Friday Dec 6, 3:10PM EST

FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) (NYMEX:QACB)

New York Mercantile Exchange (NYMEX)Energy › FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) (QACB)
MarketContractOpenHighLowLastChangePctTime
QACB.Z19Dec 201940.79540.79540.79540.7950.0000.00%00:00
QACB.F20Jan 202032.59732.59732.59732.5970.0000.00%00:00
QACB.G20Feb 202032.59732.59732.59732.5970.0000.00%00:00
QACB.H20Mar 202032.59732.59732.59732.5970.0000.00%00:00
QACB.J20Apr 202027.0827.0827.0827.080.000.00%00:00
QACB.K20May 202027.0827.0827.0827.080.000.00%00:00
QACB.M20Jun 202027.0827.0827.0827.080.000.00%00:00
QACB.N20Jul 202024.44524.44524.44524.4450.0000.00%00:00
QACB.Q20Aug 202024.44524.44524.44524.4450.0000.00%00:00
QACB.U20Sep 202024.44524.44524.44524.4450.0000.00%00:00
QACB.V20Oct 202029.58329.58329.58329.5830.0000.00%00:00
QACB.X20Nov 202029.58329.58329.58329.5830.0000.00%00:00
QACB.Z20Dec 202029.58329.58329.58329.5830.0000.00%00:00
QACB.F21Jan 202127.18927.18927.18927.1890.0000.00%00:00
QACB.G21Feb 202127.18927.18927.18927.1890.0000.00%00:00
QACB.H21Mar 202127.18927.18927.18927.1890.0000.00%00:00
QACB.J21Apr 202127.136427.136427.136427.13640.00000.00%00:00
QACB.K21May 202127.175827.175827.175827.17580.00000.00%00:00
QACB.M21Jun 202127.136427.136427.136427.13640.00000.00%00:00
QACB.N21Jul 202127.175827.175827.175827.17580.00000.00%00:00
QACB.Q21Aug 202127.175827.175827.175827.17580.00000.00%00:00
QACB.U21Sep 202127.175827.175827.175827.17580.00000.00%00:00
QACB.V21Oct 202127.175827.175827.175827.17580.00000.00%00:00
QACB.X21Nov 202127.175827.175827.175827.17580.00000.00%00:00
QACB.Z21Dec 202127.175827.175827.175827.17580.00000.00%00:00
QACB.F22Jan 202227.2127.2127.2127.210.000.00%00:00
QACB.G22Feb 202227.2127.2127.2127.210.000.00%00:00
QACB.H22Mar 202227.170527.170527.170527.17050.00000.00%00:00
QACB.J22Apr 202227.2127.2127.2127.210.000.00%00:00
QACB.K22May 202227.2127.2127.2127.210.000.00%00:00
QACB.M22Jun 202227.170527.170527.170527.17050.00000.00%00:00
QACB.N22Jul 202227.2127.2127.2127.210.000.00%00:00
QACB.Q22Aug 202227.2127.2127.2127.210.000.00%00:00
QACB.U22Sep 202227.170527.170527.170527.17050.00000.00%00:00
QACB.V22Oct 202227.2127.2127.2127.210.000.00%00:00
QACB.X22Nov 202227.2127.2127.2127.210.000.00%00:00
QACB.Z22Dec 202227.170527.170527.170527.17050.00000.00%00:00
QACB.F23Jan 202326.994926.994926.994926.99490.00000.00%00:00
QACB.G23Feb 202327.034427.034427.034427.03440.00000.00%00:00
QACB.H23Mar 202327.034427.034427.034427.03440.00000.00%00:00
QACB.J23Apr 202326.994926.994926.994926.99490.00000.00%00:00
QACB.K23May 202326.994926.994926.994926.99490.00000.00%00:00
QACB.M23Jun 202327.034427.034427.034427.03440.00000.00%00:00
QACB.N23Jul 202327.034427.034427.034427.03440.00000.00%00:00
QACB.Q23Aug 202327.034427.034427.034427.03440.00000.00%00:00
QACB.U23Sep 202327.034427.034427.034427.03440.00000.00%00:00
QACB.V23Oct 202327.034427.034427.034427.03440.00000.00%00:00
QACB.X23Nov 202326.994926.994926.994926.99490.00000.00%00:00
QACB.Z23Dec 202326.994926.994926.994926.99490.00000.00%00:00
QACB.F24Jan 202426.662226.662226.662226.66220.00000.00%00:00
QACB.G24Feb 202426.858826.858826.858826.85880.00000.00%00:00
QACB.H24Mar 202426.858826.858826.858826.85880.00000.00%00:00
QACB.J24Apr 202426.858826.858826.858826.85880.00000.00%00:00
QACB.K24May 202426.858826.858826.858826.85880.00000.00%00:00
QACB.M24Jun 202426.858826.858826.858826.85880.00000.00%00:00
QACB.N24Jul 202426.858826.858826.858826.85880.00000.00%00:00
QACB.Q24Aug 202426.819326.819326.819326.81930.00000.00%00:00
QACB.U24Sep 202426.819326.819326.819326.81930.00000.00%00:00
QACB.V24Oct 202426.858826.858826.858826.85880.00000.00%00:00
QACB.X24Nov 202426.819326.819326.819326.81930.00000.00%00:00
QACB.Z24Dec 202426.858826.858826.858826.85880.00000.00%00:00
QACB.U20-QACB.Z20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) SEP 20/DEC 20-5.138-5.138-5.138-5.1380.0000.00%00:00
QACB.U20-QACB.X20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) SEP 20/NOV 20-5.138-5.138-5.138-5.1380.0000.00%00:00
QACB.U20-QACB.V20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) SEP 20/OCT 20-5.138-5.138-5.138-5.1380.0000.00%00:00
QACB.G20-QACB.N20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) FEB 20/JUL 208.1528.1528.1528.1520.0000.00%00:00
QACB.Q20-QACB.V20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) AUG 20/OCT 20-5.138-5.138-5.138-5.1380.0000.00%00:00
QACB.Q20-QACB.X20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) AUG 20/NOV 20-5.138-5.138-5.138-5.1380.0000.00%00:00
QACB.Q20-QACB.Z20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) AUG 20/DEC 20-5.138-5.138-5.138-5.1380.0000.00%00:00
QACB.F20-QACB.M20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) JAN 20/JUN 205.5175.5175.5175.5170.0000.00%00:00
QACB.G20-QACB.U20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) FEB 20/SEP 208.1528.1528.1528.1520.0000.00%00:00
QACB.G20-QACB.Q20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) FEB 20/AUG 208.1528.1528.1528.1520.0000.00%00:00
QACB.G20-QACB.V20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) FEB 20/OCT 203.0143.0143.0143.0140.0000.00%00:00
QACB.G20-QACB.M20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) FEB 20/JUN 205.5175.5175.5175.5170.0000.00%00:00
QACB.G20-QACB.K20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) FEB 20/MAY 205.5175.5175.5175.5170.0000.00%00:00
QACB.G20-QACB.J20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) FEB 20/APR 205.5175.5175.5175.5170.0000.00%00:00
QACB.F20-QACB.J20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) JAN 20/APR 205.5175.5175.5175.5170.0000.00%00:00
QACB.F20-QACB.K20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) JAN 20/MAY 205.5175.5175.5175.5170.0000.00%00:00
QACB.F20-QACB.N20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) JAN 20/JUL 208.1528.1528.1528.1520.0000.00%00:00
QACB.F20-QACB.Q20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) JAN 20/AUG 208.1528.1528.1528.1520.0000.00%00:00
QACB.F20-QACB.U20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) JAN 20/SEP 208.1528.1528.1528.1520.0000.00%00:00
QACB.F20-QACB.V20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) JAN 20/OCT 203.0143.0143.0143.0140.0000.00%00:00
QACB.F20-QACB.X20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) JAN 20/NOV 203.0143.0143.0143.0140.0000.00%00:00
QACB.F20-QACB.Z20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) JAN 20/DEC 203.0143.0143.0143.0140.0000.00%00:00
QACB.K20-QACB.V20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) MAY 20/OCT 20-2.503-2.503-2.503-2.5030.0000.00%00:00
QACB.G20-QACB.X20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) FEB 20/NOV 203.0143.0143.0143.0140.0000.00%00:00
QACB.G20-QACB.Z20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) FEB 20/DEC 203.0143.0143.0143.0140.0000.00%00:00
QACB.H20-QACB.V20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) MAR 20/OCT 203.0143.0143.0143.0140.0000.00%00:00
QACB.H20-QACB.X20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) MAR 20/NOV 203.0143.0143.0143.0140.0000.00%00:00
QACB.K20-QACB.Z20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) MAY 20/DEC 20-2.503-2.503-2.503-2.5030.0000.00%00:00
QACB.K20-QACB.X20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) MAY 20/NOV 20-2.503-2.503-2.503-2.5030.0000.00%00:00
QACB.H20-QACB.Z20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) MAR 20/DEC 203.0143.0143.0143.0140.0000.00%00:00
QACB.K20-QACB.U20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) MAY 20/SEP 202.6352.6352.6352.6350.0000.00%00:00
QACB.K20-QACB.Q20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) MAY 20/AUG 202.6352.6352.6352.6350.0000.00%00:00
QACB.K20-QACB.N20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) MAY 20/JUL 202.6352.6352.6352.6350.0000.00%00:00
QACB.J20-QACB.Q20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) APR 20/AUG 202.6352.6352.6352.6350.0000.00%00:00
QACB.J20-QACB.Z20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) APR 20/DEC 20-2.503-2.503-2.503-2.5030.0000.00%00:00
QACB.J20-QACB.X20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) APR 20/NOV 20-2.503-2.503-2.503-2.5030.0000.00%00:00
QACB.J20-QACB.V20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) APR 20/OCT 20-2.503-2.503-2.503-2.5030.0000.00%00:00
QACB.H20-QACB.U20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) MAR 20/SEP 208.1528.1528.1528.1520.0000.00%00:00
QACB.H20-QACB.Q20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) MAR 20/AUG 208.1528.1528.1528.1520.0000.00%00:00
QACB.M20-QACB.N20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) JUN 20/JUL 202.6352.6352.6352.6350.0000.00%00:00
QACB.H20-QACB.M20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) MAR 20/JUN 205.5175.5175.5175.5170.0000.00%00:00
QACB.H20-QACB.J20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) MAR 20/APR 205.5175.5175.5175.5170.0000.00%00:00
QACB.N20-QACB.Z20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) JUL 20/DEC 20-5.138-5.138-5.138-5.1380.0000.00%00:00
QACB.N20-QACB.X20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) JUL 20/NOV 20-5.138-5.138-5.138-5.1380.0000.00%00:00
QACB.N20-QACB.V20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) JUL 20/OCT 20-5.138-5.138-5.138-5.1380.0000.00%00:00
QACB.H20-QACB.K20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) MAR 20/MAY 205.5175.5175.5175.5170.0000.00%00:00
QACB.J20-QACB.N20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) APR 20/JUL 202.6352.6352.6352.6350.0000.00%00:00
QACB.H20-QACB.N20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) MAR 20/JUL 208.1528.1528.1528.1520.0000.00%00:00
QACB.M20-QACB.Z20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) JUN 20/DEC 20-2.503-2.503-2.503-2.5030.0000.00%00:00
QACB.M20-QACB.X20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) JUN 20/NOV 20-2.503-2.503-2.503-2.5030.0000.00%00:00
QACB.M20-QACB.V20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) JUN 20/OCT 20-2.503-2.503-2.503-2.5030.0000.00%00:00
QACB.M20-QACB.U20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) JUN 20/SEP 202.6352.6352.6352.6350.0000.00%00:00
QACB.M20-QACB.Q20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) JUN 20/AUG 202.6352.6352.6352.6350.0000.00%00:00
QACB.J20-QACB.U20FREIGHT ROUTE TD22 (BALTIC) APR 20/SEP 202.6352.6352.6352.6350.0000.00%00:00
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name.