New York Mercantile Exchange (NYMEX)Energy › NATURAL GAS (NG) Entry Signal
MarketContractOpenHighLowLastChangePctTime
NG.J21Apr 20212.8032.8062.7972.797-0.007-0.25%22:49
NG.K21May 20212.8362.8392.8322.833-0.004-0.14%22:48
NG.M21Jun 20212.8842.8842.8782.880-0.003-0.10%22:47
NG.N21Jul 20212.9342.9342.9342.934-0.001-0.03%20:38
NG.Q21Aug 20212.9532.9532.9532.953+0.001+0.03%21:05
NG.U21Sep 20212.9893.0102.9422.944-0.046-1.56%16:55
NG.V21Oct 20212.9512.9552.9502.950-0.003-0.10%20:38
NG.X21Nov 20213.0563.0753.0113.011-0.048-1.59%16:45
NG.Z21Dec 20213.133.133.133.130.000.00%20:59
NG.F22Jan 20223.2483.2723.2113.211-0.046-1.43%16:45
NG.G22Feb 20223.1393.1393.1393.139+0.003+0.10%20:59
NG.H22Mar 20222.9592.9652.9342.938-0.017-0.58%16:37
NG.J22Apr 20222.5122.5122.5122.512-0.010-0.40%21:20
NG.K22May 20222.4572.4572.4572.457-0.013-0.53%21:20
NG.M22Jun 20222.4832.5002.4832.494+0.007+0.28%15:51
NG.N22Jul 20222.5182.5392.5172.535+0.017+0.67%13:47
NG.Q22Aug 20222.5462.5482.5242.542+0.009+0.35%14:29
NG.U22Sep 20222.5242.5272.5092.524+0.004+0.16%13:03
NG.V22Oct 20222.5352.5502.5352.550+0.003+0.12%14:32
NG.X22Nov 20222.6042.6102.5992.612+0.008+0.31%17:28
NG.Z22Dec 20222.7602.7752.7602.779+0.011+0.40%13:17
NG.F23Jan 20232.8732.8792.8702.883+0.011+0.38%17:28
NG.G23Feb 20232.8242.8242.8212.8320.0000.00%17:28
NG.H23Mar 20232.6642.6652.6592.665-0.006-0.23%17:28
NG.J23Apr 20232.3662.3662.3662.361-0.009-0.38%10:10
NG.X23Nov 20232.5462.5462.5462.538+0.011+0.43%17:28
NG.Z23Dec 20232.7052.7052.7052.732-0.030-1.11%10:23
NG.J24Apr 20242.3652.3652.3652.365-0.002-0.08%15:55
NG.K24May 20242.3402.3402.3402.340-0.004-0.17%15:56
NG.Q24Aug 20242.4452.4452.4452.421+0.024+0.98%17:28
NG.U24Sep 20242.4392.4392.4392.414+0.024+0.98%17:28
NG.V24Oct 20242.4542.4542.4542.447+0.005+0.20%17:28
NG.X24Nov 20242.5512.5512.5512.5480.0000.00%17:28
NG.Z24Dec 20242.7592.7592.7592.7560.0000.00%17:28
NG.F25Jan 20252.8692.8692.8692.860+0.005+0.17%17:28
NG.G25Feb 20252.8442.8442.8442.815+0.024+0.84%17:28
NG.H25Mar 20252.6912.6912.6912.6750.0000.00%17:28
NG.J25Apr 20252.3992.3992.3992.378+0.005+0.21%17:28
NG.K25May 20252.3732.3732.3732.3570.0000.00%17:28
NG.M25Jun 20252.4122.4122.4122.391+0.005+0.21%17:28
NG.N25Jul 20252.4502.4502.4502.429+0.005+0.20%17:28
NG.J21:X21Apr 2021/Nov 2021 Spread-0.208-0.190-0.213-0.206+0.0010.00%14:36
NG.J21:Z21Apr 2021/Dec 2021 Spread-0.323-0.306-0.330-0.320+0.0050.00%16:55
NG.J21:Z22Apr 2021/Dec 2022 Spread0.0800.0800.0800.037+0.051+63.75%17:28
NG.J21:U21Apr 2021/Sep 2021 Spread-0.141-0.140-0.141-0.140-0.0010.00%20:03
NG.J21:Q21Apr 2021/Aug 2021 Spread-0.151-0.151-0.152-0.152-0.0030.00%22:42
NG.J21:V22Apr 2021/Oct 2022 Spread0.2250.2280.2250.266-0.033-10.89%13:19
NG.J21:V21Apr 2021/Oct 2021 Spread-0.152-0.152-0.152-0.152-0.0030.00%20:03
NG.J21:U22Apr 2021/Sep 2022 Spread0.3160.3160.3160.292+0.004+1.27%12:36
NG.J21:H22Apr 2021/Mar 2022 Spread-0.094-0.093-0.127-0.126+0.0020.00%14:29
NG.J21:G22Apr 2021/Feb 2022 Spread-0.325-0.301-0.333-0.330+0.0040.00%14:37
NG.J21:F22Apr 2021/Jan 2022 Spread-0.408-0.408-0.408-0.40800.00%20:34
NG.J21:J22Apr 2021/Apr 2022 Spread0.3280.3360.2930.295-0.031-10.51%14:29
NG.J21:K21Apr 2021/May 2021 Spread-0.034-0.033-0.036-0.036-0.0020.00%22:47
NG.J21:K22Apr 2021/May 2022 Spread0.3940.3940.3940.348+0.009+2.59%09:32
NG.J21:M21Apr 2021/Jun 2021 Spread-0.079-0.079-0.082-0.082-0.0030.00%22:38
NG.J21:M22Apr 2021/Jun 2022 Spread0.3500.3560.3490.316+0.033+9.27%17:28
NG.J21:N21Apr 2021/Jul 2021 Spread-0.131-0.131-0.132-0.132-0.0040.00%22:42
NG.J21:N22Apr 2021/Jul 2022 Spread0.2880.2980.2880.281+0.021+7.05%17:28
NG.J21:HH.J21Apr 2021/HH Spread0.00650.00650.00650.0065+0.0005+8.33%18:00
NG.K21:J22May 2021/Apr 2022 Spread0.3640.3640.3270.328-0.033-10.09%14:28
NG.K21:K22May 2021/May 2022 Spread0.4200.4200.3750.381-0.047-12.53%16:18
NG.K21:M21May 2021/Jun 2021 Spread-0.045-0.045-0.046-0.04600.00%22:47
NG.K21:M22May 2021/Jun 2022 Spread0.3860.3860.3860.349+0.029+7.51%17:28
NG.K21:Q21May 2021/Aug 2021 Spread-0.117-0.115-0.117-0.115-0.0010.00%20:00
NG.K21:U21May 2021/Sep 2021 Spread-0.106-0.094-0.110-0.104-0.0020.00%16:39
NG.K21:U22May 2021/Sep 2022 Spread0.3480.3480.3480.3250.0000.00%12:34
NG.K21:V22May 2021/Oct 2022 Spread0.2460.3010.2460.299+0.017+5.69%13:23
NG.K21:X21May 2021/Nov 2021 Spread-0.175-0.160-0.179-0.173-0.0020.00%16:45
NG.K21:Z21May 2021/Dec 2021 Spread-0.294-0.276-0.294-0.287+0.0010.00%16:45
NG.K21:N21May 2021/Jul 2021 Spread-0.096-0.096-0.096-0.096-0.0010.00%22:42
NG.K21:HH.K21May 2021/HH Spread0.006500.007500.006250.00700-0.00050-7.41%16:07
NG.K21:H22May 2021/Mar 2022 Spread-0.063-0.063-0.094-0.093-0.0010.00%14:35
NG.K21:G22May 2021/Feb 2022 Spread-0.291-0.276-0.300-0.297+0.0030.00%16:39
NG.K21:F22May 2021/Jan 2022 Spread-0.367-0.360-0.374-0.371+0.0030.00%14:42
NG.K21:V21May 2021/Oct 2021 Spread-0.118-0.116-0.118-0.117-0.0010.00%22:42
NG.M21:V21Jun 2021/Oct 2021 Spread-0.071-0.070-0.071-0.070-0.0010.00%20:38
NG.M21:U21Jun 2021/Sep 2021 Spread-0.060-0.059-0.060-0.060-0.0010.00%20:38
NG.M21:Q22Jun 2021/Aug 2022 Spread0.3560.3560.3560.353-0.005-1.40%14:30
NG.M21:Q21Jun 2021/Aug 2021 Spread-0.070-0.065-0.070-0.06900.00%16:44
NG.M21:N21Jun 2021/Jul 2021 Spread-0.050-0.050-0.050-0.050+0.0010.00%19:09
NG.M21:K22Jun 2021/May 2022 Spread0.4280.4280.4280.427-0.031-7.24%14:25
NG.M21:J22Jun 2021/Apr 2022 Spread0.3990.4130.3990.374+0.012+3.19%17:28
NG.M21:HH.M21Jun 2021/HH Spread0.007750.007750.007000.00700-0.00075-10.34%16:24
NG.M21:H22Jun 2021/Mar 2022 Spread-0.021-0.021-0.048-0.047+0.0010.00%14:36
NG.M21:G22Jun 2021/Feb 2022 Spread-0.239-0.239-0.248-0.251+0.0010.00%12:21
NG.M21:F22Jun 2021/Jan 2022 Spread-0.318-0.315-0.329-0.325+0.0030.00%14:37
NG.M21:Z21Jun 2021/Dec 2021 Spread-0.244-0.232-0.244-0.241+0.0020.00%15:46
NG.M21:X21Jun 2021/Nov 2021 Spread-0.122-0.120-0.128-0.12700.00%14:37
NG.N21:V22Jul 2021/Oct 2022 Spread0.3670.3670.3670.394-0.018-4.40%09:39
NG.N21:Z21Jul 2021/Dec 2021 Spread-0.187-0.184-0.195-0.192+0.0030.00%14:36
NG.N21:X21Jul 2021/Nov 2021 Spread-0.080-0.080-0.080-0.080-0.0010.00%20:00
NG.N21:F22Jul 2021/Jan 2022 Spread-0.271-0.265-0.276-0.276-0.0010.00%14:28
NG.N21:G22Jul 2021/Feb 2022 Spread-0.197-0.196-0.197-0.202-0.0060.00%13:20
NG.N21:H22Jul 2021/Mar 2022 Spread0.0300.0330.0140.002-0.018-128.57%12:15
NG.N21:HH.N21Jul 2021/HH Spread0.007250.008000.007250.00725-0.00075-10.34%14:27
NG.N21:J22Jul 2021/Apr 2022 Spread0.4510.4510.4510.423+0.005+1.11%17:28
NG.N21:M22Jul 2021/Jun 2022 Spread0.4870.4870.4870.444+0.020+4.11%17:28
NG.N21:N22Jul 2021/Jul 2022 Spread0.4290.4290.4250.409-0.008-1.87%13:17
NG.N21:Q21Jul 2021/Aug 2021 Spread-0.019-0.017-0.021-0.02000.00%16:41
NG.N21:U21Jul 2021/Sep 2021 Spread-0.008-0.003-0.009-0.00900.00%16:41
NG.N21:U22Jul 2021/Sep 2022 Spread0.4420.4420.4420.420-0.008-1.81%12:34
NG.N21:V21Jul 2021/Oct 2021 Spread-0.016-0.013-0.021-0.02000.00%16:41
NG.Q21:Q22Aug 2021/Aug 2022 Spread0.3810.3810.3810.422-0.036-8.24%09:03
NG.Q21:J22Aug 2021/Apr 2022 Spread0.4800.4800.4730.443+0.008+1.69%17:28
NG.Q21:HH.Q21Aug 2021/HH Spread0.007000.008000.007000.00725-0.00125-17.24%14:29
NG.Q21:H22Aug 2021/Mar 2022 Spread0.0570.0570.0500.022+0.007+25.93%17:28
NG.Q21:F22Aug 2021/Jan 2022 Spread-0.252-0.249-0.257-0.256+0.0010.00%14:29
NG.Q21:U21Aug 2021/Sep 2021 Spread0.0120.0140.0100.011-0.001-9.09%16:59
NG.Q21:V21Aug 2021/Oct 2021 Spread-0.001-0.001-0.001-0.001-0.003-150.00%20:00
NG.Q21:X21Aug 2021/Nov 2021 Spread-0.055-0.052-0.059-0.05800.00%14:58
NG.Q21:G22Aug 2021/Feb 2022 Spread-0.172-0.164-0.185-0.182+0.0030.00%14:36
NG.Q21:Z21Aug 2021/Dec 2021 Spread-0.176-0.176-0.176-0.176-0.0010.00%20:01
NG.U21:HH.U21Sep 2021/HH Spread0.008250.008250.006750.00750-0.00175-23.33%15:00
NG.U21:Z21Sep 2021/Dec 2021 Spread-0.187-0.187-0.187-0.18700.00%18:41
NG.U21:X21Sep 2021/Nov 2021 Spread-0.069-0.067-0.071-0.069+0.0010.00%16:12
NG.U21:V21Sep 2021/Oct 2021 Spread-0.011-0.010-0.012-0.01100.00%16:59
NG.U21:H22Sep 2021/Mar 2022 Spread0.0340.0340.0340.011-0.002-5.88%07:00
NG.U21:J22Sep 2021/Apr 2022 Spread0.4580.4660.4580.432+0.013+2.79%17:28
NG.U21:G22Sep 2021/Feb 2022 Spread-0.185-0.175-0.196-0.193+0.0020.00%14:30
NG.U21:F22Sep 2021/Jan 2022 Spread-0.263-0.263-0.269-0.267+0.0020.00%14:29
NG.V21:K22Oct 2021/May 2022 Spread0.4710.4710.4710.496-0.028-5.33%09:03
NG.V21:Z21Oct 2021/Dec 2021 Spread-0.175-0.175-0.175-0.175+0.0010.00%20:00
NG.V21:X21Oct 2021/Nov 2021 Spread-0.057-0.055-0.059-0.058+0.0010.00%16:36
NG.V21:V22Oct 2021/Oct 2022 Spread0.4410.4410.4410.414+0.039+8.84%17:28
NG.V21:Q22Oct 2021/Aug 2022 Spread0.4490.4690.4170.422-0.032-7.67%14:29
NG.V21:N22Oct 2021/Jul 2022 Spread0.4540.4670.4240.429-0.031-7.31%14:29
NG.V21:J22Oct 2021/Apr 2022 Spread0.4550.4570.4500.443-0.034-7.64%14:24
NG.V21:HH.V21Oct 2021/HH Spread0.007500.008000.007000.007750.000000.00%15:56
NG.V21:H22Oct 2021/Mar 2022 Spread0.0460.0470.0200.022-0.033-165.00%14:29
NG.V21:G22Oct 2021/Feb 2022 Spread-0.173-0.165-0.186-0.182+0.0040.00%16:40
NG.V21:F22Oct 2021/Jan 2022 Spread-0.257-0.251-0.260-0.256+0.0050.00%16:42
NG.X21:Z21Nov 2021/Dec 2021 Spread-0.117-0.117-0.117-0.11700.00%20:10
NG.X21:HH.X21Nov 2021/HH Spread0.009000.009750.009000.00900-0.00100-11.11%16:36
NG.X21:J22Nov 2021/Apr 2022 Spread0.5330.5330.5330.501+0.008+1.50%17:28
NG.X21:H22Nov 2021/Mar 2022 Spread0.1030.1030.0900.080-0.013-14.44%13:49
NG.X21:G22Nov 2021/Feb 2022 Spread-0.111-0.110-0.126-0.124+0.0020.00%14:36
NG.X21:F22Nov 2021/Jan 2022 Spread-0.195-0.195-0.200-0.198+0.0020.00%16:26
NG.Z21:V22Dec 2021/Oct 2022 Spread0.6230.6230.6230.586+0.010+1.61%08:57
NG.Z21:H22Dec 2021/Mar 2022 Spread0.2170.2250.1990.194-0.017-8.67%14:09
NG.Z21:F22Dec 2021/Jan 2022 Spread-0.084-0.084-0.084-0.08400.00%20:34
NG.Z21:G22Dec 2021/Feb 2022 Spread0.0030.003-0.010-0.010-0.0030.00%16:27
NG.Z21:K22Dec 2021/May 2022 Spread0.6820.6820.6820.668-0.014-2.05%17:28
NG.Z21:HH.Z21Dec 2021/HH Spread0.009750.010000.009500.01000+0.00025+2.50%12:07
NG.Z21:J22Dec 2021/Apr 2022 Spread0.6420.6530.6420.615+0.015+2.30%17:28
NG.F22:H22Jan 2022/Mar 2022 Spread0.3050.3060.2770.278-0.024-8.57%15:22
NG.F22:J22Jan 2022/Apr 2022 Spread0.7160.7160.6950.699-0.041-5.90%15:35
NG.F22:U22Jan 2022/Sep 2022 Spread0.6920.6920.6920.696-0.003-0.43%09:16
NG.F22:G22Jan 2022/Feb 2022 Spread0.0750.0750.0750.0750.0000.00%22:43
NG.F22:M22Jan 2022/Jun 2022 Spread0.7520.7520.7520.720+0.009+1.20%17:28
NG.F22:HH.F22Jan 2022/HH Spread0.00950.01100.00950.00950.00000.00%14:49
NG.F22:Q22Jan 2022/Aug 2022 Spread0.6900.6900.6830.678-0.011-1.61%10:53
NG.F22:F23Jan 2022/Jan 2023 Spread0.3770.3770.3620.337+0.040+11.05%17:28
NG.F22:N22Jan 2022/Jul 2022 Spread0.6860.6860.6860.685-0.015-2.19%09:15
NG.F22:K22Jan 2022/May 2022 Spread0.8000.8000.7660.752-0.029-3.79%12:22
NG.G22:K22Feb 2022/May 2022 Spread0.7050.7050.7050.678+0.003+0.43%09:05
NG.G22:J22Feb 2022/Apr 2022 Spread0.6480.6480.6360.625-0.012-1.89%13:53
NG.G22:HH.G22Feb 2022/HH Spread0.01100.01150.01000.0100-0.0010-10.00%17:28
NG.G22:H22Feb 2022/Mar 2022 Spread0.2230.2230.2030.204-0.019-9.36%16:59
NG.H22:K22Mar 2022/May 2022 Spread0.4740.4870.4740.474+0.008+1.64%17:28
NG.H22:H23Mar 2022/Mar 2023 Spread0.2430.2430.2430.277-0.006-2.47%17:28
NG.H22:HH.H22Mar 2022/HH Spread0.009750.010250.009750.01025+0.00125+12.20%12:28
NG.H22:M22Mar 2022/Jun 2022 Spread0.4520.4560.4520.442+0.027+5.86%17:28
NG.H22:J22Mar 2022/Apr 2022 Spread0.4290.4420.4160.421-0.014-3.36%16:27
NG.J22:Q22Apr 2022/Aug 2022 Spread-0.018-0.018-0.023-0.021+0.0020.00%14:09
NG.J22:V23Apr 2022/Oct 2023 Spread0.0460.0460.0460.099-0.015-32.61%09:12
NG.J22:Z22Apr 2022/Dec 2022 Spread-0.282-0.280-0.282-0.258+0.0220.00%14:28
NG.J22:F23Apr 2022/Jan 2023 Spread-0.396-0.396-0.396-0.362+0.0290.00%14:18
NG.J22:HH.J22Apr 2022/HH Spread0.007250.008000.007250.00800+0.00075+9.38%12:55
NG.J22:K22Apr 2022/May 2022 Spread0.0550.0550.0550.054+0.001+1.89%21:20
NG.J22:M22Apr 2022/Jun 2022 Spread0.0270.0280.0210.021-0.006-26.09%15:51
NG.J22:N22Apr 2022/Jul 2022 Spread-0.016-0.011-0.016-0.014+0.0010.00%13:17
NG.J22:X22Apr 2022/Nov 2022 Spread-0.114-0.114-0.114-0.091+0.0220.00%14:29
NG.J22:V22Apr 2022/Oct 2022 Spread-0.027-0.022-0.032-0.029+0.0030.00%16:38
NG.J22:U22Apr 2022/Sep 2022 Spread0.0010.001-0.001-0.003-0.0020.00%13:04
NG.K22:Q22May 2022/Aug 2022 Spread-0.080-0.080-0.080-0.074+0.0060.00%17:28
NG.K22:U22May 2022/Sep 2022 Spread-0.062-0.060-0.062-0.056+0.0050.00%17:28
NG.K22:V22May 2022/Oct 2022 Spread-0.083-0.083-0.083-0.082+0.0010.00%09:05
NG.K22:Z22May 2022/Dec 2022 Spread-0.313-0.313-0.313-0.311+0.0020.00%17:28
NG.K22:HH.K22May 2022/HH Spread0.007500.007750.007500.00775-0.00075-9.68%14:08
NG.K22:N22May 2022/Jul 2022 Spread-0.069-0.068-0.069-0.067+0.0010.00%13:17
NG.K22:K23May 2022/May 2023 Spread0.1330.1360.1330.149+0.003+2.21%10:04
NG.K22:M22May 2022/Jun 2022 Spread-0.032-0.031-0.033-0.032+0.0010.00%16:25
NG.M22:Q22Jun 2022/Aug 2022 Spread-0.043-0.043-0.043-0.042+0.0010.00%10:33
NG.M22:N22Jun 2022/Jul 2022 Spread-0.037-0.035-0.037-0.035+0.0010.00%14:29
NG.M22:V22Jun 2022/Oct 2022 Spread-0.052-0.052-0.052-0.050+0.0020.00%17:28
NG.M22:HH.M22Jun 2022/HH Spread0.007750.007750.007750.007750.000000.00%12:25
NG.M22:U22Jun 2022/Sep 2022 Spread-0.026-0.024-0.026-0.02400.00%12:04
NG.N22:HH.N22Jul 2022/HH Spread0.008250.008250.008250.008250.000000.00%12:25
NG.N22:U22Jul 2022/Sep 2022 Spread0.0130.0130.0130.011+0.003+23.08%13:17
NG.N22:V22Jul 2022/Oct 2022 Spread-0.016-0.016-0.016-0.015+0.0010.00%13:17
NG.N22:Q22Jul 2022/Aug 2022 Spread-0.007-0.005-0.007-0.007-0.0010.00%12:34
NG.Q22:HH.Q22Aug 2022/HH Spread0.007750.007750.007500.00775-0.00025-3.23%10:23
NG.Q22:U22Aug 2022/Sep 2022 Spread0.0170.0190.0170.018+0.002+11.11%15:07
NG.Q22:V22Aug 2022/Oct 2022 Spread-0.012-0.008-0.012-0.00800.00%17:28
NG.U22:HH.U22Sep 2022/HH Spread0.008750.009500.007250.00950+0.00050+5.26%17:28
NG.U22:V22Sep 2022/Oct 2022 Spread-0.027-0.025-0.028-0.02600.00%15:07
NG.V22:Z22Oct 2022/Dec 2022 Spread-0.234-0.234-0.234-0.229+0.0050.00%17:28
NG.V22:X22Oct 2022/Nov 2022 Spread-0.061-0.061-0.064-0.062-0.0010.00%14:29
NG.V22:HH.V22Oct 2022/HH Spread0.010000.010500.007750.00775-0.00225-29.03%14:15
NG.V22:F23Oct 2022/Jan 2023 Spread-0.340-0.333-0.340-0.333+0.0010.00%17:28
NG.X22:Z22Nov 2022/Dec 2022 Spread-0.166-0.165-0.167-0.16700.00%12:59
NG.X22:HH.X22Nov 2022/HH Spread0.007250.007250.007250.00725-0.00050-6.90%17:28
NG.Z22:H23Dec 2022/Mar 2023 Spread0.0850.0850.0850.114-0.012-14.12%16:32
NG.Z22:F23Dec 2022/Jan 2023 Spread-0.106-0.103-0.106-0.104-0.0010.00%12:37
NG.F23:G23Jan 2023/Feb 2023 Spread0.0500.0510.0500.051+0.001+1.96%12:37
NG.F23:HH.F23Jan 2023/HH Spread0.00650.00650.00650.0065-0.0005-7.69%17:28
NG.G23:H23Feb 2023/Mar 2023 Spread0.1530.1540.1530.167-0.011-6.59%16:32
NG.H23:J23Mar 2023/Apr 2023 Spread0.3050.3070.3030.304+0.004+1.32%14:29
NG.J23:K23Apr 2023/May 2023 Spread0.0420.0420.0410.042-0.002-4.88%14:11
NG.K23:M23May 2023/Jun 2023 Spread-0.030-0.030-0.033-0.034+0.0010.00%11:36
NG.M23:N23Jun 2023/Jul 2023 Spread-0.039-0.039-0.039-0.033+0.0020.00%13:00
NG.V23:X23Oct 2023/Nov 2023 Spread-0.095-0.095-0.095-0.116-0.0210.00%13:35
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name.