FREIGHT ROUTE TD25 (BALTIC) (NYMEX:QAEB)

New York Mercantile Exchange (NYMEX)Energy › FREIGHT ROUTE TD25 (BALTIC) (QAEB) Entry Signal
MarketContractOpenHighLowLastChangePctTime
QAEB.M22Jun 202231.311631.311631.311631.31160.00000.00%00:00
QAEB.N22Jul 202234.59134.59134.59134.5910.0000.00%00:00
QAEB.Q22Aug 202233.69933.69933.69933.6990.0000.00%00:00
QAEB.U22Sep 202234.54234.54234.54234.5420.0000.00%00:00
QAEB.V22Oct 202235.09635.09635.09635.0960.0000.00%00:00
QAEB.X22Nov 202236.03436.03436.03436.0340.0000.00%00:00
QAEB.Z22Dec 202236.77636.77636.77636.7760.0000.00%00:00
QAEB.F23Jan 202332.26232.26232.26232.2620.0000.00%00:00
QAEB.G23Feb 202332.26232.26232.26232.2620.0000.00%00:00
QAEB.H23Mar 202332.48832.48832.48832.4880.0000.00%00:00
QAEB.J23Apr 202329.72529.72529.72529.7250.0000.00%00:00
QAEB.K23May 202329.72529.72529.72529.7250.0000.00%00:00
QAEB.M23Jun 202329.72529.72529.72529.7250.0000.00%00:00
QAEB.N23Jul 202327.86227.86227.86227.8620.0000.00%00:00
QAEB.Q23Aug 202327.86227.86227.86227.8620.0000.00%00:00
QAEB.U23Sep 202327.86227.86227.86227.8620.0000.00%00:00
QAEB.V23Oct 202330.77730.77730.77730.7770.0000.00%00:00
QAEB.X23Nov 202330.77730.77730.77730.7770.0000.00%00:00
QAEB.Z23Dec 202330.92730.92730.92730.9270.0000.00%00:00
QAEB.F24Jan 202430.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.G24Feb 202430.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.H24Mar 202430.4530.4530.4530.450.000.00%00:00
QAEB.J24Apr 202430.4530.4530.4530.450.000.00%00:00
QAEB.K24May 202430.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.M24Jun 202430.4530.4530.4530.450.000.00%00:00
QAEB.N24Jul 202430.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.Q24Aug 202430.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.U24Sep 202430.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.V24Oct 202430.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.X24Nov 202430.4530.4530.4530.450.000.00%00:00
QAEB.Z24Dec 202430.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.F25Jan 202530.4530.4530.4530.450.000.00%00:00
QAEB.G25Feb 202530.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.H25Mar 202530.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.J25Apr 202530.18830.18830.18830.1880.0000.00%00:00
QAEB.K25May 202530.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.M25Jun 202530.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.N25Jul 202530.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.Q25Aug 202530.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.U25Sep 202530.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.V25Oct 202530.4530.4530.4530.450.000.00%00:00
QAEB.X25Nov 202530.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.Z25Dec 202530.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.F26Jan 202630.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.G26Feb 202630.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.H26Mar 202630.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.J26Apr 202630.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.K26May 202630.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.M26Jun 202630.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.N26Jul 202630.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.Q26Aug 202630.18830.18830.18830.1880.0000.00%00:00
QAEB.U26Sep 202630.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.V26Oct 202630.4530.4530.4530.450.000.00%00:00
QAEB.X26Nov 202630.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.Z26Dec 202630.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.F27Jan 202730.4530.4530.4530.450.000.00%00:00
QAEB.G27Feb 202730.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.H27Mar 202730.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.J27Apr 202730.4530.4530.4530.450.000.00%00:00
QAEB.K27May 202730.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.M27Jun 202730.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.N27Jul 202730.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.Q27Aug 202730.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.U27Sep 202730.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.V27Oct 202730.4530.4530.4530.450.000.00%00:00
QAEB.X27Nov 202730.52530.52530.52530.5250.0000.00%00:00
QAEB.Z27Dec 202730.4530.4530.4530.450.000.00%00:00
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name.