New York Mercantile Exchange (NYMEX)Energy › NATURAL GAS (NG) Entry Signal
MarketContractOpenHighLowLastChangePctTime
NG.M20Jun 20201.7741.7931.7731.793+0.018+1.03%02:00
NG.N20Jul 20201.9351.9481.9251.946+0.014+0.73%02:05
NG.Q20Aug 20202.0122.0232.0022.018+0.012+0.61%02:00
NG.U20Sep 20202.0612.0702.0502.069+0.013+0.65%02:02
NG.V20Oct 20202.1372.1422.1242.142+0.009+0.44%01:38
NG.X20Nov 20202.4312.4382.4222.438+0.004+0.17%02:02
NG.Z20Dec 20202.8342.8342.8162.831-0.005-0.19%01:56
NG.F21Jan 20212.9672.9722.9602.972-0.003-0.11%01:38
NG.G21Feb 20212.9302.9352.9222.933-0.004-0.15%02:00
NG.H21Mar 20212.8002.8032.7922.803-0.003-0.11%01:50
NG.J21Apr 20212.5132.5132.5042.511-0.005-0.21%01:55
NG.K21May 20212.4782.4832.4782.483-0.006-0.26%01:41
NG.M21Jun 20212.5362.5662.5302.536+0.006+0.25%14:38
NG.N21Jul 20212.6032.6132.5742.580+0.004+0.17%14:38
NG.Q21Aug 20212.6082.6162.5772.582+0.003+0.12%15:13
NG.U21Sep 20212.5912.5952.5602.563+0.003+0.12%15:35
NG.V21Oct 20212.5812.6132.5692.573-0.007-0.29%15:36
NG.X21Nov 20212.6542.6552.6202.624-0.001-0.04%14:40
NG.Z21Dec 20212.7832.7892.7492.749-0.012-0.46%15:04
NG.F22Jan 20222.8712.8942.8562.865-0.003-0.11%14:38
NG.G22Feb 20222.8422.8492.8192.819-0.011-0.41%12:55
NG.H22Mar 20222.7002.7002.6782.678-0.006-0.24%10:57
NG.J22Apr 20222.3402.3422.3162.317+0.017+0.75%14:31
NG.K22May 20222.2952.3102.2912.291+0.026+1.17%10:44
NG.M22Jun 20222.3302.3302.3302.330-0.006-0.26%10:37
NG.Z22Dec 20222.6332.6332.6142.614-0.011-0.43%15:04
NG.M23Jun 20232.2652.2652.2652.265-0.006-0.26%09:27
NG.X24Nov 20242.4022.4022.4022.402-0.002-0.08%10:08
NG.G25Feb 20252.6512.6512.6512.651+0.002+0.08%10:08
NG.K25May 20252.2502.2502.2502.250+0.002+0.09%16:03
NG.M20:Q20Jun 2020/Aug 2020 Spread-0.220-0.201-0.232-0.232-0.0040.00%16:29
NG.M20:N20Jun 2020/Jul 2020 Spread-0.158-0.151-0.158-0.156+0.0010.00%01:42
NG.M20:V20Jun 2020/Oct 2020 Spread-0.358-0.328-0.359-0.351+0.0200.00%14:30
NG.M20:G21Jun 2020/Feb 2021 Spread-1.207-1.175-1.207-1.175+0.0140.00%08:46
NG.M20:M21Jun 2020/Jun 2021 Spread-0.820-0.811-0.820-0.811-0.0030.00%09:30
NG.M20:K21Jun 2020/May 2021 Spread-0.782-0.782-0.782-0.782-0.0240.00%06:00
NG.M20:U20Jun 2020/Sep 2020 Spread-0.268-0.250-0.280-0.280+0.0050.00%16:29
NG.M20:HH.M20Jun 2020/HH Spread0.002500.002500.002500.00250+0.00425+850.00%02:00
NG.M20:H21Jun 2020/Mar 2021 Spread-1.060-1.048-1.076-1.048+0.0150.00%14:39
NG.M20:F21Jun 2020/Jan 2021 Spread-1.233-1.181-1.233-1.191+0.0630.00%14:30
NG.M20:X20Jun 2020/Nov 2020 Spread-0.676-0.637-0.676-0.653+0.0240.00%14:30
NG.M20:Z20Jun 2020/Dec 2020 Spread-1.091-1.042-1.091-1.061+0.0460.00%16:29
NG.M20:J21Jun 2020/Apr 2021 Spread-0.718-0.718-0.730-0.730+0.0800.00%14:30
NG.N20:X20Jul 2020/Nov 2020 Spread-0.500-0.490-0.500-0.495+0.0050.00%19:36
NG.N20:V21Jul 2020/Oct 2021 Spread-0.701-0.701-0.701-0.701+0.0160.00%10:21
NG.N20:V20Jul 2020/Oct 2020 Spread-0.200-0.196-0.202-0.197+0.0040.00%01:39
NG.N20:U20Jul 2020/Sep 2020 Spread-0.122-0.122-0.125-0.122+0.0020.00%02:00
NG.N20:N21Jul 2020/Jul 2021 Spread-0.681-0.632-0.681-0.632+0.0580.00%14:38
NG.N20:K21Jul 2020/May 2021 Spread-0.621-0.547-0.640-0.547+0.0910.00%14:28
NG.N20:H21Jul 2020/Mar 2021 Spread-0.938-0.867-0.938-0.867+0.0760.00%14:38
NG.N20:J21Jul 2020/Apr 2021 Spread-0.577-0.577-0.578-0.578+0.0080.00%20:04
NG.N20:HH.N20Jul 2020/HH Spread0.003000.003000.001500.00225+0.00075+75.00%16:16
NG.N20:G22Jul 2020/Feb 2022 Spread-0.951-0.951-0.951-0.951-0.0070.00%07:51
NG.N20:G21Jul 2020/Feb 2021 Spread-1.068-0.996-1.070-1.006+0.0360.00%15:08
NG.N20:F22Jul 2020/Jan 2022 Spread-1.010-1.010-1.010-1.010-0.0290.00%11:59
NG.N20:F21Jul 2020/Jan 2021 Spread-1.107-1.036-1.107-1.045+0.0640.00%16:11
NG.N20:Q20Jul 2020/Aug 2020 Spread-0.076-0.075-0.078-0.0750.0000.00%01:48
NG.N20:Z20Jul 2020/Dec 2020 Spread-0.891-0.891-0.896-0.892+0.0130.00%01:02
NG.Q20:U21Aug 2020/Sep 2021 Spread-0.617-0.617-0.617-0.617-0.0190.00%07:51
NG.Q20:V20Aug 2020/Oct 2020 Spread-0.124-0.122-0.124-0.121+0.0050.00%23:24
NG.Q20:V21Aug 2020/Oct 2021 Spread-0.584-0.584-0.584-0.584+0.0690.00%10:15
NG.Q20:Z20Aug 2020/Dec 2020 Spread-0.816-0.813-0.816-0.816+0.0120.00%19:14
NG.Q20:X20Aug 2020/Nov 2020 Spread-0.422-0.416-0.424-0.417+0.0090.00%01:52
NG.Q20:F21Aug 2020/Jan 2021 Spread-0.957-0.950-0.957-0.950+0.0190.00%01:38
NG.Q20:G21Aug 2020/Feb 2021 Spread-0.921-0.911-0.921-0.911+0.0150.00%01:38
NG.Q20:F22Aug 2020/Jan 2022 Spread-0.916-0.916-0.916-0.916-0.0120.00%07:51
NG.Q20:U20Aug 2020/Sep 2020 Spread-0.050-0.047-0.050-0.047+0.0030.00%01:38
NG.Q20:K21Aug 2020/May 2021 Spread-0.560-0.560-0.560-0.560-0.033-67.35%09:26
NG.Q20:J21Aug 2020/Apr 2021 Spread-0.583-0.500-0.583-0.504+0.0890.00%14:29
NG.Q20:HH.Q20Aug 2020/HH Spread0.002000.002250.002000.002250.000000.00%14:37
NG.Q20:H21Aug 2020/Mar 2021 Spread-0.779-0.779-0.779-0.779+0.0180.00%01:38
NG.U20:Z20Sep 2020/Dec 2020 Spread-0.769-0.766-0.774-0.766+0.0140.00%01:55
NG.U20:X20Sep 2020/Nov 2020 Spread-0.373-0.369-0.374-0.373+0.0040.00%00:58
NG.U20:V20Sep 2020/Oct 2020 Spread-0.076-0.074-0.076-0.074+0.0030.00%01:38
NG.U20:K21Sep 2020/May 2021 Spread-0.486-0.448-0.515-0.448+0.0540.00%10:39
NG.U20:J21Sep 2020/Apr 2021 Spread-0.502-0.454-0.502-0.457+0.0740.00%14:33
NG.U20:HH.U20Sep 2020/HH Spread0.003000.003000.002250.002250.000000.00%12:51
NG.U20:H21Sep 2020/Mar 2021 Spread-0.803-0.748-0.803-0.748+0.0340.00%14:28
NG.U20:G21Sep 2020/Feb 2021 Spread-0.921-0.876-0.937-0.877+0.0300.00%14:38
NG.U20:F22Sep 2020/Jan 2022 Spread-0.865-0.865-0.865-0.865-0.0160.00%07:51
NG.U20:F21Sep 2020/Jan 2021 Spread-0.911-0.904-0.911-0.904+0.0130.00%01:38
NG.V20:X20Oct 2020/Nov 2020 Spread-0.298-0.294-0.300-0.296+0.0070.00%01:44
NG.V20:J21Oct 2020/Apr 2021 Spread-0.453-0.375-0.453-0.378+0.0670.00%14:38
NG.V20:HH.V20Oct 2020/HH Spread0.002250.002250.002250.00225+0.00025+25.00%12:51
NG.V20:H21Oct 2020/Mar 2021 Spread-0.705-0.669-0.714-0.669+0.0540.00%14:33
NG.V20:Z20Oct 2020/Dec 2020 Spread-0.689-0.689-0.689-0.689+0.0130.00%01:39
NG.V20:F21Oct 2020/Jan 2021 Spread-0.835-0.830-0.835-0.831+0.0120.00%01:44
NG.V20:K21Oct 2020/May 2021 Spread-0.355-0.355-0.355-0.355+0.0350.00%11:50
NG.V20:M21Oct 2020/Jun 2021 Spread-0.425-0.425-0.425-0.425+0.0050.00%09:41
NG.V20:V21Oct 2020/Oct 2021 Spread-0.456-0.456-0.456-0.456+0.0200.00%09:28
NG.V20:G21Oct 2020/Feb 2021 Spread-0.836-0.798-0.856-0.806+0.0400.00%14:57
NG.X20:Z20Nov 2020/Dec 2020 Spread-0.397-0.393-0.400-0.396+0.0040.00%01:56
NG.X20:G21Nov 2020/Feb 2021 Spread-0.498-0.498-0.498-0.498+0.0040.00%19:09
NG.X20:F21Nov 2020/Jan 2021 Spread-0.536-0.536-0.536-0.536+0.0050.00%19:09
NG.X20:J21Nov 2020/Apr 2021 Spread-0.101-0.074-0.106-0.077+0.0440.00%14:30
NG.X20:HH.X20Nov 2020/HH Spread0.002250.002500.002250.002500.000000.00%13:07
NG.X20:H21Nov 2020/Mar 2021 Spread-0.396-0.368-0.402-0.373+0.0140.00%14:28
NG.Z20:HH.Z20Dec 2020/HH Spread0.002500.002750.002250.002250.000000.00%14:41
NG.Z20:N21Dec 2020/Jul 2021 Spread0.2530.2530.2530.253+0.007+2.77%09:28
NG.Z20:H21Dec 2020/Mar 2021 Spread0.0210.0310.0190.031+0.013+325.00%16:18
NG.Z20:J21Dec 2020/Apr 2021 Spread0.3170.3170.3170.317-0.001-0.39%19:33
NG.Z20:G21Dec 2020/Feb 2021 Spread-0.100-0.100-0.100-0.100+0.0020.00%20:03
NG.Z20:K21Dec 2020/May 2021 Spread0.3410.3410.3410.341-0.012-4.33%19:09
NG.Z20:V21Dec 2020/Oct 2021 Spread0.2620.2620.2620.262+0.016+12.80%08:53
NG.Z20:F21Dec 2020/Jan 2021 Spread-0.139-0.139-0.140-0.1390.0000.00%01:03
NG.Z20:F22Dec 2020/Jan 2022 Spread-0.012-0.012-0.012-0.012+0.0330.00%14:30
NG.F21:F22Jan 2021/Jan 2022 Spread0.1020.1270.1020.127+0.032+106.67%14:30
NG.F21:K21Jan 2021/May 2021 Spread0.4650.4900.4600.487+0.023+5.78%14:38
NG.F21:J21Jan 2021/Apr 2021 Spread0.4540.4560.4540.456-0.002-0.53%19:33
NG.F21:H21Jan 2021/Mar 2021 Spread0.1680.1700.1680.170+0.001+0.77%20:03
NG.F21:G21Jan 2021/Feb 2021 Spread0.0380.0380.0380.0380.0000.00%01:46
NG.F21:V21Jan 2021/Oct 2021 Spread0.3770.3910.3770.383+0.023+7.08%14:43
NG.F21:HH.F21Jan 2021/HH Spread0.002250.002500.002250.002500.000000.00%13:07
NG.G21:U21Feb 2021/Sep 2021 Spread0.3680.3810.3680.374+0.010+2.72%14:10
NG.G21:K21Feb 2021/May 2021 Spread0.4440.4460.4440.446-0.006-1.61%20:03
NG.G21:HH.G21Feb 2021/HH Spread0.002500.002750.002500.00275+0.00025+25.00%15:43
NG.G21:H21Feb 2021/Mar 2021 Spread0.1300.1310.1290.131-0.001-1.04%23:24
NG.G21:J21Feb 2021/Apr 2021 Spread0.4020.4230.4020.421+0.008+2.35%16:35
NG.H21:M21Mar 2021/Jun 2021 Spread0.2780.2810.2720.278+0.008+3.52%14:38
NG.H21:F22Mar 2021/Jan 2022 Spread-0.061-0.050-0.061-0.050+0.0170.00%14:00
NG.H21:H22Mar 2021/Mar 2022 Spread0.1200.1250.1200.125+0.0140.00%10:04
NG.H21:K21Mar 2021/May 2021 Spread0.3090.3220.3020.317+0.008+2.92%14:13
NG.H21:J21Mar 2021/Apr 2021 Spread0.2880.2880.2860.288+0.001+0.41%23:24
NG.H21:HH.H21Mar 2021/HH Spread0.00250.00250.00250.00250.00000.00%13:07
NG.J21:J22Apr 2021/Apr 2022 Spread0.2000.2050.2000.205+0.025+12.50%13:37
NG.J21:HH.J21Apr 2021/HH Spread0.003000.003000.002250.00225-0.00025-20.00%09:28
NG.J21:F22Apr 2021/Jan 2022 Spread-0.343-0.335-0.343-0.335+0.0160.00%14:30
NG.J21:M21Apr 2021/Jun 2021 Spread-0.010-0.009-0.014-0.011+0.0010.00%14:38
NG.J21:U21Apr 2021/Sep 2021 Spread-0.039-0.036-0.044-0.043+0.0020.00%15:35
NG.J21:Z21Apr 2021/Dec 2021 Spread-0.229-0.229-0.236-0.236+0.0100.00%14:38
NG.J21:X21Apr 2021/Nov 2021 Spread-0.111-0.111-0.111-0.111+0.0030.00%11:26
NG.J21:V21Apr 2021/Oct 2021 Spread-0.057-0.050-0.061-0.055+0.0020.00%14:38
NG.J21:N21Apr 2021/Jul 2021 Spread-0.054-0.053-0.060-0.055+0.0030.00%14:38
NG.J21:Q21Apr 2021/Aug 2021 Spread-0.060-0.058-0.065-0.061+0.0050.00%15:05
NG.J21:K21Apr 2021/May 2021 Spread0.0270.0270.0270.027-0.001-3.70%19:11
NG.K21:F22May 2021/Jan 2022 Spread-0.364-0.364-0.364-0.364+0.0130.00%14:30
NG.K21:Z21May 2021/Dec 2021 Spread-0.256-0.251-0.260-0.260+0.0250.00%14:30
NG.K21:HH.K21May 2021/HH Spread0.002250.002250.002250.002250.000000.00%09:54
NG.K21:M21May 2021/Jun 2021 Spread-0.041-0.038-0.041-0.038+0.0020.00%14:30
NG.K21:N21May 2021/Jul 2021 Spread-0.087-0.082-0.087-0.082+0.0040.00%14:25
NG.K21:Q21May 2021/Aug 2021 Spread-0.091-0.086-0.093-0.090+0.0020.00%14:38
NG.K21:U21May 2021/Sep 2021 Spread-0.071-0.066-0.071-0.069+0.0020.00%14:38
NG.K21:V21May 2021/Oct 2021 Spread-0.082-0.078-0.086-0.0860.0000.00%11:35
NG.K21:X21May 2021/Nov 2021 Spread-0.121-0.121-0.129-0.129+0.0070.00%09:28
NG.M21:N21Jun 2021/Jul 2021 Spread-0.045-0.044-0.046-0.044+0.0020.00%14:30
NG.M21:Q21Jun 2021/Aug 2021 Spread-0.049-0.049-0.052-0.051+0.0010.00%09:28
NG.M21:U21Jun 2021/Sep 2021 Spread-0.034-0.031-0.034-0.0330.0000.00%14:43
NG.M21:V21Jun 2021/Oct 2021 Spread-0.046-0.042-0.046-0.044+0.0030.00%14:38
NG.N21:V21Jul 2021/Oct 2021 Spread0.0010.0020.0010.002+0.0060.00%14:30
NG.N21:U21Jul 2021/Sep 2021 Spread0.0150.0170.0150.0150.0000.00%10:13
NG.N21:X21Jul 2021/Nov 2021 Spread-0.044-0.042-0.047-0.046+0.0040.00%12:58
NG.N21:Q21Jul 2021/Aug 2021 Spread-0.006-0.005-0.007-0.0060.0000.00%14:30
NG.Q21:V21Aug 2021/Oct 2021 Spread0.0060.0080.0060.008+0.0040.00%15:05
NG.Q21:U21Aug 2021/Sep 2021 Spread0.0210.0220.0210.0210.0000.00%16:04
NG.Q21:X21Aug 2021/Nov 2021 Spread-0.041-0.038-0.041-0.041+0.0030.00%14:38
NG.U21:X21Sep 2021/Nov 2021 Spread-0.058-0.058-0.060-0.060+0.0050.00%13:54
NG.U21:V21Sep 2021/Oct 2021 Spread-0.014-0.014-0.014-0.0140.0000.00%19:15
NG.V21:J22Oct 2021/Apr 2022 Spread0.2390.2390.2390.239-0.002-0.84%14:17
NG.V21:X21Oct 2021/Nov 2021 Spread-0.048-0.045-0.049-0.048+0.0030.00%14:38
NG.V21:Z21Oct 2021/Dec 2021 Spread-0.178-0.178-0.184-0.184+0.0020.00%14:38
NG.V21:HH.V21Oct 2021/HH Spread0.00250.00250.00250.00250.00000.00%14:28
NG.V21:F22Oct 2021/Jan 2022 Spread-0.286-0.281-0.288-0.285+0.0060.00%14:30
NG.V21:H22Oct 2021/Mar 2022 Spread-0.102-0.102-0.102-0.102+0.0110.00%07:07
NG.X21:HH.X21Nov 2021/HH Spread0.002250.002500.002250.00250+0.00025+25.00%14:22
NG.X21:Z21Nov 2021/Dec 2021 Spread-0.136-0.133-0.136-0.134+0.0040.00%16:40
NG.Z21:F22Dec 2021/Jan 2022 Spread-0.104-0.103-0.105-0.103+0.0020.00%14:38
NG.Z21:Z22Dec 2021/Dec 2022 Spread0.1350.1450.1350.135+0.003+2.22%15:04
NG.Z21:HH.Z21Dec 2021/HH Spread0.002500.002500.002500.00250+0.00025+25.00%15:07
NG.F22:K22Jan 2022/May 2022 Spread0.5600.5600.5600.560-0.004-0.71%10:04
NG.F22:HH.F22Jan 2022/HH Spread0.002500.002500.002500.00250-0.00025-20.00%15:07
NG.F22:H22Jan 2022/Mar 2022 Spread0.1800.1800.1800.180+0.002+1.39%15:14
NG.F22:G22Jan 2022/Feb 2022 Spread0.0390.0450.0390.043+0.005+10.42%10:04
NG.F22:J22Jan 2022/Apr 2022 Spread0.5280.5280.5280.528-0.003-0.65%10:04
NG.G22:H22Feb 2022/Mar 2022 Spread0.1420.1470.1420.1410.0000.00%10:04
NG.G22:HH.G22Feb 2022/HH Spread0.002500.002500.002500.00250-0.00025-25.00%15:07
NG.H22:J22Mar 2022/Apr 2022 Spread0.3620.3620.3500.360+0.007+2.46%15:24
NG.J22:V22Apr 2022/Oct 2022 Spread-0.060-0.060-0.060-0.060-0.0060.00%07:49
NG.J22:K22Apr 2022/May 2022 Spread0.0350.0350.0350.0350.0000.00%06:55
NG.J22:HH.J22Apr 2022/HH Spread0.00250.00250.00250.00250.00000.00%11:26
NG.K22:M22May 2022/Jun 2022 Spread-0.040-0.040-0.040-0.040-0.0020.00%12:40
NG.K22:HH.K22May 2022/HH Spread0.002750.002750.002750.00275+0.00025+20.00%14:39
NG.M22:HH.M22Jun 2022/HH Spread0.002750.002750.002750.00275+0.00025+20.00%14:39
NG.M22:N22Jun 2022/Jul 2022 Spread-0.039-0.039-0.039-0.039-0.0030.00%14:19
NG.N22:HH.N22Jul 2022/HH Spread0.002750.002750.002750.00275+0.00025+20.00%14:39
NG.V22:X22Oct 2022/Nov 2022 Spread-0.071-0.071-0.071-0.071-0.0050.00%07:49
NG.X22:Z22Nov 2022/Dec 2022 Spread-0.177-0.177-0.177-0.177-0.0030.00%07:44
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name.