New York Mercantile Exchange (NYMEX)Energy › NATURAL GAS (NG) Entry Signal
MarketContractOpenHighLowLastChangePctTime
NG.F21Jan 20212.5112.5242.4762.478-0.034-1.07%02:27
NG.G21Feb 20212.5212.5332.4902.490-0.031-0.98%02:27
NG.H21Mar 20212.4842.4932.4572.458-0.026-0.85%02:27
NG.J21Apr 20212.4432.4462.4162.423-0.015-0.52%02:25
NG.K21May 20212.4552.4552.4332.440-0.008-0.28%02:25
NG.M21Jun 20212.4962.5022.4822.489-0.007-0.24%02:25
NG.N21Jul 20212.5652.5652.5482.552-0.004-0.14%02:23
NG.Q21Aug 20212.5922.5922.5732.580-0.005-0.17%02:23
NG.U21Sep 20212.5832.5832.5662.574-0.004-0.14%02:25
NG.V21Oct 20212.6112.6132.6002.605-0.001-0.03%02:23
NG.X21Nov 20212.6902.6902.6732.690+0.005+0.16%02:23
NG.Z21Dec 20212.8452.8452.8262.8320.0000.00%02:27
NG.F22Jan 20222.9312.9462.9312.946+0.010+0.30%02:23
NG.G22Feb 20222.8832.8832.8832.883+0.001+0.03%21:49
NG.H22Mar 20222.8862.8882.7292.747-0.111-3.68%16:55
NG.J22Apr 20222.4892.4922.4022.413-0.075-2.90%16:55
NG.K22May 20222.4352.4372.3632.386-0.056-2.22%15:10
NG.M22Jun 20222.4652.4652.3922.407-0.061-2.39%14:05
NG.N22Jul 20222.5012.5042.4312.444-0.053-2.05%15:55
NG.Q22Aug 20222.5142.5142.4502.469-0.066-2.55%15:19
NG.U22Sep 20222.5112.5112.4392.455-0.046-1.78%13:23
NG.V22Oct 20222.5422.5422.4702.480-0.051-1.96%16:13
NG.X22Nov 20222.6302.6302.5642.574-0.056-2.08%15:32
NG.Z22Dec 20222.8252.8252.7452.754-0.061-2.10%15:32
NG.F23Jan 20232.8952.8952.8602.860-0.050-1.75%15:33
NG.Z23Dec 20232.7452.7452.7452.745-0.013-0.48%15:03
NG.F25Jan 20252.9052.9052.9052.905-0.025-0.90%15:32
NG.F21:J21Jan 2021/Apr 2021 Spread0.0780.0800.0590.062-0.014-4.79%02:23
NG.F21:J22Jan 2021/Apr 2022 Spread0.1400.1400.0800.080-0.194-28.36%12:59
NG.F21:HH.F21Jan 2021/HH Spread0.00700.00750.00700.00700.00000.00%02:23
NG.F21:H21Jan 2021/Mar 2021 Spread0.0280.0310.0210.023-0.006-4.41%02:27
NG.F21:G22Jan 2021/Feb 2022 Spread-0.347-0.347-0.384-0.384-0.2960.00%14:29
NG.F21:G21Jan 2021/Feb 2021 Spread-0.009-0.007-0.012-0.011-0.048-129.73%02:27
NG.F21:F22Jan 2021/Jan 2022 Spread-0.364-0.364-0.457-0.428-0.2950.00%15:56
NG.F21:K21Jan 2021/May 2021 Spread0.0670.0680.0490.046-0.021-6.58%02:23
NG.F21:H22Jan 2021/Mar 2022 Spread-0.152-0.152-0.249-0.239-0.450-213.27%11:49
NG.F21:Z22Jan 2021/Dec 2022 Spread-0.243-0.243-0.243-0.24300.00%12:23
NG.F21:K22Jan 2021/May 2022 Spread0.1790.1790.1370.137-0.184-27.71%09:46
NG.F21:V21Jan 2021/Oct 2021 Spread-0.121-0.121-0.121-0.121-0.319-161.11%02:27
NG.F21:U21Jan 2021/Sep 2021 Spread-0.079-0.079-0.083-0.083-0.323-134.58%02:23
NG.F21:Q21Jan 2021/Aug 2021 Spread-0.086-0.086-0.086-0.086-0.291-141.95%00:25
NG.F21:N22Jan 2021/Jul 2022 Spread0.3430.3430.3430.343+0.036+5.87%13:21
NG.F21:N21Jan 2021/Jul 2021 Spread-0.046-0.046-0.062-0.062-0.302-125.83%02:23
NG.F21:Z21Jan 2021/Dec 2021 Spread-0.336-0.336-0.353-0.353-0.3330.00%02:27
NG.F21:M21Jan 2021/Jun 2021 Spread0.0110.018-0.004-0.002-0.021-7.53%02:25
NG.F21:X21Jan 2021/Nov 2021 Spread-0.186-0.186-0.191-0.191-0.323-244.70%02:22
NG.G21:F22Feb 2021/Jan 2022 Spread-0.392-0.392-0.412-0.403-0.2080.00%13:58
NG.G21:Z21Feb 2021/Dec 2021 Spread-0.270-0.270-0.335-0.313-0.2240.00%15:56
NG.G21:K21Feb 2021/May 2021 Spread0.0630.0730.0600.060-0.013-4.66%02:23
NG.G21:J22Feb 2021/Apr 2022 Spread0.1230.1400.1230.140-0.139-113.01%10:59
NG.G21:J21Feb 2021/Apr 2021 Spread0.0760.0770.0750.072-0.011-4.35%02:23
NG.G21:HH.G21Feb 2021/HH Spread0.008500.008500.008500.00850-0.00025-1.64%02:23
NG.G21:H21Feb 2021/Mar 2021 Spread0.0380.0390.0330.034-0.004-4.12%02:23
NG.G21:G22Feb 2021/Feb 2022 Spread-0.323-0.323-0.376-0.376-0.2590.00%14:29
NG.G21:K22Feb 2021/May 2022 Spread0.1440.1440.1440.144-0.175-121.53%11:30
NG.G21:M21Feb 2021/Jun 2021 Spread0.0130.0130.0110.008-0.016-6.64%02:23
NG.G21:X21Feb 2021/Nov 2021 Spread-0.131-0.129-0.183-0.154-0.446-152.74%14:49
NG.G21:V21Feb 2021/Oct 2021 Spread-0.106-0.106-0.106-0.106-0.265-166.67%02:23
NG.G21:U21Feb 2021/Sep 2021 Spread-0.012-0.012-0.065-0.059-0.278-126.94%15:33
NG.G21:Q21Feb 2021/Aug 2021 Spread-0.083-0.083-0.083-0.083-0.286-140.89%02:23
NG.G21:N21Feb 2021/Jul 2021 Spread0.0170.017-0.057-0.034-0.219-118.38%16:37
NG.H21:Q21Mar 2021/Aug 2021 Spread-0.061-0.061-0.114-0.101-0.175-236.49%14:24
NG.H21:Z21Mar 2021/Dec 2021 Spread-0.281-0.281-0.358-0.353-0.2010.00%15:56
NG.H21:X21Mar 2021/Nov 2021 Spread-0.172-0.172-0.221-0.197-0.1890.00%15:01
NG.H21:V22Mar 2021/Oct 2022 Spread0.0210.0210.0210.021-0.147-32.38%11:00
NG.H21:V21Mar 2021/Oct 2021 Spread-0.082-0.069-0.138-0.115-0.178-282.54%15:20
NG.H21:U21Mar 2021/Sep 2021 Spread-0.114-0.114-0.114-0.114-0.203-228.09%02:23
NG.H21:G22Mar 2021/Feb 2022 Spread-0.390-0.385-0.390-0.388-0.3810.00%11:00
NG.H21:H22Mar 2021/Mar 2022 Spread-0.187-0.187-0.275-0.275-0.344-498.55%16:01
NG.H21:HH.H21Mar 2021/HH Spread0.009000.009000.009000.00900-0.00075-3.90%20:52
NG.H21:F22Mar 2021/Jan 2022 Spread-0.450-0.434-0.485-0.454-0.1890.00%15:10
NG.H21:J21Mar 2021/Apr 2021 Spread0.0510.0510.0370.036-0.009-5.77%02:27
NG.H21:K21Mar 2021/May 2021 Spread0.0380.0380.0200.020-0.013-7.10%02:27
NG.H21:K22Mar 2021/May 2022 Spread0.1060.1060.1060.106-0.158-149.06%09:51
NG.H21:M21Mar 2021/Jun 2021 Spread-0.015-0.015-0.031-0.031-0.177-121.23%02:27
NG.H21:N21Mar 2021/Jul 2021 Spread-0.088-0.088-0.088-0.088-0.195-182.24%02:23
NG.J21:N21Apr 2021/Jul 2021 Spread-0.123-0.120-0.130-0.130-0.0710.00%02:23
NG.J21:Q21Apr 2021/Aug 2021 Spread-0.150-0.149-0.158-0.157-0.0870.00%02:23
NG.J21:U21Apr 2021/Sep 2021 Spread-0.143-0.143-0.153-0.153-0.0980.00%02:23
NG.J21:V21Apr 2021/Oct 2021 Spread-0.170-0.170-0.181-0.180-0.0860.00%02:23
NG.J21:V22Apr 2021/Oct 2022 Spread-0.053-0.053-0.053-0.053-0.1550.00%11:34
NG.J21:X21Apr 2021/Nov 2021 Spread-0.253-0.253-0.256-0.256-0.0820.00%02:22
NG.J21:Z21Apr 2021/Dec 2021 Spread-0.367-0.367-0.404-0.399-0.0850.00%14:17
NG.J21:K21Apr 2021/May 2021 Spread-0.011-0.011-0.017-0.017-0.044-162.96%02:27
NG.J21:M22Apr 2021/Jun 2022 Spread0.2250.2280.2250.228+0.042+18.67%17:28
NG.J21:M21Apr 2021/Jun 2021 Spread-0.058-0.058-0.067-0.067-0.0560.00%02:27
NG.J21:K22Apr 2021/May 2022 Spread0.0620.0620.0460.046-0.152-245.16%11:42
NG.J21:J22Apr 2021/Apr 2022 Spread0.0460.046-0.007-0.004-0.154-52.03%12:57
NG.J21:HH.J21Apr 2021/HH Spread0.007750.007750.007750.00775-0.00050-4.55%00:30
NG.J21:H22Apr 2021/Mar 2022 Spread-0.254-0.254-0.331-0.325-0.2190.00%14:34
NG.J21:G22Apr 2021/Feb 2022 Spread-0.436-0.436-0.446-0.446-0.1060.00%13:57
NG.J21:F22Apr 2021/Jan 2022 Spread-0.512-0.512-0.512-0.512-0.0940.00%02:22
NG.K21:Q21May 2021/Aug 2021 Spread-0.137-0.137-0.142-0.142-0.0470.00%02:23
NG.K21:N21May 2021/Jul 2021 Spread-0.111-0.111-0.114-0.114-0.0290.00%02:23
NG.K21:K22May 2021/May 2022 Spread0.0560.0560.0540.054-0.146-260.71%14:04
NG.K21:J22May 2021/Apr 2022 Spread0.0660.0660.0050.004-0.149-225.76%11:49
NG.K21:G22May 2021/Feb 2022 Spread-0.437-0.437-0.437-0.437-0.1250.00%11:58
NG.K21:H22May 2021/Mar 2022 Spread-0.322-0.322-0.322-0.322-0.1830.00%11:45
NG.K21:U21May 2021/Sep 2021 Spread-0.132-0.132-0.136-0.135-0.0560.00%02:23
NG.K21:V21May 2021/Oct 2021 Spread-0.158-0.158-0.163-0.163-0.0420.00%02:23
NG.K21:V22May 2021/Oct 2022 Spread0.0960.0960.0960.096-0.051-19.84%15:02
NG.K21:X21May 2021/Nov 2021 Spread-0.241-0.241-0.242-0.242-0.0440.00%02:22
NG.K21:F22May 2021/Jan 2022 Spread-0.498-0.498-0.498-0.498-0.0560.00%02:22
NG.K21:Z21May 2021/Dec 2021 Spread-0.359-0.359-0.392-0.392-0.0540.00%15:53
NG.K21:M21May 2021/Jun 2021 Spread-0.048-0.047-0.050-0.049-0.0110.00%02:25
NG.K21:HH.K21May 2021/HH Spread0.007250.008250.005250.00525-0.00225-19.15%14:18
NG.M21:H22Jun 2021/Mar 2022 Spread-0.213-0.213-0.275-0.275-0.0620.00%11:45
NG.M21:G22Jun 2021/Feb 2022 Spread-0.368-0.368-0.387-0.387-0.0570.00%09:52
NG.M21:HH.M21Jun 2021/HH Spread0.007250.007250.005500.00700-0.00025-2.22%16:39
NG.M21:Z21Jun 2021/Dec 2021 Spread-0.311-0.311-0.342-0.336-0.0320.00%14:28
NG.M21:X21Jun 2021/Nov 2021 Spread-0.174-0.172-0.200-0.192-0.0330.00%14:39
NG.M21:V21Jun 2021/Oct 2021 Spread-0.111-0.109-0.112-0.112-0.0300.00%02:23
NG.M21:U21Jun 2021/Sep 2021 Spread-0.084-0.082-0.087-0.087-0.0420.00%02:23
NG.M21:Q21Jun 2021/Aug 2021 Spread-0.090-0.090-0.092-0.092-0.0340.00%02:23
NG.M21:N22Jun 2021/Jul 2022 Spread0.1770.1770.1770.177-0.040-22.60%14:44
NG.M21:N21Jun 2021/Jul 2021 Spread-0.063-0.062-0.064-0.064-0.0170.00%02:23
NG.M21:M22Jun 2021/Jun 2022 Spread0.2550.2550.2550.255+0.035+9.59%17:28
NG.M21:K22Jun 2021/May 2022 Spread0.1380.1380.0980.100-0.142-102.90%14:04
NG.M21:J22Jun 2021/Apr 2022 Spread0.0650.0670.0650.067-0.128-196.92%12:09
NG.M21:F22Jun 2021/Jan 2022 Spread-0.451-0.451-0.451-0.451-0.0410.00%02:22
NG.N21:V21Jul 2021/Oct 2021 Spread-0.048-0.048-0.049-0.049-0.0130.00%02:23
NG.N21:Q21Jul 2021/Aug 2021 Spread-0.027-0.027-0.027-0.027-0.0160.00%02:23
NG.N21:V22Jul 2021/Oct 2022 Spread0.0470.0470.0470.047-0.156-331.91%11:49
NG.N21:Z21Jul 2021/Dec 2021 Spread-0.254-0.254-0.277-0.277-0.0220.00%14:06
NG.N21:X21Jul 2021/Nov 2021 Spread-0.128-0.128-0.128-0.128-0.0210.00%00:25
NG.N21:K22Jul 2021/May 2022 Spread0.1890.1890.1660.166-0.133-70.37%14:04
NG.N21:J22Jul 2021/Apr 2022 Spread0.1470.1470.1280.131-0.121-82.31%12:09
NG.N21:HH.N21Jul 2021/HH Spread0.008500.008500.005250.00600-0.00125-10.42%14:34
NG.N21:H22Jul 2021/Mar 2022 Spread-0.107-0.107-0.107-0.10700.00%14:29
NG.N21:G22Jul 2021/Feb 2022 Spread-0.323-0.323-0.323-0.323-0.0950.00%09:52
NG.N21:F22Jul 2021/Jan 2022 Spread-0.363-0.363-0.386-0.382-0.0300.00%14:43
NG.N21:U21Jul 2021/Sep 2021 Spread-0.021-0.021-0.021-0.020-0.023-766.67%02:23
NG.Q21:X21Aug 2021/Nov 2021 Spread-0.101-0.101-0.102-0.102-0.0050.00%00:25
NG.Q21:U21Aug 2021/Sep 2021 Spread0.0060.0070.0060.0070.0000.00%02:23
NG.Q21:K22Aug 2021/May 2022 Spread0.1930.1980.1930.198-0.123-63.73%13:51
NG.Q21:J22Aug 2021/Apr 2022 Spread0.3050.3050.3050.305+0.028+9.18%17:28
NG.Q21:HH.Q21Aug 2021/HH Spread0.009000.009000.005500.00625-0.00100-8.70%15:17
NG.Q21:H22Aug 2021/Mar 2022 Spread-0.175-0.175-0.188-0.188-0.1470.00%11:45
NG.Q21:F22Aug 2021/Jan 2022 Spread-0.335-0.335-0.362-0.355-0.0160.00%15:28
NG.Q21:G22Aug 2021/Feb 2022 Spread-0.298-0.298-0.298-0.298-0.0280.00%09:52
NG.Q21:Z21Aug 2021/Dec 2021 Spread-0.229-0.229-0.251-0.249-0.0040.00%15:40
NG.Q21:V21Aug 2021/Oct 2021 Spread-0.021-0.021-0.022-0.021+0.0030.00%02:23
NG.U21:F22Sep 2021/Jan 2022 Spread-0.343-0.343-0.365-0.361-0.0120.00%15:28
NG.U21:HH.U21Sep 2021/HH Spread0.007000.007500.004750.00575-0.00150-12.24%15:16
NG.U21:H22Sep 2021/Mar 2022 Spread-0.175-0.175-0.194-0.194-0.0190.00%11:45
NG.U21:K22Sep 2021/May 2022 Spread0.3380.3380.3380.338+0.017+3.91%09:37
NG.U21:V21Sep 2021/Oct 2021 Spread-0.028-0.028-0.028-0.028+0.0100.00%02:23
NG.U21:X21Sep 2021/Nov 2021 Spread-0.108-0.108-0.108-0.107+0.0070.00%02:23
NG.U21:Z21Sep 2021/Dec 2021 Spread-0.238-0.238-0.256-0.256+0.0030.00%14:32
NG.U21:J22Sep 2021/Apr 2022 Spread0.1470.1470.1460.146-0.121-82.31%11:42
NG.U21:G22Sep 2021/Feb 2022 Spread-0.303-0.303-0.303-0.303-0.0220.00%09:52
NG.V21:H22Oct 2021/Mar 2022 Spread-0.111-0.111-0.166-0.153-0.1230.00%15:55
NG.V21:Z21Oct 2021/Dec 2021 Spread-0.212-0.211-0.233-0.228-0.0070.00%15:44
NG.V21:X21Oct 2021/Nov 2021 Spread-0.079-0.078-0.080-0.080-0.0070.00%02:23
NG.V21:U22Oct 2021/Sep 2022 Spread0.1550.1550.1540.154-0.118-76.13%11:19
NG.V21:K22Oct 2021/May 2022 Spread0.2740.2740.2090.209-0.130-47.45%11:42
NG.V21:J22Oct 2021/Apr 2022 Spread0.1880.1920.1610.191-0.131-32.35%15:16
NG.V21:HH.V21Oct 2021/HH Spread0.006500.008000.004000.00525-0.00175-15.22%14:21
NG.V21:F22Oct 2021/Jan 2022 Spread-0.335-0.335-0.337-0.337-0.0170.00%02:27
NG.V21:G22Oct 2021/Feb 2022 Spread-0.271-0.271-0.271-0.271-0.0260.00%21:49
NG.V21:M22Oct 2021/Jun 2022 Spread0.1930.1930.1930.193-0.119-61.66%13:52
NG.X21:F22Nov 2021/Jan 2022 Spread-0.246-0.245-0.258-0.254-0.0070.00%15:03
NG.X21:K22Nov 2021/May 2022 Spread0.3490.3490.2800.280-0.127-36.39%11:50
NG.X21:HH.X21Nov 2021/HH Spread0.00750.00900.00650.0065-0.0020-18.18%12:15
NG.X21:H22Nov 2021/Mar 2022 Spread-0.056-0.056-0.087-0.087-0.131-297.73%11:45
NG.X21:Z21Nov 2021/Dec 2021 Spread-0.149-0.148-0.150-0.150-0.0050.00%02:23
NG.X21:J22Nov 2021/Apr 2022 Spread0.2540.2540.2380.238-0.122-25.96%11:49
NG.X21:G22Nov 2021/Feb 2022 Spread-0.194-0.194-0.194-0.194-0.0230.00%21:49
NG.Z21:K22Dec 2021/May 2022 Spread0.5720.5720.5720.572-0.002-0.29%13:21
NG.Z21:H22Dec 2021/Mar 2022 Spread0.0870.0870.0600.078-0.047-24.61%14:32
NG.Z21:HH.Z21Dec 2021/HH Spread0.007250.009500.006000.00600-0.00150-12.50%14:16
NG.Z21:F22Dec 2021/Jan 2022 Spread-0.106-0.105-0.107-0.107-0.0040.00%02:23
NG.Z21:G22Dec 2021/Feb 2022 Spread-0.043-0.043-0.051-0.047-0.0160.00%14:57
NG.Z21:J22Dec 2021/Apr 2022 Spread0.4130.4130.4080.408-0.089-14.42%11:34
NG.F22:J22Jan 2022/Apr 2022 Spread0.5530.5540.4920.528-0.072-10.00%14:34
NG.F22:Z22Jan 2022/Dec 2022 Spread0.2160.2160.2160.216-0.068-31.48%07:53
NG.F22:G22Jan 2022/Feb 2022 Spread0.0630.0650.0520.059-0.005-7.04%16:53
NG.F22:N22Jan 2022/Jul 2022 Spread0.4970.4970.4970.497-0.086-12.61%14:19
NG.F22:K22Jan 2022/May 2022 Spread0.5700.5700.5370.570-0.077-9.75%14:35
NG.F22:HH.F22Jan 2022/HH Spread0.007000.008750.006000.00600-0.00100-9.30%14:06
NG.F22:H22Jan 2022/Mar 2022 Spread0.2150.2150.1680.189-0.034-11.56%16:55
NG.G22:J22Feb 2022/Apr 2022 Spread0.4520.4600.4520.460-0.073-11.39%14:27
NG.G22:K22Feb 2022/May 2022 Spread0.5420.5420.5420.542-0.038-5.34%07:49
NG.G22:HH.G22Feb 2022/HH Spread0.009000.009000.006500.00775+0.00075+6.38%15:04
NG.G22:H22Feb 2022/Mar 2022 Spread0.1520.1520.1130.125-0.030-13.64%16:55
NG.G22:G23Feb 2022/Feb 2023 Spread0.2040.2040.2040.204-0.015-7.35%17:28
NG.H22:K22Mar 2022/May 2022 Spread0.3900.3930.3640.364-0.059-11.75%11:42
NG.H22:N22Mar 2022/Jul 2022 Spread0.3670.3670.3670.367-0.007-1.91%13:21
NG.H22:HH.H22Mar 2022/HH Spread0.00950.00950.00600.0060-0.0005-4.17%14:06
NG.H22:J22Mar 2022/Apr 2022 Spread0.3690.3700.3270.334-0.037-8.56%16:55
NG.J22:M22Apr 2022/Jun 2022 Spread0.0070.0120.0060.012-0.005-11.11%14:06
NG.J22:V22Apr 2022/Oct 2022 Spread-0.064-0.064-0.068-0.068-0.0480.00%14:03
NG.J22:N22Apr 2022/Jul 2022 Spread-0.032-0.022-0.032-0.022-0.023-2300.00%14:18
NG.J22:U22Apr 2022/Sep 2022 Spread-0.038-0.036-0.038-0.036-0.0180.00%11:34
NG.J22:HH.J22Apr 2022/HH Spread0.006000.006000.005750.00575-0.00025-3.70%11:49
NG.J22:K22Apr 2022/May 2022 Spread0.0440.0450.0350.044-0.004-5.71%14:35
NG.J22:Q22Apr 2022/Aug 2022 Spread-0.046-0.046-0.046-0.046-0.0210.00%11:28
NG.K22:M22May 2022/Jun 2022 Spread-0.028-0.028-0.029-0.02800.00%14:34
NG.K22:HH.K22May 2022/HH Spread0.00600.00600.00550.0055-0.0025-23.81%12:05
NG.K22:N22May 2022/Jul 2022 Spread-0.069-0.069-0.069-0.069-0.0020.00%10:21
NG.M22:N22Jun 2022/Jul 2022 Spread-0.037-0.036-0.039-0.03700.00%14:19
NG.M22:HH.M22Jun 2022/HH Spread0.006000.006000.005250.00525-0.00075-10.71%14:08
NG.N22:HH.N22Jul 2022/HH Spread0.006000.006000.005250.00525-0.00125-12.50%14:22
NG.N22:Q22Jul 2022/Aug 2022 Spread-0.013-0.013-0.015-0.015-0.0070.00%11:49
NG.Q22:HH.Q22Aug 2022/HH Spread0.006000.006000.006000.00600-0.00075-10.71%11:49
NG.Q22:U22Aug 2022/Sep 2022 Spread0.0080.0090.0070.0090.0000.00%15:08
NG.Q22:V22Aug 2022/Oct 2022 Spread-0.021-0.021-0.021-0.02100.00%10:53
NG.U22:V22Sep 2022/Oct 2022 Spread-0.031-0.030-0.032-0.031-0.0040.00%12:19
NG.U22:HH.U22Sep 2022/HH Spread0.006250.006250.006250.00625-0.00325-46.43%11:49
NG.V22:X22Oct 2022/Nov 2022 Spread-0.089-0.083-0.094-0.087+0.0030.00%15:32
NG.X22:Z22Nov 2022/Dec 2022 Spread-0.180-0.176-0.182-0.180+0.0100.00%15:32
NG.X22:HH.X22Nov 2022/HH Spread0.0060.0060.0060.006-0.001-14.29%11:49
NG.Z22:HH.Z22Dec 2022/HH Spread0.00600.00600.00600.0060-0.0015-25.00%12:23
NG.Z22:F23Dec 2022/Jan 2023 Spread-0.110-0.107-0.111-0.107+0.0050.00%13:22
NG.F23:G23Jan 2023/Feb 2023 Spread0.0600.0600.0600.060-0.004-6.35%09:33
NG.G23:H23Feb 2023/Mar 2023 Spread0.1830.1830.1780.178-0.004-2.72%09:19
NG.H23:J23Mar 2023/Apr 2023 Spread0.3220.3220.3210.322-0.013-3.38%15:57
NG.J23:K23Apr 2023/May 2023 Spread0.0350.0350.0320.032-0.014-51.85%10:28
NG.M23:Q23Jun 2023/Aug 2023 Spread-0.051-0.051-0.051-0.05100.00%08:04
NG.H24:J24Mar 2024/Apr 2024 Spread0.3150.3150.3150.315-0.014-4.44%14:34
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name.