S&P 500
2670.71
+34.75 +1.36%
Dow Indu
24706.35
+336.25 +1.43%
Nasdaq
7157.23
+72.77 +1.07%
Crude Oil
53.76
+1.69 +3.47%
Gold
1281.555
0.000 0.00%
Euro
1.13645
0.00000 0.00%
US Dollar
96.364
0.000 0.00%
Strong
New York Mercantile Exchange (NYMEX)Energy › NATURAL GAS (NG)
MarketContractOpenHighLowLastChangePctTime
NG.G19Feb 20193.4363.4993.2013.423+0.010+0.34%16:59
NG.H19Mar 20193.1963.2483.0403.183+0.009+0.31%16:59
NG.J19Apr 20192.8492.8872.8062.872+0.022+0.82%16:58
NG.K19May 20192.8122.8512.7832.838+0.022+0.83%16:58
NG.M19Jun 20192.8542.8942.8272.884+0.025+0.92%16:30
NG.N19Jul 20192.8982.9402.8732.928+0.026+0.95%16:58
NG.Q19Aug 20192.8822.9382.8732.928+0.029+1.06%16:03
NG.U19Sep 20192.8632.9042.8442.896+0.026+0.95%16:28
NG.V19Oct 20192.8742.9312.8712.923+0.028+1.02%16:19
NG.X19Nov 20192.9352.9762.9222.976+0.031+1.11%16:03
NG.Z19Dec 20193.0903.1303.0723.125+0.031+1.05%16:11
NG.F20Jan 20203.1823.2233.1653.219+0.033+1.08%16:11
NG.G20Feb 20203.1133.1523.0983.152+0.037+1.24%14:29
NG.H20Mar 20202.9292.9592.9102.952+0.028+1.00%15:13
NG.J20Apr 20202.5882.5942.5712.592+0.007+0.28%16:00
NG.K20May 20202.5342.5462.5282.539+0.005+0.20%15:00
NG.M20Jun 20202.5532.5702.5522.569+0.012+0.48%15:49
NG.N20Jul 20202.5782.5982.5782.598+0.012+0.47%15:49
NG.Q20Aug 20202.5812.6012.5812.601+0.012+0.47%14:37
NG.U20Sep 20202.5772.5932.5772.593+0.014+0.55%14:38
NG.V20Oct 20202.6042.6182.6042.618+0.012+0.47%14:39
NG.X20Nov 20202.6572.6582.6572.658+0.002+0.08%11:57
NG.Z20Dec 20202.8362.8472.8362.847+0.015+0.54%15:50
NG.F21Jan 20212.9562.9602.9562.960+0.008+0.28%13:48
NG.J21Apr 20212.472.472.472.47-0.02-0.82%14:29
NG.F22Jan 20222.9552.9552.9552.955-0.010-0.34%14:55
NG.G19:F20Feb 2019/Jan 2020 Spread0.1520.1520.0550.143-0.0840.00%13:20
NG.G19:G20Feb 2019/Feb 2020 Spread0.2040.2040.2040.204-0.0940.00%13:16
NG.G19:H19Feb 2019/Mar 2019 Spread0.2400.2680.1580.240+0.001+1.01%16:59
NG.G19:H20Feb 2019/Mar 2020 Spread0.3600.5070.3600.502+0.013+10.92%14:40
NG.G19:HH.G19Feb 2019/HH Spread0.002000.002500.002000.002250.000000.00%16:37
NG.G19:J19Feb 2019/Apr 2019 Spread0.5840.6210.3920.557-0.006-2.24%16:44
NG.G19:J20Feb 2019/Apr 2020 Spread0.7040.8980.7030.898+0.070+16.87%14:21
NG.G19:K19Feb 2019/May 2019 Spread0.6110.6510.4140.592-0.005-1.73%16:30
NG.G19:K20Feb 2019/May 2020 Spread0.8940.8940.8940.894+0.015+2.64%14:06
NG.G19:M19Feb 2019/Jun 2019 Spread0.5200.5990.3730.537-0.017-6.80%15:50
NG.G19:N19Feb 2019/Jul 2019 Spread0.4770.5590.3200.498-0.013-6.28%16:55
NG.G19:N20Feb 2019/Jul 2020 Spread0.9460.9460.9460.946-0.023-2.43%12:57
NG.G19:Q19Feb 2019/Aug 2019 Spread0.4630.5500.3770.550+0.036+17.39%14:28
NG.G19:U19Feb 2019/Sep 2019 Spread0.4700.5670.4230.550+0.007+3.12%15:30
NG.G19:V19Feb 2019/Oct 2019 Spread0.4750.5610.3330.523+0.005+2.50%16:11
NG.G19:X19Feb 2019/Nov 2019 Spread0.4240.5000.3220.436-0.032-21.62%15:45
NG.G19:X20Feb 2019/Nov 2020 Spread0.7590.7700.7590.770+0.021+2.77%14:30
NG.G19:Z19Feb 2019/Dec 2019 Spread0.1420.2450.1420.245-0.0740.00%13:05
NG.H19:F20Mar 2019/Jan 2020 Spread-0.1100.016-0.1210.016+0.0280.00%14:20
NG.H19:G20Mar 2019/Feb 2020 Spread-0.018-0.018-0.018-0.018-0.0770.00%09:36
NG.H19:H20Mar 2019/Mar 2020 Spread0.1820.2720.1700.253+0.003+13.04%15:03
NG.H19:HH.H19Mar 2019/HH Spread0.002500.002750.002250.00225-0.00025-12.50%16:54
NG.H19:J19Mar 2019/Apr 2019 Spread0.3400.3610.2280.323-0.001-0.57%16:56
NG.H19:J20Mar 2019/Apr 2020 Spread0.5210.6530.5190.5890.0000.00%15:41
NG.H19:K19Mar 2019/May 2019 Spread0.3540.3990.2480.360+0.002+1.05%16:53
NG.H19:K20Mar 2019/May 2020 Spread0.6960.6960.6960.696+0.056+15.34%14:28
NG.H19:M19Mar 2019/Jun 2019 Spread0.2830.3510.2040.310-0.005-3.38%16:20
NG.H19:M20Mar 2019/Jun 2020 Spread0.6760.6760.6760.676+0.059+16.86%14:29
NG.H19:N19Mar 2019/Jul 2019 Spread0.2370.3080.1590.266-0.006-5.71%16:08
NG.H19:Q19Mar 2019/Aug 2019 Spread0.1660.3080.1660.278+0.003+2.68%15:28
NG.H19:Q20Mar 2019/Aug 2020 Spread0.6690.6690.6690.669+0.003+0.45%10:21
NG.H19:U19Mar 2019/Sep 2019 Spread0.1970.3160.1970.310+0.006+4.41%15:30
NG.H19:V19Mar 2019/Oct 2019 Spread0.2460.3040.1670.280+0.001+0.98%16:11
NG.H19:V20Mar 2019/Oct 2020 Spread0.5670.5670.5670.566-0.069-19.11%14:29
NG.H19:X19Mar 2019/Nov 2019 Spread0.1490.2430.1490.209-0.020-40.82%15:45
NG.H19:X20Mar 2019/Nov 2020 Spread0.5300.5300.5300.530+0.018+3.40%14:30
NG.H19:Z19Mar 2019/Dec 2019 Spread0.030.030.030.03-0.050.00%12:03
NG.H19:Z20Mar 2019/Dec 2020 Spread0.3320.3480.3320.348-0.071-21.39%14:06
NG.J19:F20Apr 2019/Jan 2020 Spread-0.360-0.333-0.362-0.343-0.0070.00%15:18
NG.J19:G20Apr 2019/Feb 2020 Spread-0.281-0.271-0.281-0.271-0.0060.00%13:56
NG.J19:H20Apr 2019/Mar 2020 Spread-0.086-0.074-0.086-0.076-0.0020.00%15:14
NG.J19:HH.J19Apr 2019/HH Spread0.001750.002000.001750.001750.000000.00%14:49
NG.J19:J20Apr 2019/Apr 2020 Spread0.2340.2930.2340.282+0.017+11.04%14:36
NG.J19:K19Apr 2019/May 2019 Spread0.0340.0380.0200.0340.0000.00%16:58
NG.J19:K20Apr 2019/May 2020 Spread0.3380.3380.3380.338+0.022+10.28%14:28
NG.J19:M19Apr 2019/Jun 2019 Spread-0.012-0.005-0.027-0.010-0.0010.00%16:30
NG.J19:N19Apr 2019/Jul 2019 Spread-0.057-0.046-0.073-0.057-0.0050.00%16:20
NG.J19:Q19Apr 2019/Aug 2019 Spread-0.062-0.047-0.070-0.053-0.0040.00%16:13
NG.J19:U19Apr 2019/Sep 2019 Spread-0.038-0.018-0.042-0.029-0.0090.00%15:42
NG.J19:V19Apr 2019/Oct 2019 Spread-0.046-0.042-0.068-0.051-0.0060.00%16:45
NG.J19:V20Apr 2019/Oct 2020 Spread0.2250.2560.2250.256+0.024+10.67%14:29
NG.J19:X19Apr 2019/Nov 2019 Spread-0.110-0.091-0.120-0.107-0.0120.00%15:45
NG.J19:Z19Apr 2019/Dec 2019 Spread-0.261-0.238-0.266-0.250-0.0060.00%16:11
NG.J19:Z20Apr 2019/Dec 2020 Spread0.0010.0010.0010.001-0.0150.00%14:06
NG.K19:F20May 2019/Jan 2020 Spread-0.369-0.369-0.385-0.380-0.0100.00%15:41
NG.K19:G20May 2019/Feb 2020 Spread-0.306-0.306-0.307-0.307-0.0080.00%10:07
NG.K19:H20May 2019/Mar 2020 Spread-0.115-0.107-0.115-0.111-0.0030.00%15:14
NG.K19:HH.K19May 2019/HH Spread0.0020.0020.0020.0020.0000.00%12:41
NG.K19:J20May 2019/Apr 2020 Spread0.2240.2550.2140.251+0.020+15.04%14:28
NG.K19:M19May 2019/Jun 2019 Spread-0.043-0.041-0.047-0.045-0.0020.00%16:59
NG.K19:N19May 2019/Jul 2019 Spread-0.087-0.083-0.094-0.090-0.0040.00%16:50
NG.K19:N20May 2019/Jul 2020 Spread0.2150.2150.2150.215-0.015-6.98%11:51
NG.K19:Q19May 2019/Aug 2019 Spread-0.087-0.082-0.091-0.089-0.0060.00%16:03
NG.K19:Q20May 2019/Aug 2020 Spread0.2320.2320.2320.232-0.007-3.02%10:16
NG.K19:U19May 2019/Sep 2019 Spread-0.057-0.053-0.063-0.059-0.0050.00%16:03
NG.K19:V19May 2019/Oct 2019 Spread-0.077-0.077-0.090-0.085-0.0060.00%16:03
NG.K19:V20May 2019/Oct 2020 Spread0.2160.2160.2160.216+0.004+1.85%10:55
NG.K19:X19May 2019/Nov 2019 Spread-0.134-0.126-0.142-0.136-0.0070.00%16:03
NG.K19:Z19May 2019/Dec 2019 Spread-0.286-0.276-0.292-0.286-0.0080.00%14:59
NG.K19:Z20May 2019/Dec 2020 Spread-0.032-0.032-0.032-0.032-0.0060.00%14:06
NG.M19:F20Jun 2019/Jan 2020 Spread-0.336-0.333-0.340-0.336-0.0090.00%12:07
NG.M19:F21Jun 2019/Jan 2021 Spread-0.082-0.082-0.082-0.082+0.0110.00%13:48
NG.M19:G20Jun 2019/Feb 2020 Spread-0.260-0.260-0.260-0.260-0.0040.00%13:56
NG.M19:H20Jun 2019/Mar 2020 Spread-0.072-0.066-0.072-0.066-0.0010.00%15:14
NG.M19:HH.M19Jun 2019/HH Spread0.002000.002000.002000.00200+0.00025+11.11%10:31
NG.M19:J20Jun 2019/Apr 2020 Spread0.2600.2960.2600.296+0.022+12.94%14:28
NG.M19:K20Jun 2019/May 2020 Spread0.3170.3270.3160.327+0.002+0.83%13:20
NG.M19:M20Jun 2019/Jun 2020 Spread0.3030.3030.3030.303+0.007+3.68%14:23
NG.M19:N19Jun 2019/Jul 2019 Spread-0.044-0.042-0.047-0.046-0.0030.00%16:59
NG.M19:Q19Jun 2019/Aug 2019 Spread-0.043-0.040-0.046-0.043-0.0030.00%15:39
NG.M19:U19Jun 2019/Sep 2019 Spread-0.006-0.006-0.018-0.014-0.0030.00%16:42
NG.M19:U20Jun 2019/Sep 2020 Spread0.2860.2860.2860.286-0.006-2.10%10:16
NG.M19:V19Jun 2019/Oct 2019 Spread-0.035-0.035-0.045-0.040-0.0040.00%16:30
NG.M19:V20Jun 2019/Oct 2020 Spread0.2550.2550.2550.255+0.005+1.96%10:55
NG.M19:X19Jun 2019/Nov 2019 Spread-0.092-0.085-0.096-0.090-0.0040.00%15:40
NG.M19:Z19Jun 2019/Dec 2019 Spread-0.240-0.235-0.244-0.240-0.0050.00%14:59
NG.N19:F20Jul 2019/Jan 2020 Spread-0.286-0.282-0.298-0.288-0.0040.00%15:10
NG.N19:G20Jul 2019/Feb 2020 Spread-0.194-0.194-0.219-0.219-0.0080.00%14:37
NG.N19:H20Jul 2019/Mar 2020 Spread-0.029-0.025-0.030-0.025-0.0030.00%14:50
NG.N19:HH.N19Jul 2019/HH Spread0.0020.0020.0020.0020.0000.00%11:36
NG.N19:J20Jul 2019/Apr 2020 Spread0.3020.3370.3020.337+0.020+8.70%14:08
NG.N19:K20Jul 2019/May 2020 Spread0.3620.3620.3620.362-0.006-2.14%08:41
NG.N19:M20Jul 2019/Jun 2020 Spread0.3220.3220.3220.322-0.023-9.91%11:02
NG.N19:Q19Jul 2019/Aug 2019 Spread0.0030.0030.0010.002-0.001-100.00%16:56
NG.N19:Q20Jul 2019/Aug 2020 Spread0.3140.3140.3140.314-0.005-1.59%10:16
NG.N19:U19Jul 2019/Sep 2019 Spread0.0330.0330.0270.030-0.002-8.70%16:54
NG.N19:U20Jul 2019/Sep 2020 Spread0.3340.3340.3280.328-0.004-1.20%10:16
NG.N19:V19Jul 2019/Oct 2019 Spread0.0080.0090.0010.006-0.0010.00%15:41
NG.N19:V20Jul 2019/Oct 2020 Spread0.2710.2970.2710.297+0.034+12.55%14:29
NG.N19:X19Jul 2019/Nov 2019 Spread-0.043-0.039-0.050-0.045-0.0020.00%15:41
NG.N19:Z19Jul 2019/Dec 2019 Spread-0.195-0.189-0.201-0.194-0.0020.00%14:59
NG.Q19:F20Aug 2019/Jan 2020 Spread-0.293-0.290-0.297-0.290-0.0030.00%14:13
NG.Q19:G20Aug 2019/Feb 2020 Spread-0.219-0.219-0.219-0.219-0.0030.00%13:56
NG.Q19:H20Aug 2019/Mar 2020 Spread-0.039-0.039-0.039-0.039-0.0090.00%13:51
NG.Q19:HH.Q19Aug 2019/HH Spread0.0020.0020.0020.0020.0000.00%12:27
NG.Q19:J20Aug 2019/Apr 2020 Spread0.3370.3370.3370.337+0.023+10.85%14:36
NG.Q19:M20Aug 2019/Jun 2020 Spread0.3210.3210.3210.321-0.019-5.92%10:59
NG.Q19:Q20Aug 2019/Aug 2020 Spread0.3110.3110.3110.311-0.003-0.96%10:16
NG.Q19:U19Aug 2019/Sep 2019 Spread0.0290.0310.0270.0290.0000.00%16:57
NG.Q19:U20Aug 2019/Sep 2020 Spread0.3240.3240.3240.324-0.003-0.93%10:16
NG.Q19:V19Aug 2019/Oct 2019 Spread0.0040.0060.0010.0040.0000.00%16:03
NG.Q19:V20Aug 2019/Oct 2020 Spread0.2930.2930.2930.293+0.034+11.60%14:29
NG.Q19:X19Aug 2019/Nov 2019 Spread-0.047-0.042-0.051-0.043+0.0030.00%14:40
NG.Q19:Z19Aug 2019/Dec 2019 Spread-0.196-0.193-0.201-0.193+0.0020.00%14:29
NG.U19:F20Sep 2019/Jan 2020 Spread-0.319-0.317-0.324-0.317-0.0010.00%14:28
NG.U19:G20Sep 2019/Feb 2020 Spread-0.246-0.237-0.246-0.237+0.0170.00%09:58
NG.U19:H20Sep 2019/Mar 2020 Spread-0.051-0.051-0.051-0.051+0.0220.00%10:24
NG.U19:HH.U19Sep 2019/HH Spread0.0020.0020.0020.0020.0000.00%10:31
NG.U19:J20Sep 2019/Apr 2020 Spread0.2570.2690.2570.269+0.032+12.45%14:42
NG.U19:V19Sep 2019/Oct 2019 Spread-0.025-0.024-0.027-0.026-0.0010.00%16:37
NG.U19:X19Sep 2019/Nov 2019 Spread-0.076-0.072-0.078-0.077-0.0020.00%15:41
NG.U19:Z19Sep 2019/Dec 2019 Spread-0.226-0.222-0.228-0.222+0.0020.00%14:26
NG.V19:F20Oct 2019/Jan 2020 Spread-0.292-0.291-0.300-0.296-0.0050.00%16:52
NG.V19:F21Oct 2019/Jan 2021 Spread-0.051-0.051-0.051-0.051+0.0270.00%14:29
NG.V19:G20Oct 2019/Feb 2020 Spread-0.219-0.219-0.219-0.219+0.0080.00%12:16
NG.V19:H20Oct 2019/Mar 2020 Spread-0.020-0.017-0.033-0.033-0.0040.00%14:48
NG.V19:HH.V19Oct 2019/HH Spread0.001750.002000.001750.001750.000000.00%14:35
NG.V19:J20Oct 2019/Apr 2020 Spread0.2930.3280.2930.328+0.018+7.89%15:00
NG.V19:U20Oct 2019/Sep 2020 Spread0.3170.3170.3170.317-0.007-2.21%10:16
NG.V19:V20Oct 2019/Oct 2020 Spread0.2870.2870.2840.284+0.003+1.42%11:51
NG.V19:X19Oct 2019/Nov 2019 Spread-0.051-0.047-0.052-0.052-0.0020.00%16:53
NG.V19:X20Oct 2019/Nov 2020 Spread0.2250.2250.2250.225-0.027-17.09%13:53
NG.V19:Z19Oct 2019/Dec 2019 Spread-0.200-0.197-0.204-0.200-0.0010.00%15:05
NG.X19:F20Nov 2019/Jan 2020 Spread-0.244-0.243-0.248-0.244-0.0030.00%15:18
NG.X19:G20Nov 2019/Feb 2020 Spread-0.171-0.171-0.173-0.173-0.0030.00%10:32
NG.X19:H20Nov 2019/Mar 2020 Spread0.0180.0200.0150.019-0.0020.00%15:22
NG.X19:HH.X19Nov 2019/HH Spread0.002000.002000.001750.001750.000000.00%14:26
NG.X19:J20Nov 2019/Apr 2020 Spread0.3450.3810.3450.381+0.021+7.58%14:28
NG.X19:K20Nov 2019/May 2020 Spread0.3980.3980.3980.398+0.031+9.48%09:13
NG.X19:Z19Nov 2019/Dec 2019 Spread-0.150-0.149-0.153-0.150-0.0010.00%15:43
NG.Z19:F20Dec 2019/Jan 2020 Spread-0.092-0.092-0.095-0.094-0.0020.00%15:43
NG.Z19:G20Dec 2019/Feb 2020 Spread-0.024-0.023-0.025-0.024-0.0030.00%14:29
NG.Z19:H20Dec 2019/Mar 2020 Spread0.1670.1710.1610.171+0.001+0.71%14:27
NG.Z19:HH.Z19Dec 2019/HH Spread0.002250.002250.001750.00200-0.00025-12.50%16:17
NG.Z19:J20Dec 2019/Apr 2020 Spread0.5320.5320.5320.532+0.023+5.40%14:27
NG.Z19:V20Dec 2019/Oct 2020 Spread0.4900.4900.4900.490+0.037+7.55%14:30
NG.Z19:Z20Dec 2019/Dec 2020 Spread0.2510.2510.2510.251-0.002-1.08%11:15
NG.F20:F21Jan 2020/Jan 2021 Spread0.2290.2290.2290.229+0.002+1.27%11:15
NG.F20:G20Jan 2020/Feb 2020 Spread0.0690.0720.0660.067-0.004-5.63%16:57
NG.F20:H20Jan 2020/Mar 2020 Spread0.2560.2650.2560.260-0.002-0.81%16:52
NG.F20:HH.F20Jan 2020/HH Spread0.002000.002250.001750.00200+0.00025+10.00%16:02
NG.F20:J20Jan 2020/Apr 2020 Spread0.5890.6270.5890.627+0.026+4.82%14:29
NG.F20:K20Jan 2020/May 2020 Spread0.6700.6700.6700.670+0.018+3.07%13:48
NG.F20:U20Jan 2020/Sep 2020 Spread0.5730.5730.5730.573-0.048-8.38%14:28
NG.G20:H20Feb 2020/Mar 2020 Spread0.1870.1950.1870.192+0.001+0.56%16:52
NG.G20:HH.G20Feb 2020/HH Spread0.001750.002000.001750.002000.000000.00%14:28
NG.G20:J20Feb 2020/Apr 2020 Spread0.5350.5350.5350.535+0.005+0.93%10:16
NG.G20:K20Feb 2020/May 2020 Spread0.5660.5840.5390.574+0.026+5.11%14:29
NG.G20:M20Feb 2020/Jun 2020 Spread0.5570.5570.5570.557+0.013+2.33%14:23
NG.H20:HH.H20Mar 2020/HH Spread0.001750.002000.001750.00200-0.00025-12.50%14:52
NG.H20:J20Mar 2020/Apr 2020 Spread0.3360.3660.3320.356+0.017+5.86%15:45
NG.H20:K20Mar 2020/May 2020 Spread0.400.400.400.40+0.01+2.94%13:20
NG.J20:HH.J20Apr 2020/HH Spread0.002000.002000.001750.001750.000000.00%14:35
NG.J20:K20Apr 2020/May 2020 Spread0.0540.0540.0490.050-0.001-2.00%15:31
NG.J20:M20Apr 2020/Jun 2020 Spread0.0230.0230.0230.023-0.005-25.00%12:37
NG.J20:N20Apr 2020/Jul 2020 Spread-0.003-0.003-0.003-0.003-0.0020.00%09:40
NG.J20:Q20Apr 2020/Aug 2020 Spread-0.003-0.003-0.004-0.004-0.0010.00%09:32
NG.J20:U20Apr 2020/Sep 2020 Spread-0.001-0.001-0.001-0.001-0.0070.00%10:49
NG.J20:V20Apr 2020/Oct 2020 Spread-0.026-0.021-0.026-0.0210.0000.00%13:48
NG.J20:X20Apr 2020/Nov 2020 Spread-0.069-0.069-0.069-0.069-0.0010.00%14:13
NG.J20:Z20Apr 2020/Dec 2020 Spread-0.258-0.258-0.258-0.258-0.0110.00%10:50
NG.K20:HH.K20May 2020/HH Spread0.001750.001750.001750.00175-0.00025-12.50%14:38
NG.K20:M20May 2020/Jun 2020 Spread-0.025-0.023-0.026-0.026-0.0030.00%15:10
NG.K20:N20May 2020/Jul 2020 Spread-0.050-0.050-0.050-0.050+0.0020.00%12:08
NG.M20:HH.M20Jun 2020/HH Spread0.001750.001750.001500.00150-0.00025-12.50%14:37
NG.M20:N20Jun 2020/Jul 2020 Spread-0.030-0.028-0.030-0.0290.0000.00%15:49
NG.N20:HH.N20Jul 2020/HH Spread0.001750.001750.001750.001750.000000.00%14:37
NG.N20:Q20Jul 2020/Aug 2020 Spread-0.002-0.002-0.004-0.004-0.0010.00%15:38
NG.N20:U20Jul 2020/Sep 2020 Spread0.0100.0100.0100.010+0.002+20.00%10:20
NG.N20:V20Jul 2020/Oct 2020 Spread-0.015-0.015-0.015-0.015+0.0020.00%09:40
NG.Q20:HH.Q20Aug 2020/HH Spread0.001750.001750.001750.00175-0.00025-14.29%14:37
NG.Q20:U20Aug 2020/Sep 2020 Spread0.0090.0090.0090.009-0.001-6.25%10:49
NG.Q20:V20Aug 2020/Oct 2020 Spread-0.015-0.015-0.015-0.015+0.0020.00%15:38
NG.U20:F21Sep 2020/Jan 2021 Spread-0.369-0.369-0.369-0.369-0.0090.00%14:27
NG.U20:HH.U20Sep 2020/HH Spread0.001750.001750.001750.00175-0.00025-12.50%14:38
NG.U20:V20Sep 2020/Oct 2020 Spread-0.023-0.023-0.023-0.023+0.0040.00%16:01
NG.U20:X20Sep 2020/Nov 2020 Spread-0.079-0.073-0.083-0.081-0.0060.00%15:32
NG.U20:Z20Sep 2020/Dec 2020 Spread-0.228-0.228-0.228-0.228+0.0120.00%09:37
NG.V20:F21Oct 2020/Jan 2021 Spread-0.346-0.344-0.347-0.344+0.0020.00%13:48
NG.V20:HH.V20Oct 2020/HH Spread0.001750.001750.001750.00175-0.00025-11.11%14:39
NG.V20:X20Oct 2020/Nov 2020 Spread-0.051-0.051-0.051-0.051-0.0010.00%15:50
NG.V20:Z20Oct 2020/Dec 2020 Spread-0.226-0.225-0.229-0.2250.0000.00%14:13
NG.X20:HH.X20Nov 2020/HH Spread0.001750.001750.001750.00175-0.00025-12.50%09:15
NG.X20:Z20Nov 2020/Dec 2020 Spread-0.178-0.178-0.179-0.179-0.0030.00%15:50
NG.Z20:F21Dec 2020/Jan 2021 Spread-0.117-0.117-0.117-0.117+0.0030.00%10:50
NG.Z20:HH.Z20Dec 2020/HH Spread0.001750.001750.001750.00175-0.00025-12.50%11:57
NG.F21:G21Jan 2021/Feb 2021 Spread0.0640.0640.0620.064+0.003+6.52%14:29
NG.F21:HH.F21Jan 2021/HH Spread0.002000.002000.002000.00200+0.00025+12.50%14:29
NG.G21:H21Feb 2021/Mar 2021 Spread0.1630.1640.1620.1620.0000.00%14:27
NG.G21:HH.G21Feb 2021/HH Spread0.002000.002000.002000.00200+0.00025+12.50%14:29
NG.H21:J21Mar 2021/Apr 2021 Spread0.2380.2400.2350.235+0.008+3.46%14:29
NG.J21:K21Apr 2021/May 2021 Spread0.0210.0210.0210.021+0.001+4.76%09:30
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name.

© Copyright INO.com, Inc. All Rights Reserved.