New York Mercantile Exchange (NYMEX)Energy › NATURAL GAS (NG) Entry Signal
MarketContractOpenHighLowLastChangePctTime
NG.K21May 20212.7242.7252.7062.708-0.016-0.59%07:08
NG.M21Jun 20212.8012.8032.7852.786-0.015-0.54%07:08
NG.N21Jul 20212.8722.8742.8582.859-0.014-0.49%07:08
NG.Q21Aug 20212.9002.9012.8882.888-0.013-0.45%07:07
NG.U21Sep 20212.8862.8862.8762.876-0.010-0.35%07:03
NG.V21Oct 20212.9022.9032.8952.896-0.007-0.24%07:03
NG.X21Nov 20212.9812.9842.9762.977-0.005-0.17%07:07
NG.Z21Dec 20213.1273.1303.1253.130+0.003+0.10%03:37
NG.F22Jan 20223.2153.2193.2133.215-0.004-0.12%06:16
NG.G22Feb 20223.1453.1453.1413.141+0.002+0.06%05:51
NG.H22Mar 20222.9362.9382.9342.937+0.003+0.10%03:15
NG.J22Apr 20222.5502.5502.5492.5500.0000.00%03:15
NG.K22May 20222.5052.5052.5002.5020.0000.00%01:27
NG.M22Jun 20222.5302.5302.5302.532-0.002-0.08%22:48
NG.N22Jul 20222.5642.5732.5592.568+0.006+0.23%14:56
NG.Q22Aug 20222.5792.5792.5792.574+0.006+0.23%20:06
NG.U22Sep 20222.5542.5612.5492.558+0.012+0.47%16:00
NG.V22Oct 20222.5802.5852.5742.585+0.003+0.12%16:27
NG.X22Nov 20222.6492.6502.6432.649+0.006+0.23%14:53
NG.Z22Dec 20222.8022.8052.7962.802+0.006+0.21%14:37
NG.F23Jan 20232.9012.9032.9002.903+0.006+0.21%11:26
NG.G23Feb 20232.8592.8592.8592.859+0.005+0.17%08:39
NG.H23Mar 20232.7092.7112.6972.704+0.006+0.22%15:06
NG.J23Apr 20232.4182.4192.4062.411-0.004-0.17%11:46
NG.K23May 20232.3722.3722.3722.3840.0000.00%09:52
NG.N23Jul 20232.4642.4642.4582.462+0.001+0.04%11:24
NG.Q23Aug 20232.4802.4802.4802.472+0.014+0.56%11:37
NG.U23Sep 20232.4702.4702.4702.461+0.010+0.41%08:49
NG.X23Nov 20232.5902.5902.5802.568+0.002+0.08%11:38
NG.K21:K22May 2021/May 2022 Spread0.2370.2370.2270.225-0.016-7.05%14:23
NG.K21:HH.K21May 2021/HH Spread0.007000.007000.006250.00625-0.00050-7.41%06:55
NG.K21:V22May 2021/Oct 2022 Spread0.1540.1540.1540.142-0.002-1.30%10:22
NG.K21:H22May 2021/Mar 2022 Spread-0.222-0.222-0.222-0.222-0.0190.00%03:15
NG.K21:F22May 2021/Jan 2022 Spread-0.495-0.495-0.503-0.503-0.0140.00%05:54
NG.K21:M21May 2021/Jun 2021 Spread-0.077-0.076-0.080-0.079-0.0020.00%07:04
NG.K21:M22May 2021/Jun 2022 Spread0.2040.2040.2040.195+0.047+23.04%10:21
NG.K21:N21May 2021/Jul 2021 Spread-0.148-0.147-0.152-0.152-0.0030.00%06:55
NG.K21:Q21May 2021/Aug 2021 Spread-0.179-0.177-0.181-0.181-0.0040.00%07:08
NG.K21:Z21May 2021/Dec 2021 Spread-0.414-0.411-0.414-0.413-0.0100.00%03:37
NG.K21:U21May 2021/Sep 2021 Spread-0.163-0.163-0.166-0.165-0.0030.00%05:30
NG.K21:X21May 2021/Nov 2021 Spread-0.263-0.263-0.270-0.270-0.0090.00%07:07
NG.K21:V21May 2021/Oct 2021 Spread-0.185-0.182-0.187-0.187-0.0070.00%06:17
NG.K21:N22May 2021/Jul 2022 Spread0.1690.1690.1690.159+0.046+27.22%09:29
NG.K21:J22May 2021/Apr 2022 Spread0.1660.1660.1660.166-0.018-9.78%03:15
NG.K21:G22May 2021/Feb 2022 Spread-0.385-0.385-0.414-0.415-0.0040.00%14:40
NG.M21:U21Jun 2021/Sep 2021 Spread-0.086-0.086-0.090-0.090-0.0050.00%07:03
NG.M21:Q21Jun 2021/Aug 2021 Spread-0.100-0.100-0.103-0.103-0.0030.00%07:03
NG.M21:N22Jun 2021/Jul 2022 Spread0.2420.2420.2420.235+0.045+18.60%10:22
NG.M21:N21Jun 2021/Jul 2021 Spread-0.071-0.071-0.073-0.073-0.0010.00%07:08
NG.M21:M22Jun 2021/Jun 2022 Spread0.2800.2800.2700.271-0.014-5.15%15:47
NG.M21:K22Jun 2021/May 2022 Spread0.3100.3100.2980.301-0.016-5.37%16:08
NG.M21:J22Jun 2021/Apr 2022 Spread0.2610.2640.2570.253-0.010-3.82%14:53
NG.M21:HH.M21Jun 2021/HH Spread0.006000.007500.006000.00675-0.00025-3.70%16:55
NG.M21:H22Jun 2021/Mar 2022 Spread-0.122-0.117-0.130-0.133-0.0030.00%14:29
NG.M21:F22Jun 2021/Jan 2022 Spread-0.420-0.420-0.427-0.427-0.0130.00%06:16
NG.M21:V22Jun 2021/Oct 2022 Spread0.2250.2270.2250.218+0.046+20.26%14:53
NG.M21:G22Jun 2021/Feb 2022 Spread-0.347-0.347-0.349-0.349-0.0120.00%05:51
NG.M21:U22Jun 2021/Sep 2022 Spread0.2630.2630.2630.245+0.057+21.67%12:27
NG.M21:Z21Jun 2021/Dec 2021 Spread-0.311-0.309-0.326-0.327-0.0010.00%16:41
NG.M21:X21Jun 2021/Nov 2021 Spread-0.184-0.184-0.189-0.184-0.0050.00%03:18
NG.M21:V21Jun 2021/Oct 2021 Spread-0.103-0.103-0.109-0.109-0.0070.00%07:03
NG.N21:X22Jul 2021/Nov 2022 Spread0.2430.2430.2430.225+0.070+28.81%14:35
NG.N21:Z21Jul 2021/Dec 2021 Spread-0.263-0.263-0.263-0.263-0.0100.00%02:40
NG.N21:N22Jul 2021/Jul 2022 Spread0.3140.3140.3030.306-0.008-2.56%14:29
NG.N21:F22Jul 2021/Jan 2022 Spread-0.325-0.325-0.345-0.344+0.0010.00%16:45
NG.N21:G22Jul 2021/Feb 2022 Spread-0.253-0.251-0.267-0.268-0.0050.00%14:23
NG.N21:H22Jul 2021/Mar 2022 Spread-0.071-0.071-0.071-0.071-0.0130.00%03:15
NG.N21:Q21Jul 2021/Aug 2021 Spread-0.029-0.029-0.030-0.02900.00%07:08
NG.N21:U21Jul 2021/Sep 2021 Spread-0.014-0.014-0.017-0.016-0.0020.00%07:08
NG.N21:K22Jul 2021/May 2022 Spread0.3830.3830.3760.372-0.011-2.93%14:28
NG.N21:V21Jul 2021/Oct 2021 Spread-0.033-0.033-0.035-0.035-0.0040.00%07:08
NG.N21:V22Jul 2021/Oct 2022 Spread0.2970.2970.2920.289-0.013-4.45%14:28
NG.N21:X21Jul 2021/Nov 2021 Spread-0.111-0.111-0.118-0.118-0.0090.00%07:07
NG.N21:J22Jul 2021/Apr 2022 Spread0.3370.3370.3260.324-0.002-0.60%14:51
NG.N21:HH.N21Jul 2021/HH Spread0.007750.008250.007250.00775-0.00100-12.90%15:51
NG.N21:M22Jul 2021/Jun 2022 Spread0.3460.3460.3460.342+0.040+11.56%14:28
NG.Q21:N22Aug 2021/Jul 2022 Spread0.2990.2990.2990.334+0.024+7.97%09:16
NG.Q21:Q22Aug 2021/Aug 2022 Spread0.3430.3430.3430.328+0.049+14.58%12:27
NG.Q21:U21Aug 2021/Sep 2021 Spread0.0140.0140.0130.013-0.003-18.75%06:26
NG.Q21:Z21Aug 2021/Dec 2021 Spread-0.218-0.210-0.227-0.228-0.0050.00%14:29
NG.Q21:X21Aug 2021/Nov 2021 Spread-0.069-0.069-0.081-0.082-0.0010.00%15:28
NG.Q21:F22Aug 2021/Jan 2022 Spread-0.304-0.296-0.316-0.316-0.0040.00%15:28
NG.Q21:V21Aug 2021/Oct 2021 Spread-0.004-0.004-0.006-0.006-0.0040.00%07:03
NG.Q21:G22Aug 2021/Feb 2022 Spread-0.226-0.223-0.239-0.240-0.0040.00%14:29
NG.Q21:H22Aug 2021/Mar 2022 Spread-0.020-0.020-0.020-0.034-0.0140.00%08:49
NG.Q21:HH.Q21Aug 2021/HH Spread0.008250.008250.007250.00725-0.00125-15.62%14:29
NG.Q21:J22Aug 2021/Apr 2022 Spread0.3620.3620.3570.352+0.001+0.28%13:27
NG.U21:Z21Sep 2021/Dec 2021 Spread-0.234-0.226-0.243-0.243-0.0030.00%14:34
NG.U21:X21Sep 2021/Nov 2021 Spread-0.088-0.087-0.098-0.097-0.0010.00%15:32
NG.U21:V21Sep 2021/Oct 2021 Spread-0.018-0.018-0.019-0.01800.00%06:00
NG.U21:U22Sep 2021/Sep 2022 Spread0.2990.2990.2990.329+0.027+9.15%09:16
NG.U21:J22Sep 2021/Apr 2022 Spread0.3300.3500.3300.337+0.047+13.43%12:28
NG.U21:HH.U21Sep 2021/HH Spread0.008250.008500.007250.00850+0.00025+2.94%14:52
NG.U21:H22Sep 2021/Mar 2022 Spread-0.037-0.031-0.048-0.049-0.0020.00%14:28
NG.U21:F22Sep 2021/Jan 2022 Spread-0.315-0.311-0.334-0.33100.00%16:42
NG.U21:K22Sep 2021/May 2022 Spread0.3930.3930.3930.385+0.043+10.94%11:31
NG.U21:G22Sep 2021/Feb 2022 Spread-0.241-0.239-0.255-0.255-0.0020.00%14:29
NG.V21:G22Oct 2021/Feb 2022 Spread-0.223-0.222-0.238-0.237-0.0040.00%15:07
NG.V21:Z21Oct 2021/Dec 2021 Spread-0.230-0.229-0.230-0.230-0.0070.00%06:16
NG.V21:V22Oct 2021/Oct 2022 Spread0.3270.3270.3270.320+0.038+11.62%14:53
NG.V21:N22Oct 2021/Jul 2022 Spread0.3530.3530.3530.337+0.048+13.60%12:27
NG.V21:X21Oct 2021/Nov 2021 Spread-0.080-0.080-0.082-0.082-0.0030.00%07:03
NG.V21:K22Oct 2021/May 2022 Spread0.4090.4090.4050.403-0.009-2.22%13:36
NG.V21:J22Oct 2021/Apr 2022 Spread0.3570.3660.3550.355-0.004-1.11%14:29
NG.V21:HH.V21Oct 2021/HH Spread0.007000.009750.007000.00750-0.00025-3.23%14:29
NG.V21:H22Oct 2021/Mar 2022 Spread-0.021-0.014-0.031-0.031-0.0020.00%15:23
NG.V21:F22Oct 2021/Jan 2022 Spread-0.313-0.313-0.319-0.319-0.0050.00%06:16
NG.X21:Z21Nov 2021/Dec 2021 Spread-0.146-0.146-0.148-0.148-0.0030.00%06:39
NG.X21:G22Nov 2021/Feb 2022 Spread-0.151-0.149-0.156-0.158+0.0010.00%13:39
NG.X21:F22Nov 2021/Jan 2022 Spread-0.234-0.234-0.235-0.235-0.0040.00%02:01
NG.X21:K22Nov 2021/May 2022 Spread0.4230.4230.4230.482+0.010+2.06%06:17
NG.X21:H22Nov 2021/Mar 2022 Spread0.0510.0570.0460.048-0.002-3.92%14:39
NG.X21:X22Nov 2021/Nov 2022 Spread0.2710.2710.2710.335-0.002-0.66%06:17
NG.X21:J22Nov 2021/Apr 2022 Spread0.4130.4380.4130.434+0.035+8.05%14:37
NG.X21:HH.X21Nov 2021/HH Spread0.008250.009500.008250.00900-0.00050-5.13%12:07
NG.Z21:N22Dec 2021/Jul 2022 Spread0.5100.5100.5100.562+0.019+3.60%09:16
NG.Z21:F22Dec 2021/Jan 2022 Spread-0.088-0.088-0.089-0.089-0.0010.00%06:56
NG.Z21:Z22Dec 2021/Dec 2022 Spread0.3270.3270.3250.328+0.030+9.23%16:24
NG.Z21:J22Dec 2021/Apr 2022 Spread0.5730.5830.5710.580+0.009+1.54%14:29
NG.Z21:HH.Z21Dec 2021/HH Spread0.009250.010750.009250.01075+0.00075+6.98%15:04
NG.Z21:K22Dec 2021/May 2022 Spread0.6020.6220.6020.628+0.030+4.82%14:25
NG.Z21:H22Dec 2021/Mar 2022 Spread0.1930.1960.1920.194+0.004+2.04%14:55
NG.Z21:G22Dec 2021/Feb 2022 Spread-0.011-0.011-0.014-0.012-0.0010.00%15:07
NG.Z21:Q22Dec 2021/Aug 2022 Spread0.5010.5090.5000.556+0.013+2.50%09:52
NG.F22:K22Jan 2022/May 2022 Spread0.7130.7130.7130.713-0.001-0.14%01:27
NG.F22:H22Jan 2022/Mar 2022 Spread0.2800.2800.2780.2800.0000.00%03:15
NG.F22:J22Jan 2022/Apr 2022 Spread0.6580.6710.6580.668+0.010+1.50%14:29
NG.F22:Z22Jan 2022/Dec 2022 Spread0.4140.4140.4140.416+0.030+7.25%14:33
NG.F22:Q22Jan 2022/Aug 2022 Spread0.5910.5910.5880.644+0.011+1.80%09:41
NG.F22:HH.F22Jan 2022/HH Spread0.010750.010750.010750.01075+0.00025+2.33%16:14
NG.F22:M22Jan 2022/Jun 2022 Spread0.6790.6790.6790.686+0.028+4.11%10:44
NG.F22:G22Jan 2022/Feb 2022 Spread0.0740.0760.0740.074-0.001-1.33%07:03
NG.G22:K22Feb 2022/May 2022 Spread0.6330.6330.6330.640+0.022+3.48%13:36
NG.G22:H22Feb 2022/Mar 2022 Spread0.2050.2070.2030.206+0.002+0.98%16:27
NG.G22:J22Feb 2022/Apr 2022 Spread0.5850.5860.5850.592+0.001+0.17%11:16
NG.G22:HH.G22Feb 2022/HH Spread0.010000.011000.009750.01050-0.00050-4.76%12:07
NG.H22:V22Mar 2022/Oct 2022 Spread0.3520.3520.3520.351+0.017+4.83%13:29
NG.H22:K22Mar 2022/May 2022 Spread0.4300.4350.4290.434+0.006+1.38%14:29
NG.H22:J22Mar 2022/Apr 2022 Spread0.3870.3870.3840.385+0.001+0.26%06:16
NG.H22:HH.H22Mar 2022/HH Spread0.009250.010500.009250.01050+0.00025+2.38%16:22
NG.H22:M22Mar 2022/Jun 2022 Spread0.3820.3830.3750.404+0.029+7.53%09:54
NG.J22:M22Apr 2022/Jun 2022 Spread0.0200.0200.0140.0180.0000.00%14:29
NG.J22:V22Apr 2022/Oct 2022 Spread-0.029-0.029-0.036-0.03500.00%14:54
NG.J22:U22Apr 2022/Sep 2022 Spread-0.010-0.006-0.010-0.008-0.0020.00%15:57
NG.J22:Q22Apr 2022/Aug 2022 Spread-0.026-0.026-0.027-0.02400.00%10:09
NG.J22:Z22Apr 2022/Dec 2022 Spread-0.255-0.255-0.255-0.252+0.0030.00%11:43
NG.J22:K22Apr 2022/May 2022 Spread0.0480.0480.0480.0480.0000.00%04:00
NG.J22:N22Apr 2022/Jul 2022 Spread-0.023-0.017-0.023-0.018-0.0010.00%14:29
NG.J22:HH.J22Apr 2022/HH Spread0.006750.008000.006750.007250.000000.00%13:31
NG.J22:J23Apr 2022/Apr 2023 Spread0.1260.1260.1260.139-0.005-3.97%08:39
NG.K22:Z22May 2022/Dec 2022 Spread-0.304-0.304-0.304-0.300-0.0030.00%08:37
NG.K22:HH.K22May 2022/HH Spread0.00750.00750.00750.0075+0.0010+13.33%10:22
NG.K22:X22May 2022/Nov 2022 Spread-0.141-0.141-0.141-0.147-0.0040.00%13:21
NG.K22:V22May 2022/Oct 2022 Spread-0.082-0.082-0.084-0.083-0.0010.00%14:28
NG.K22:N22May 2022/Jul 2022 Spread-0.066-0.066-0.068-0.06600.00%14:54
NG.K22:M22May 2022/Jun 2022 Spread-0.03-0.03-0.03-0.0300.00%22:48
NG.K22:Q22May 2022/Aug 2022 Spread-0.074-0.074-0.074-0.07200.00%20:06
NG.K22:U22May 2022/Sep 2022 Spread-0.056-0.056-0.056-0.05600.00%10:22
NG.M22:N22Jun 2022/Jul 2022 Spread-0.035-0.035-0.037-0.03600.00%16:52
NG.M22:HH.M22Jun 2022/HH Spread0.007500.007750.007500.00775+0.00050+6.90%20:00
NG.M22:X22Jun 2022/Nov 2022 Spread-0.116-0.116-0.116-0.117-0.0010.00%14:46
NG.M22:V22Jun 2022/Oct 2022 Spread-0.049-0.049-0.049-0.053-0.0010.00%13:21
NG.M22:U22Jun 2022/Sep 2022 Spread-0.023-0.022-0.024-0.02600.00%09:27
NG.M22:Q22Jun 2022/Aug 2022 Spread-0.045-0.042-0.045-0.042+0.0020.00%11:16
NG.N22:N23Jul 2022/Jul 2023 Spread0.1050.1050.1050.106+0.004+3.81%10:09
NG.N22:Q22Jul 2022/Aug 2022 Spread-0.006-0.005-0.006-0.00600.00%09:30
NG.N22:HH.N22Jul 2022/HH Spread0.0070.0070.0070.0070.0000.00%10:22
NG.N22:U22Jul 2022/Sep 2022 Spread0.0100.0100.0100.010+0.001+10.00%09:30
NG.N22:V22Jul 2022/Oct 2022 Spread-0.016-0.016-0.016-0.017-0.0010.00%12:27
NG.Q22:V22Aug 2022/Oct 2022 Spread-0.007-0.007-0.007-0.011-0.0020.00%11:16
NG.Q22:HH.Q22Aug 2022/HH Spread0.007750.007750.006750.00750-0.00025-3.33%12:07
NG.Q22:U22Aug 2022/Sep 2022 Spread0.0160.0170.0160.0160.0000.00%14:04
NG.U22:F23Sep 2022/Jan 2023 Spread-0.331-0.331-0.331-0.345-0.0010.00%06:17
NG.U22:HH.U22Sep 2022/HH Spread0.00800.00800.00800.0080+0.0005+6.67%20:00
NG.U22:V22Sep 2022/Oct 2022 Spread-0.025-0.025-0.026-0.027-0.0010.00%16:04
NG.U22:U23Sep 2022/Sep 2023 Spread0.0920.0920.0920.0970.0000.00%10:10
NG.U22:X22Sep 2022/Nov 2022 Spread-0.089-0.088-0.090-0.091-0.0010.00%09:27
NG.V22:Z22Oct 2022/Dec 2022 Spread-0.216-0.214-0.216-0.217-0.0010.00%13:52
NG.V22:X22Oct 2022/Nov 2022 Spread-0.065-0.063-0.065-0.06400.00%14:53
NG.V22:HH.V22Oct 2022/HH Spread0.007500.007500.007500.00750+0.00025+3.33%11:15
NG.V22:F23Oct 2022/Jan 2023 Spread-0.319-0.317-0.319-0.318-0.0030.00%13:34
NG.X22:Z22Nov 2022/Dec 2022 Spread-0.152-0.150-0.152-0.153-0.0010.00%11:07
NG.X22:G23Nov 2022/Feb 2023 Spread-0.215-0.215-0.215-0.210+0.0050.00%14:20
NG.X22:HH.X22Nov 2022/HH Spread0.008500.008500.008500.00850+0.00125+14.71%11:15
NG.Z22:HH.Z22Dec 2022/HH Spread0.009250.009250.009250.00925+0.00225+24.32%11:15
NG.Z22:F23Dec 2022/Jan 2023 Spread-0.100-0.100-0.101-0.10100.00%13:36
NG.F23:G23Jan 2023/Feb 2023 Spread0.0420.0450.0420.044+0.002+4.44%11:41
NG.F23:H23Jan 2023/Mar 2023 Spread0.1940.2000.1940.199+0.001+0.51%11:50
NG.F23:HH.F23Jan 2023/HH Spread0.006000.007000.006000.00700+0.00175+25.00%12:30
NG.G23:HH.G23Feb 2023/HH Spread0.006750.006750.006750.00675+0.00175+25.93%12:31
NG.G23:H23Feb 2023/Mar 2023 Spread0.1500.1540.1490.155+0.002+1.30%11:16
NG.H23:J23Mar 2023/Apr 2023 Spread0.2930.2930.2910.293-0.004-1.38%13:36
NG.H23:HH.H23Mar 2023/HH Spread0.005250.005250.005250.00525+0.00025+4.76%11:37
NG.J23:HH.J23Apr 2023/HH Spread0.004750.004750.004750.004750.000000.00%13:24
NG.J23:V23Apr 2023/Oct 2023 Spread-0.095-0.095-0.099-0.084+0.0090.00%13:53
NG.J23:K23Apr 2023/May 2023 Spread0.0280.0280.0270.027+0.001+3.57%14:34
NG.J23:U23Apr 2023/Sep 2023 Spread-0.058-0.057-0.058-0.050+0.0070.00%11:22
NG.K23:M23May 2023/Jun 2023 Spread-0.037-0.037-0.037-0.03700.00%14:42
NG.M23:N23Jun 2023/Jul 2023 Spread-0.042-0.041-0.042-0.04100.00%14:28
NG.N23:Q23Jul 2023/Aug 2023 Spread-0.015-0.015-0.015-0.010+0.0050.00%13:56
NG.Q23:U23Aug 2023/Sep 2023 Spread0.0110.0110.0110.011-0.002-18.18%14:26
NG.V23:X23Oct 2023/Nov 2023 Spread-0.080-0.080-0.080-0.073+0.0070.00%10:00
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name.