Wednesday Jan 22, 9:12PM EST

PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) (NYMEX:QAB3)

New York Mercantile Exchange (NYMEX)Energy › PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) (QAB3)
MarketContractOpenHighLowLastChangePctTime
QAB3.G20Feb 202024.924.924.924.90.00.00%00:00
QAB3.H20Mar 202025.325.325.325.30.00.00%00:00
QAB3.J20Apr 202025.425.425.425.40.00.00%00:00
QAB3.K20May 202025.8525.8525.8525.850.000.00%00:00
QAB3.M20Jun 202025.125.125.125.10.00.00%00:00
QAB3.N20Jul 202030.530.530.530.50.00.00%00:00
QAB3.Q20Aug 202028.9528.9528.9528.950.000.00%00:00
QAB3.U20Sep 202026.7526.7526.7526.750.000.00%00:00
QAB3.V20Oct 202025.1525.1525.1525.150.000.00%00:00
QAB3.X20Nov 202025.1525.1525.1525.150.000.00%00:00
QAB3.Z20Dec 202026.326.326.326.30.00.00%00:00
QAB3.F21Jan 20213131313100.00%00:00
QAB3.G21Feb 202130.0530.0530.0530.050.000.00%00:00
QAB3.H21Mar 202126.9526.9526.9526.950.000.00%00:00
QAB3.J21Apr 202124.9524.9524.9524.950.000.00%00:00
QAB3.K21May 202124.7524.7524.7524.750.000.00%00:00
QAB3.M21Jun 202125.225.225.225.20.00.00%00:00
QAB3.N21Jul 20213030303000.00%00:00
QAB3.Q21Aug 202127.2527.2527.2527.250.000.00%00:00
QAB3.U21Sep 202125.225.225.225.20.00.00%00:00
QAB3.V21Oct 202123.823.823.823.80.00.00%00:00
QAB3.X21Nov 202123.7523.7523.7523.750.000.00%00:00
QAB3.Z21Dec 202125.625.625.625.60.00.00%00:00
QAB3.M20-QAB3.U20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) JUN 20/SEP 20-1.65-1.65-1.65-1.650.000.00%00:00
QAB3.N20-QAB3.X20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) JUL 20/NOV 205.555.555.555.550.000.00%00:00
QAB3.N20-QAB3.Z20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) JUL 20/DEC 204.24.24.24.20.00.00%00:00
QAB3.M20-QAB3.V20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) JUN 20/OCT 20-0.05-0.05-0.05-0.050.000.00%00:00
QAB3.N20-QAB3.V20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) JUL 20/OCT 205.355.355.355.350.000.00%00:00
QAB3.N20-QAB3.U20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) JUL 20/SEP 203.753.753.753.750.000.00%00:00
QAB3.N20-QAB3.Q20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) JUL 20/AUG 201.61.61.61.60.00.00%00:00
QAB3.N20-QAB3.F21PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) JUL 20/JAN 21-1-1-1-100.00%00:00
QAB3.M20-QAB3.X20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) JUN 20/NOV 200.150.150.150.150.000.00%00:00
QAB3.M20-QAB3.Z20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) JUN 20/DEC 20-1.2-1.2-1.2-1.20.00.00%00:00
QAB3.J20-QAB3.V20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) APR 20/OCT 20-0.2-0.2-0.2-0.20.00.00%00:00
QAB3.U20-QAB3.X20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) SEP 20/NOV 201.751.751.751.750.000.00%00:00
QAB3.Z20-QAB3.F21PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) DEC 20/JAN 21-4.7-4.7-4.7-4.70.00.00%00:00
QAB3.X20-QAB3.F21PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) NOV 20/JAN 21-6.05-6.05-6.05-6.050.000.00%00:00
QAB3.V20-QAB3.Z20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) OCT 20/DEC 20-1.15-1.15-1.15-1.150.000.00%00:00
QAB3.V20-QAB3.X20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) OCT 20/NOV 200.20.20.20.20.00.00%00:00
QAB3.V20-QAB3.F21PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) OCT 20/JAN 21-5.85-5.85-5.85-5.850.000.00%00:00
QAB3.G20-QAB3.X20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) FEB 20/NOV 20-0.1-0.1-0.1-0.10.00.00%00:00
QAB3.U20-QAB3.Z20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) SEP 20/DEC 200.40.40.40.40.00.00%00:00
QAB3.U20-QAB3.V20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) SEP 20/OCT 201.551.551.551.550.000.00%00:00
QAB3.U20-QAB3.F21PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) SEP 20/JAN 21-4.3-4.3-4.3-4.30.00.00%00:00
QAB3.Q20-QAB3.Z20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) AUG 20/DEC 202.62.62.62.60.00.00%00:00
QAB3.X20-QAB3.Z20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) NOV 20/DEC 20-1.35-1.35-1.35-1.350.000.00%00:00
QAB3.Q20-QAB3.X20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) AUG 20/NOV 203.953.953.953.950.000.00%00:00
QAB3.Q20-QAB3.V20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) AUG 20/OCT 203.353.353.353.350.000.00%00:00
QAB3.Q20-QAB3.F21PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) AUG 20/JAN 21-2.5-2.5-2.5-2.50.00.00%00:00
QAB3.Q20-QAB3.U20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) AUG 20/SEP 202.32.32.32.30.00.00%00:00
QAB3.M20-QAB3.Q20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) JUN 20/AUG 20-3.9-3.9-3.9-3.90.00.00%00:00
QAB3.M20-QAB3.N20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) JUN 20/JUL 20-5.15-5.15-5.15-5.150.000.00%00:00
QAB3.H20-QAB3.V20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) MAR 20/OCT 20-0.45-0.45-0.45-0.450.000.00%00:00
QAB3.H20-QAB3.U20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) MAR 20/SEP 20-1.45-1.45-1.45-1.450.000.00%00:00
QAB3.H20-QAB3.Q20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) MAR 20/AUG 20-3.65-3.65-3.65-3.650.000.00%00:00
QAB3.H20-QAB3.N20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) MAR 20/JUL 20-5.2-5.2-5.2-5.20.00.00%00:00
QAB3.H20-QAB3.M20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) MAR 20/JUN 20-0.2-0.2-0.2-0.20.00.00%00:00
QAB3.H20-QAB3.K20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) MAR 20/MAY 20-0.55-0.55-0.55-0.550.000.00%00:00
QAB3.H20-QAB3.J20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) MAR 20/APR 200.350.350.350.350.000.00%00:00
QAB3.H20-QAB3.F21PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) MAR 20/JAN 21-6.35-6.35-6.35-6.350.000.00%00:00
QAB3.G20-QAB3.Z20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) FEB 20/DEC 20-1.45-1.45-1.45-1.450.000.00%00:00
QAB3.G20-QAB3.V20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) FEB 20/OCT 20-0.3-0.3-0.3-0.30.00.00%00:00
QAB3.G20-QAB3.U20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) FEB 20/SEP 20-1.85-1.85-1.85-1.850.000.00%00:00
QAB3.G20-QAB3.Q20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) FEB 20/AUG 20-4.3-4.3-4.3-4.30.00.00%00:00
QAB3.G20-QAB3.N20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) FEB 20/JUL 20-5.8-5.8-5.8-5.80.00.00%00:00
QAB3.G20-QAB3.M20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) FEB 20/JUN 20-0.65-0.65-0.65-0.650.000.00%00:00
QAB3.G20-QAB3.K20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) FEB 20/MAY 20-0.95-0.95-0.95-0.950.000.00%00:00
QAB3.G20-QAB3.J20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) FEB 20/APR 20-0.05-0.05-0.05-0.050.000.00%00:00
QAB3.G20-QAB3.H20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) FEB 20/MAR 20-0.4-0.4-0.4-0.40.00.00%00:00
QAB3.H20-QAB3.X20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) MAR 20/NOV 200.350.350.350.350.000.00%00:00
QAB3.H20-QAB3.Z20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) MAR 20/DEC 20-1-1-1-100.00%00:00
QAB3.M20-QAB3.F21PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) JUN 20/JAN 21-5.9-5.9-5.9-5.90.00.00%00:00
QAB3.K20-QAB3.Z20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) MAY 20/DEC 20-0.5-0.5-0.5-0.50.00.00%00:00
QAB3.K20-QAB3.X20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) MAY 20/NOV 200.850.850.850.850.000.00%00:00
QAB3.K20-QAB3.V20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) MAY 20/OCT 200.650.650.650.650.000.00%00:00
QAB3.K20-QAB3.U20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) MAY 20/SEP 20-0.6-0.6-0.6-0.60.00.00%00:00
QAB3.K20-QAB3.Q20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) MAY 20/AUG 20-2.85-2.85-2.85-2.850.000.00%00:00
QAB3.K20-QAB3.N20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) MAY 20/JUL 20-4.7-4.7-4.7-4.70.00.00%00:00
QAB3.K20-QAB3.M20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) MAY 20/JUN 200.750.750.750.750.000.00%00:00
QAB3.K20-QAB3.F21PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) MAY 20/JAN 21-5.35-5.35-5.35-5.350.000.00%00:00
QAB3.J20-QAB3.Z20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) APR 20/DEC 20-1.35-1.35-1.35-1.350.000.00%00:00
QAB3.J20-QAB3.X20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) APR 20/NOV 20-0.5-0.5-0.5-0.50.00.00%00:00
QAB3.J20-QAB3.U20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) APR 20/SEP 20-1.8-1.8-1.8-1.80.00.00%00:00
QAB3.J20-QAB3.Q20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) APR 20/AUG 20-4-4-4-400.00%00:00
QAB3.J20-QAB3.N20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) APR 20/JUL 20-5.55-5.55-5.55-5.550.000.00%00:00
QAB3.J20-QAB3.M20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) APR 20/JUN 20-0.4-0.4-0.4-0.40.00.00%00:00
QAB3.J20-QAB3.K20PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) APR 20/MAY 20-0.9-0.9-0.9-0.90.00.00%00:00
QAB3.J20-QAB3.F21PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) APR 20/JAN 21-6.05-6.05-6.05-6.050.000.00%00:00
QAB3.G20-QAB3.F21PJM NI HUB 5 MW RT (PEAK) FEB 20/JAN 21-6.15-6.15-6.15-6.150.000.00%00:00
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name.