.V23:X23Oct 2023/Nov 2023 Spread-0.106-0.104-0.106-0.106-0.0020.00%15:53
NG.V23:V24Oct 2023/Oct 2024 Spread0.2200.2350.2200.267+0.021+8.94%14:28
NG.X23:Z23Nov 2023/Dec 2023 Spread-0.210-0.210-0.210-0.201+0.0090.00%17:28
NG.Z23:F24Dec 2023/Jan 2024 Spread-0.095-0.095-0.095-0.096-0.0010.00%17:28
NG.F24:F25Jan 2024/Jan 2025 Spread0.2100.2100.2100.233+0.027+12.86%14:28
NG.F24:G24Jan 2024/Feb 2024 Spread0.0690.0690.0690.076-0.005-6.33%10:59
NG.H25:J25Mar 2025/Apr 2025 Spread0.3300.3300.3300.355+0.015+4.55%13:45
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name.