S&P 500
2002.28
-1.09 -0.05%
Dow Indu
17067.56
-30.89 -0.18%
Nasdaq
4596.83
+16.56 +0.36%
Crude Oil
93.19
+0.31 +0.32%
Gold
1266.355
-1.015 -0.08%
Euro
1.31246
-0.00050 -0.04%
US Dollar
83.029
+0.057 +0.07%
Strong

HENRY HUB NATURAL GAS FINCL (NYMEX:NN)

New York Mercantile Exchange (NYMEX)Energy › HENRY HUB NATURAL GAS FINCL (NN)
MarketContractOpenHighLowLastChangePctTime
NN.V14.EOct 2014 (E)3.9523.9523.8913.890-0.175-4.31%set 14:26
NN.X14.ENov 2014 (E)3.9383.9383.9383.938-0.178-4.32%set 14:30
NN.Z14.EDec 2014 (E)4.0184.0184.0184.018-0.179-4.26%set 14:30
NN.F15.EJan 2015 (E)4.0924.0924.0924.092-0.174-4.08%set 14:30
NN.G15.EFeb 2015 (E)4.0784.0784.0784.078-0.170-4.00%set 14:30
NN.H15.EMar 2015 (E)4.0094.0094.0094.009-0.161-3.86%set 14:30
NN.J15.EApr 2015 (E)3.7903.7903.7903.790-0.105-2.70%set 14:51
NN.K15.EMay 2015 (E)3.7763.7763.7763.776-0.099-2.55%set 14:51
NN.M15.EJun 2015 (E)3.7993.7993.7993.799-0.097-2.49%set 14:51
NN.N15.EJul 2015 (E)3.8283.8283.8283.828-0.096-2.45%set 14:51
NN.Q15.EAug 2015 (E)3.8353.8353.8353.835-0.095-2.42%set 14:51
NN.U15.ESep 2015 (E)3.8233.8233.8233.823-0.095-2.42%set 14:51
NN.V15.EOct 2015 (E)3.8593.8593.8593.859-0.093-2.35%set 14:51
NN.X15.ENov 2015 (E)3.9563.9563.9563.956-0.089-2.20%set 14:51
NN.Z15.EDec 2015 (E)4.1054.1054.1054.105-0.085-2.03%set 14:51
NN.F16.EJan 2016 (E)4.2254.2254.2254.225-0.080-1.86%set 14:51
NN.G16.EFeb 2016 (E)4.2024.2024.2024.202-0.078-1.82%set 14:51
NN.H16.EMar 2016 (E)4.1314.1314.1314.131-0.074-1.76%set 14:51
NN.J16.EApr 2016 (E)3.9133.9133.9133.913-0.054-1.36%set 14:51
NN.K16.EMay 2016 (E)3.9173.9173.9173.917-0.053-1.34%set 14:51
NN.M16.EJun 2016 (E)3.9463.9463.9463.946-0.052-1.30%set 14:51
NN.N16.EJul 2016 (E)3.9773.9773.9773.977-0.052-1.29%set 14:51
NN.Q16.EAug 2016 (E)3.9853.9853.9853.985-0.051-1.26%set 14:51
NN.U16.ESep 2016 (E)3.9733.9733.9733.973-0.051-1.27%set 14:51
NN.V16.EOct 2016 (E)4.0014.0014.0014.001-0.051-1.26%set 14:51
NN.X16.ENov 2016 (E)4.0844.0844.0844.084-0.051-1.23%set 14:51
NN.Z16.EDec 2016 (E)4.2564.2564.2564.256-0.050-1.16%set 14:51
NN.F17.EJan 2017 (E)4.3864.3864.3864.386-0.050-1.13%set 14:51
NN.G17.EFeb 2017 (E)4.3644.3644.3644.364-0.050-1.13%set 14:51
NN.H17.EMar 2017 (E)4.3014.3014.3014.301-0.050-1.15%set 14:51
NN.J17.EApr 2017 (E)4.0334.0334.0334.033-0.038-0.93%set 14:51
NN.K17.EMay 2017 (E)4.0464.0464.0464.046-0.038-0.93%set 14:51
NN.M17.EJun 2017 (E)4.0814.0814.0814.081-0.038-0.92%set 14:51
NN.N17.EJul 2017 (E)4.1204.1204.1204.120-0.038-0.91%set 14:51
NN.Q17.EAug 2017 (E)4.1354.1354.1354.135-0.038-0.91%set 14:51
NN.U17.ESep 2017 (E)4.1304.1304.1304.130-0.038-0.91%set 14:51
NN.V17.EOct 2017 (E)4.1564.1564.1564.156-0.038-0.91%set 14:51
NN.X17.ENov 2017 (E)4.2324.2324.2324.232-0.038-0.89%set 14:51
NN.Z17.EDec 2017 (E)4.4014.4014.4014.401-0.038-0.86%set 14:51
NN.F18.EJan 2018 (E)4.5304.5304.5304.530-0.038-0.83%set 14:51
NN.G18.EFeb 2018 (E)4.5084.5084.5084.508-0.038-0.84%set 14:51
NN.H18.EMar 2018 (E)4.4464.4464.4464.446-0.038-0.85%set 14:51
NN.J18.EApr 2018 (E)4.1234.1234.1234.123-0.038-0.91%set 14:51
NN.K18.EMay 2018 (E)4.1364.1364.1364.136-0.038-0.91%set 14:51
NN.M18.EJun 2018 (E)4.1684.1684.1684.168-0.038-0.90%set 14:51
NN.N18.EJul 2018 (E)4.2044.2044.2044.204-0.038-0.90%set 14:51
NN.Q18.EAug 2018 (E)4.2184.2184.2184.218-0.038-0.89%set 14:51
NN.U18.ESep 2018 (E)4.2164.2164.2164.216-0.038-0.89%set 14:51
NN.V18.EOct 2018 (E)4.2434.2434.2434.243-0.038-0.89%set 14:51
NN.X18.ENov 2018 (E)4.3284.3284.3284.328-0.038-0.87%set 14:51
NN.Z18.EDec 2018 (E)4.4984.4984.4984.498-0.038-0.84%set 14:51
NN.F19.EJan 2019 (E)4.6134.6134.6134.613-0.038-0.82%set 14:51
NN.G19.EFeb 2019 (E)4.5924.5924.5924.592-0.038-0.82%set 14:51
NN.H19.EMar 2019 (E)4.5314.5314.5314.531-0.038-0.83%set 14:51
NN.J19.EApr 2019 (E)4.2194.2194.2194.219-0.035-0.82%set 14:51
NN.K19.EMay 2019 (E)4.2334.2334.2334.233-0.035-0.82%set 14:51
NN.M19.EJun 2019 (E)4.2634.2634.2634.263-0.035-0.81%set 14:51
NN.N19.EJul 2019 (E)4.2974.2974.2974.297-0.035-0.81%set 14:51
NN.Q19.EAug 2019 (E)4.3114.3114.3114.311-0.035-0.81%set 14:51
NN.U19.ESep 2019 (E)4.3084.3084.3084.308-0.035-0.81%set 14:51
NN.V19.EOct 2019 (E)4.3364.3364.3364.336-0.035-0.80%set 14:51
NN.X19.ENov 2019 (E)4.4334.4334.4334.433-0.033-0.74%set 14:51
NN.Z19.EDec 2019 (E)4.6284.6284.6284.628-0.030-0.64%set 14:51
NN.F20.EJan 2020 (E)4.7464.7464.7464.746-0.027-0.57%set 14:51
NN.G20.EFeb 2020 (E)4.7264.7264.7264.726-0.027-0.57%set 14:51
NN.H20.EMar 2020 (E)4.6664.6664.6664.666-0.027-0.58%set 14:51
NN.J20.EApr 2020 (E)4.3814.3814.3814.381-0.022-0.50%set 14:51
NN.K20.EMay 2020 (E)4.3994.3994.3994.399-0.022-0.50%set 14:51
NN.M20.EJun 2020 (E)4.4234.4234.4234.423-0.022-0.49%set 14:51
NN.N20.EJul 2020 (E)4.4574.4574.4574.457-0.022-0.49%set 14:51
NN.Q20.EAug 2020 (E)4.4844.4844.4844.484-0.022-0.49%set 14:51
NN.U20.ESep 2020 (E)4.4814.4814.4814.481-0.022-0.49%set 14:51
NN.V20.EOct 2020 (E)4.5164.5164.5164.516-0.022-0.48%set 14:51
NN.X20.ENov 2020 (E)4.6084.6084.6084.608-0.022-0.48%set 14:51
NN.Z20.EDec 2020 (E)4.7954.7954.7954.795-0.022-0.46%set 14:51
NN.F21.EJan 2021 (E)4.9024.9024.9024.902-0.022-0.45%set 14:51
NN.G21.EFeb 2021 (E)4.8824.8824.8824.882-0.022-0.45%set 14:51
NN.H21.EMar 2021 (E)4.8124.8124.8124.812-0.022-0.46%set 14:51
NN.J21.EApr 2021 (E)4.4924.4924.4924.492-0.022-0.49%set 14:51
NN.K21.EMay 2021 (E)4.5184.5184.5184.518-0.022-0.48%set 14:51
NN.M21.EJun 2021 (E)4.5484.5484.5484.548-0.022-0.48%set 14:51
NN.N21.EJul 2021 (E)4.5854.5854.5854.585-0.022-0.48%set 14:51
NN.Q21.EAug 2021 (E)4.6154.6154.6154.615-0.022-0.47%set 14:51
NN.U21.ESep 2021 (E)4.6124.6124.6124.612-0.022-0.47%set 14:51
NN.V21.EOct 2021 (E)4.6514.6514.6514.651-0.022-0.47%set 14:51
NN.X21.ENov 2021 (E)4.7414.7414.7414.741-0.022-0.46%set 14:51
NN.Z21.EDec 2021 (E)4.9284.9284.9284.928-0.022-0.44%set 14:51
NN.F22.EJan 2022 (E)5.0285.0285.0285.028-0.022-0.44%set 14:51
NN.G22.EFeb 2022 (E)5.0085.0085.0085.008-0.022-0.44%set 14:51
NN.H22.EMar 2022 (E)4.9384.9384.9384.938-0.022-0.44%set 14:51
NN.J22.EApr 2022 (E)4.6134.6134.6134.613-0.022-0.47%set 14:51
NN.K22.EMay 2022 (E)4.6084.6084.6084.608-0.022-0.48%set 14:51
NN.M22.EJun 2022 (E)4.6384.6384.6384.638-0.022-0.47%set 14:51
NN.N22.EJul 2022 (E)4.6764.6764.6764.676-0.022-0.47%set 14:51
NN.Q22.EAug 2022 (E)4.7184.7184.7184.718-0.022-0.46%set 14:51
NN.U22.ESep 2022 (E)4.7284.7284.7284.728-0.022-0.46%set 14:51
NN.V22.EOct 2022 (E)4.7744.7744.7744.774-0.022-0.46%set 14:51
NN.X22.ENov 2022 (E)4.8604.8604.8604.860-0.022-0.45%set 14:51
NN.Z22.EDec 2022 (E)5.0475.0475.0475.047-0.022-0.43%set 14:51
NN.F23.EJan 2023 (E)5.1445.1445.1445.144-0.022-0.43%set 14:51
NN.G23.EFeb 2023 (E)5.1145.1145.1145.114-0.022-0.43%set 14:51
NN.H23.EMar 2023 (E)5.0345.0345.0345.034-0.022-0.44%set 14:51
NN.J23.EApr 2023 (E)4.6944.6944.6944.694-0.022-0.47%set 14:51
NN.K23.EMay 2023 (E)4.6794.6794.6794.679-0.022-0.47%set 14:51
NN.M23.EJun 2023 (E)4.7094.7094.7094.709-0.022-0.47%set 14:51
NN.N23.EJul 2023 (E)4.7504.7504.7504.750-0.022-0.46%set 14:51
NN.Q23.EAug 2023 (E)4.7894.7894.7894.789-0.022-0.46%set 14:51
NN.U23.ESep 2023 (E)4.7994.7994.7994.799-0.022-0.46%set 14:51
NN.V23.EOct 2023 (E)4.8514.8514.8514.851-0.022-0.45%set 14:51
NN.X23.ENov 2023 (E)4.9374.9374.9374.937-0.022-0.44%set 14:51
NN.Z23.EDec 2023 (E)5.1235.1235.1235.123-0.022-0.43%set 14:51
NN.F24.EJan 2024 (E)5.2185.2185.2185.218-0.022-0.42%set 14:51
NN.G24.EFeb 2024 (E)5.1855.1855.1855.185-0.022-0.42%set 14:51
NN.H24.EMar 2024 (E)5.1025.1025.1025.102-0.022-0.43%set 14:51
NN.J24.EApr 2024 (E)4.7524.7524.7524.752-0.022-0.46%set 14:51
NN.K24.EMay 2024 (E)4.7374.7374.7374.737-0.022-0.46%set 14:51
NN.M24.EJun 2024 (E)4.7694.7694.7694.769-0.022-0.46%set 14:51
NN.N24.EJul 2024 (E)4.8144.8144.8144.814-0.022-0.45%set 14:51
NN.Q24.EAug 2024 (E)4.8564.8564.8564.856-0.022-0.45%set 14:51
NN.U24.ESep 2024 (E)4.8694.8694.8694.869-0.022-0.45%set 14:51
NN.V24.EOct 2024 (E)4.9294.9294.9294.929-0.022-0.44%set 14:51
NN.X24.ENov 2024 (E)5.0195.0195.0195.019-0.022-0.44%set 14:51
NN.Z24.EDec 2024 (E)5.2145.2145.2145.214-0.022-0.42%set 14:51
NN.F25.EJan 2025 (E)5.3095.3095.3095.309-0.022-0.41%set 14:51
NN.G25.EFeb 2025 (E)5.2735.2735.2735.273-0.022-0.42%set 14:51
NN.H25.EMar 2025 (E)5.1875.1875.1875.187-0.022-0.42%set 14:51
NN.J25.EApr 2025 (E)4.8024.8024.8024.802-0.022-0.46%set 14:51
NN.K25.EMay 2025 (E)4.7874.7874.7874.787-0.022-0.46%set 14:51
NN.M25.EJun 2025 (E)4.8254.8254.8254.825-0.022-0.45%set 14:51
NN.N25.EJul 2025 (E)4.8734.8734.8734.873-0.022-0.45%set 14:51
NN.Q25.EAug 2025 (E)4.9174.9174.9174.917-0.022-0.45%set 14:51
NN.U25.ESep 2025 (E)4.9324.9324.9324.932-0.022-0.44%set 14:51
NN.V25.EOct 2025 (E)4.9944.9944.9944.994-0.022-0.44%set 14:51
NN.X25.ENov 2025 (E)5.0995.0995.0995.099-0.022-0.43%set 14:51
NN.Z25.EDec 2025 (E)5.3095.3095.3095.309-0.022-0.41%set 14:51
NN.F26.EJan 2026 (E)5.4195.4195.4195.419-0.022-0.40%set 14:51
NN.G26.EFeb 2026 (E)5.3825.3825.3825.382-0.022-0.41%set 14:51
NN.H26.EMar 2026 (E)5.2945.2945.2945.294-0.022-0.41%set 14:51
NN.J26.EApr 2026 (E)4.9044.9044.9044.904-0.022-0.45%set 14:51
NN.K26.EMay 2026 (E)4.8894.8894.8894.889-0.022-0.45%set 14:51
NN.M26.EJun 2026 (E)4.9274.9274.9274.927-0.022-0.44%set 14:51
NN.N26.EJul 2026 (E)4.9754.9754.9754.975-0.022-0.44%set 14:51
NN.Q26.EAug 2026 (E)5.0195.0195.0195.019-0.022-0.44%set 14:51
NN.U26.ESep 2026 (E)5.0345.0345.0345.034-0.022-0.44%set 14:51
NN.V26.EOct 2026 (E)5.0965.0965.0965.096-0.022-0.43%set 14:51
NN.X26.ENov 2026 (E)5.2165.2165.2165.216-0.022-0.42%set 14:51
NN.Z26.EDec 2026 (E)5.4465.4465.4465.446-0.022-0.40%set 14:51
NN.V14Oct 20143.8903.8903.8903.890-0.175-4.31%set 14:30
NN.X14Nov 20143.8103.8103.8103.938-0.178-4.32%set 14:30
NN.Z14Dec 20144.8204.8204.8204.018-0.179-4.26%set 14:30
NN.F15Jan 20154.4104.4104.4104.092-0.174-4.08%set 14:30
NN.G15Feb 20154.3654.3654.3654.078-0.170-4.00%set 14:30
NN.H15Mar 20154.7404.7404.7404.009-0.161-3.86%set 14:30
NN.J15Apr 20154.0094.0094.0093.790-0.105-2.70%set 14:51
NN.K15May 20153.9903.9903.9903.776-0.099-2.55%set 14:51
NN.M15Jun 20153.4003.4003.4003.799-0.097-2.49%set 14:51
NN.N15Jul 20154.0104.0104.0103.828-0.096-2.45%set 14:51
NN.Q15Aug 20154.0254.0254.0253.835-0.095-2.42%set 14:51
NN.U15Sep 20154.0204.0204.0203.823-0.095-2.42%set 14:51
NN.V15Oct 20153.9703.9703.9703.859-0.093-2.35%set 14:51
NN.X15Nov 20153.9563.9563.9563.956-0.089-2.20%set 14:51
NN.Z15Dec 20154.2554.2554.2254.105-0.085-2.03%set 14:51
NN.F16Jan 20164.3494.3494.3494.225-0.080-1.86%set 14:51
NN.G16Feb 20164.2024.2024.2024.202-0.078-1.82%set 14:51
NN.H16Mar 20164.1314.1314.1314.131-0.074-1.76%set 14:51
NN.J16Apr 20163.9133.9133.9133.913-0.054-1.36%set 14:51
NN.K16May 20163.9173.9173.9173.917-0.053-1.34%set 14:51
NN.M16Jun 20163.9463.9463.9463.946-0.052-1.30%set 14:51
NN.N16Jul 20163.9773.9773.9773.977-0.052-1.29%set 14:51
NN.Q16Aug 20163.9853.9853.9853.985-0.051-1.26%set 14:51
NN.U16Sep 20163.9733.9733.9733.973-0.051-1.27%set 14:51
NN.V16Oct 20164.0014.0014.0014.001-0.051-1.26%set 14:51
NN.X16Nov 20164.0844.0844.0844.084-0.051-1.23%set 14:51
NN.Z16Dec 20164.2564.2564.2564.256-0.050-1.16%set 14:51
NN.F17Jan 20174.3864.3864.3864.386-0.050-1.13%set 14:51
NN.G17Feb 20174.3644.3644.3644.364-0.050-1.13%set 14:51
NN.H17Mar 20174.3014.3014.3014.301-0.050-1.15%set 14:51
NN.J17Apr 20174.0334.0334.0334.033-0.038-0.93%set 14:51
NN.K17May 20174.0464.0464.0464.046-0.038-0.93%set 14:51
NN.M17Jun 20174.0814.0814.0814.081-0.038-0.92%set 14:51
NN.N17Jul 20174.1204.1204.1204.120-0.038-0.91%set 14:51
NN.Q17Aug 20174.1354.1354.1354.135-0.038-0.91%set 14:51
NN.U17Sep 20174.1304.1304.1304.130-0.038-0.91%set 14:51
NN.V17Oct 20174.1564.1564.1564.156-0.038-0.91%set 14:51
NN.X17Nov 20174.2324.2324.2324.232-0.038-0.89%set 14:51
NN.Z17Dec 20174.4014.4014.4014.401-0.038-0.86%set 14:51
NN.F18Jan 20184.5304.5304.5304.530-0.038-0.83%set 14:51
NN.G18Feb 20184.5084.5084.5084.508-0.038-0.84%set 14:51
NN.H18Mar 20184.4464.4464.4464.446-0.038-0.85%set 14:51
NN.J18Apr 20184.1234.1234.1234.123-0.038-0.91%set 14:51
NN.K18May 20184.1364.1364.1364.136-0.038-0.91%set 14:51
NN.M18Jun 20184.1684.1684.1684.168-0.038-0.90%set 14:51
NN.N18Jul 20184.2044.2044.2044.204-0.038-0.90%set 14:51
NN.Q18Aug 20184.2184.2184.2184.218-0.038-0.89%set 14:51
NN.U18Sep 20184.2164.2164.2164.216-0.038-0.89%set 14:51
NN.V18Oct 20184.2434.2434.2434.243-0.038-0.89%set 14:51
NN.X18Nov 20184.3284.3284.3284.328-0.038-0.87%set 14:51
NN.Z18Dec 20184.4984.4984.4984.498-0.038-0.84%set 14:51
NN.F19Jan 20194.6134.6134.6134.613-0.038-0.82%set 14:51
NN.G19Feb 20194.5924.5924.5924.592-0.038-0.82%set 14:51
NN.H19Mar 20194.5314.5314.5314.531-0.038-0.83%set 14:51
NN.J19Apr 20194.2194.2194.2194.219-0.035-0.82%set 14:51
NN.K19May 20194.2334.2334.2334.233-0.035-0.82%set 14:51
NN.M19Jun 20194.2634.2634.2634.263-0.035-0.81%set 14:51
NN.N19Jul 20194.2974.2974.2974.297-0.035-0.81%set 14:51
NN.Q19Aug 20194.3114.3114.3114.311-0.035-0.81%set 14:51
NN.U19Sep 20194.3084.3084.3084.308-0.035-0.81%set 14:51
NN.V19Oct 20194.3364.3364.3364.336-0.035-0.80%set 14:51
NN.X19Nov 20194.4334.4334.4334.433-0.033-0.74%set 14:51
NN.Z19Dec 20194.6284.6284.6284.628-0.030-0.64%set 14:51
NN.F20Jan 20204.7464.7464.7464.746-0.027-0.57%set 14:51
NN.G20Feb 20204.7264.7264.7264.726-0.027-0.57%set 14:51
NN.H20Mar 20204.6664.6664.6664.666-0.027-0.58%set 14:51
NN.J20Apr 20204.3814.3814.3814.381-0.022-0.50%set 14:51
NN.K20May 20204.3994.3994.3994.399-0.022-0.50%set 14:51
NN.M20Jun 20204.4234.4234.4234.423-0.022-0.49%set 14:51
NN.N20Jul 20204.4574.4574.4574.457-0.022-0.49%set 14:51
NN.Q20Aug 20204.4844.4844.4844.484-0.022-0.49%set 14:51
NN.U20Sep 20204.4814.4814.4814.481-0.022-0.49%set 14:51
NN.V20Oct 20204.5164.5164.5164.516-0.022-0.48%set 14:51
NN.X20Nov 20204.6084.6084.6084.608-0.022-0.48%set 14:51
NN.Z20Dec 20204.7954.7954.7954.795-0.022-0.46%set 14:51
NN.F21Jan 20214.9024.9024.9024.902-0.022-0.45%set 14:51
NN.G21Feb 20214.8824.8824.8824.882-0.022-0.45%set 14:51
NN.H21Mar 20214.8124.8124.8124.812-0.022-0.46%set 14:51
NN.J21Apr 20214.4924.4924.4924.492-0.022-0.49%set 14:51
NN.K21May 20214.5184.5184.5184.518-0.022-0.48%set 14:51
NN.M21Jun 20214.5484.5484.5484.548-0.022-0.48%set 14:51
NN.N21Jul 20214.5854.5854.5854.585-0.022-0.48%set 14:51
NN.Q21Aug 20214.6154.6154.6154.615-0.022-0.47%set 14:51
NN.U21Sep 20214.6124.6124.6124.612-0.022-0.47%set 14:51
NN.V21Oct 20214.6514.6514.6514.651-0.022-0.47%set 14:51
NN.X21Nov 20214.7414.7414.7414.741-0.022-0.46%set 14:51
NN.Z21Dec 20214.9284.9284.9284.928-0.022-0.44%set 14:51
NN.F22Jan 20225.0285.0285.0285.028-0.022-0.44%set 14:51
NN.G22Feb 20225.0085.0085.0085.008-0.022-0.44%set 14:51
NN.H22Mar 20224.9384.9384.9384.938-0.022-0.44%set 14:51
NN.J22Apr 20224.6134.6134.6134.613-0.022-0.47%set 14:51
NN.K22May 20224.6084.6084.6084.608-0.022-0.48%set 14:51
NN.M22Jun 20224.6384.6384.6384.638-0.022-0.47%set 14:51
NN.N22Jul 20224.6764.6764.6764.676-0.022-0.47%set 14:51
NN.Q22Aug 20224.7184.7184.7184.718-0.022-0.46%set 14:51
NN.U22Sep 20224.7284.7284.7284.728-0.022-0.46%set 14:51
NN.V22Oct 20224.7744.7744.7744.774-0.022-0.46%set 14:51
NN.X22Nov 20224.8604.8604.8604.860-0.022-0.45%set 14:51
NN.Z22Dec 20225.0475.0475.0475.047-0.022-0.43%set 14:51
NN.F23Jan 20235.1445.1445.1445.144-0.022-0.43%set 14:51
NN.G23Feb 20235.1145.1145.1145.114-0.022-0.43%set 14:51
NN.H23Mar 20235.0345.0345.0345.034-0.022-0.44%set 14:51
NN.J23Apr 20234.6944.6944.6944.694-0.022-0.47%set 14:51
NN.K23May 20234.6794.6794.6794.679-0.022-0.47%set 14:51
NN.M23Jun 20234.7094.7094.7094.709-0.022-0.47%set 14:51
NN.N23Jul 20234.7504.7504.7504.750-0.022-0.46%set 14:51
NN.Q23Aug 20234.7894.7894.7894.789-0.022-0.46%set 14:51
NN.U23Sep 20234.7994.7994.7994.799-0.022-0.46%set 14:51
NN.V23Oct 20234.8514.8514.8514.851-0.022-0.45%set 14:51
NN.X23Nov 20234.9374.9374.9374.937-0.022-0.44%set 14:51
NN.Z23Dec 20235.1235.1235.1235.123-0.022-0.43%set 14:51
NN.F24Jan 20245.2185.2185.2185.218-0.022-0.42%set 14:51
NN.G24Feb 20245.1855.1855.1855.185-0.022-0.42%set 14:51
NN.H24Mar 20245.1025.1025.1025.102-0.022-0.43%set 14:51
NN.J24Apr 20244.7524.7524.7524.752-0.022-0.46%set 14:51
NN.K24May 20244.7374.7374.7374.737-0.022-0.46%set 14:51
NN.M24Jun 20244.7694.7694.7694.769-0.022-0.46%set 14:51
NN.N24Jul 20244.8144.8144.8144.814-0.022-0.45%set 14:51
NN.Q24Aug 20244.8564.8564.8564.856-0.022-0.45%set 14:51
NN.U24Sep 20244.8694.8694.8694.869-0.022-0.45%set 14:51
NN.V24Oct 20244.9294.9294.9294.929-0.022-0.44%set 14:51
NN.X24Nov 20245.0195.0195.0195.019-0.022-0.44%set 14:51
NN.Z24Dec 20245.2145.2145.2145.214-0.022-0.42%set 14:51
NN.F25Jan 20255.3095.3095.3095.309-0.022-0.41%set 14:51
NN.G25Feb 20255.2735.2735.2735.273-0.022-0.42%set 14:51
NN.H25Mar 20255.1875.1875.1875.187-0.022-0.42%set 14:51
NN.J25Apr 20254.8024.8024.8024.802-0.022-0.46%set 14:51
NN.K25May 20254.7874.7874.7874.787-0.022-0.46%set 14:51
NN.M25Jun 20254.8254.8254.8254.825-0.022-0.45%set 14:51
NN.N25Jul 20254.8734.8734.8734.873-0.022-0.45%set 14:51
NN.Q25Aug 20254.9174.9174.9174.917-0.022-0.45%set 14:51
NN.U25Sep 20254.9324.9324.9324.932-0.022-0.44%set 14:51
NN.V25Oct 20254.9944.9944.9944.994-0.022-0.44%set 14:51
NN.X25Nov 20255.0995.0995.0995.099-0.022-0.43%set 14:51
NN.Z25Dec 20255.3095.3095.3095.309-0.022-0.41%set 14:51
NN.F26Jan 20265.4195.4195.4195.419-0.022-0.40%set 14:51
NN.G26Feb 20265.3825.3825.3825.382-0.022-0.41%set 14:51
NN.H26Mar 20265.2945.2945.2945.294-0.022-0.41%set 14:51
NN.J26Apr 20264.9044.9044.9044.904-0.022-0.45%set 14:51
NN.K26May 20264.8894.8894.8894.889-0.022-0.45%set 14:51
NN.M26Jun 20264.9274.9274.9274.927-0.022-0.44%set 14:51
NN.N26Jul 20264.9754.9754.9754.975-0.022-0.44%set 14:51
NN.Q26Aug 20265.0195.0195.0195.019-0.022-0.44%set 14:51
NN.U26Sep 20265.0345.0345.0345.034-0.022-0.44%set 14:51
NN.V26Oct 20265.0965.0965.0965.096-0.022-0.43%set 14:51
NN.X26Nov 20265.2165.2165.2165.216-0.022-0.42%set 14:51
NN.Z26Dec 20265.4465.4465.4465.446-0.022-0.40%set 14:51
NN.V14:G16.EOct 2014/Feb 2016 Spread-0.312-0.312-0.312-0.312-0.0970.00%set 17:43
NN.V14:F16.EOct 2014/Jan 2016 Spread-0.335-0.335-0.335-0.335-0.0950.00%set 17:43
NN.V14:J15.EOct 2014/Apr 2015 Spread0.100.100.100.10-0.07-41.18%set 17:43
NN.V14:G15.EOct 2014/Feb 2015 Spread-0.188-0.188-0.188-0.188-0.0050.00%set 17:43
NN.V14:Z15.EOct 2014/Dec 2015 Spread-0.215-0.215-0.215-0.215-0.0900.00%set 17:43
NN.V14:U16.EOct 2014/Sep 2016 Spread-0.083-0.083-0.083-0.083-0.124-302.44%set 17:43
NN.V14:H16.EOct 2014/Mar 2016 Spread-0.241-0.241-0.241-0.241-0.1010.00%set 17:43
NN.V14:F15.EOct 2014/Jan 2015 Spread-0.202-0.202-0.202-0.202-0.0010.00%set 17:43
NN.V14:M16.EOct 2014/Jun 2016 Spread-0.056-0.056-0.056-0.056-0.123-183.58%set 17:43
NN.V14:N15.EOct 2014/Jul 2015 Spread0.0620.0620.0620.062-0.079-56.03%set 17:43
NN.V14:H15.EOct 2014/Mar 2015 Spread-0.119-0.119-0.119-0.119-0.0140.00%set 17:43
NN.V14:J16.EOct 2014/Apr 2016 Spread-0.023-0.023-0.023-0.023-0.121-123.47%set 17:43
NN.V14:Q16.EOct 2014/Aug 2016 Spread-0.095-0.095-0.095-0.095-0.124-427.59%set 17:43
NN.V14:U15.EOct 2014/Sep 2015 Spread0.0670.0670.0670.067-0.080-54.42%set 17:43
NN.V14:X14.EOct 2014/Nov 2014 Spread-0.050-0.050-0.051-0.048+0.0010.00%set 13:49
NN.V14:Q15.EOct 2014/Aug 2015 Spread0.0550.0550.0550.055-0.080-59.26%set 17:43
NN.V14:N16.EOct 2014/Jul 2016 Spread-0.087-0.087-0.087-0.087-0.123-341.67%set 17:43
NN.V14:X15.EOct 2014/Nov 2015 Spread-0.066-0.066-0.066-0.066-0.086-430.00%set 17:43
NN.V14:M15.EOct 2014/Jun 2015 Spread0.0910.0910.0910.091-0.078-46.15%set 17:43
NN.V14:K16.EOct 2014/May 2016 Spread-0.027-0.027-0.027-0.027-0.122-128.42%set 17:43
NN.V14:K15.EOct 2014/May 2015 Spread0.1140.1140.1140.114-0.076-40.00%set 17:43
NN.V14:Z14.EOct 2014/Dec 2014 Spread-0.133-0.133-0.133-0.128+0.0040.00%set 13:49
NN.V14:V15.EOct 2014/Oct 2015 Spread0.0310.0310.0310.031-0.082-72.57%set 17:43
NN.X14:G16.ENov 2014/Feb 2016 Spread-0.264-0.264-0.264-0.264-0.1000.00%set 17:43
NN.X14:K16.ENov 2014/May 2016 Spread0.0210.0210.0210.021-0.125-85.62%set 17:43
NN.X14:H15.ENov 2014/Mar 2015 Spread-0.071-0.071-0.071-0.071-0.0170.00%set 17:43
NN.X14:M16.ENov 2014/Jun 2016 Spread-0.008-0.008-0.008-0.008-0.126-106.78%set 17:43
NN.X14:M15.ENov 2014/Jun 2015 Spread0.1390.1390.1390.139-0.081-36.82%set 17:43
NN.X14:J15.ENov 2014/Apr 2015 Spread0.1480.1480.1480.148-0.073-33.03%set 17:43
NN.X14:H16.ENov 2014/Mar 2016 Spread-0.193-0.193-0.193-0.193-0.1040.00%set 17:43
NN.X14:N15.ENov 2014/Jul 2015 Spread0.1100.1100.1100.110-0.082-42.71%set 17:43
NN.X14:N16.ENov 2014/Jul 2016 Spread-0.039-0.039-0.039-0.039-0.126-144.83%set 17:43
NN.X14:Q15.ENov 2014/Aug 2015 Spread0.1030.1030.1030.103-0.083-44.62%set 17:43
NN.X14:J16.ENov 2014/Apr 2016 Spread0.0250.0250.0250.025-0.124-83.22%set 17:43
NN.X14:U16.ENov 2014/Sep 2016 Spread-0.035-0.035-0.035-0.035-0.127-138.04%set 17:43
NN.X14:Z15.ENov 2014/Dec 2015 Spread-0.167-0.167-0.167-0.167-0.0930.00%set 17:43
NN.X14:K15.ENov 2014/May 2015 Spread0.1620.1620.1620.162-0.079-32.78%set 17:43
NN.X14:X15.ENov 2014/Nov 2015 Spread-0.018-0.018-0.018-0.018-0.089-125.35%set 17:43
NN.X14:V15.ENov 2014/Oct 2015 Spread0.0790.0790.0790.079-0.085-51.83%set 17:43
NN.X14:Z14.ENov 2014/Dec 2014 Spread-0.081-0.081-0.081-0.080+0.0030.00%set 17:43
NN.X14:G15.ENov 2014/Feb 2015 Spread-0.140-0.140-0.140-0.140-0.0080.00%set 17:43
NN.X14:F16.ENov 2014/Jan 2016 Spread-0.287-0.287-0.287-0.287-0.0980.00%set 17:43
NN.X14:Q16.ENov 2014/Aug 2016 Spread-0.047-0.047-0.047-0.047-0.127-158.75%set 17:43
NN.X14:F15.ENov 2014/Jan 2015 Spread-0.154-0.154-0.154-0.154-0.0040.00%set 17:43
NN.X14:U15.ENov 2014/Sep 2015 Spread0.1150.1150.1150.115-0.083-41.92%set 17:43
NN.Z14:F16.EDec 2014/Jan 2016 Spread-0.207-0.207-0.207-0.207-0.0990.00%set 17:43
NN.Z14:N16.EDec 2014/Jul 2016 Spread0.0410.0410.0410.041-0.127-75.60%set 17:43
NN.Z14:M15.EDec 2014/Jun 2015 Spread0.2190.2190.2190.219-0.082-27.24%set 17:43
NN.Z14:G15.EDec 2014/Feb 2015 Spread-0.060-0.060-0.060-0.060-0.0090.00%set 17:43
NN.Z14:F15.EDec 2014/Jan 2015 Spread-0.070-0.070-0.074-0.074-0.0030.00%set 12:38
NN.Z14:U15.EDec 2014/Sep 2015 Spread0.1950.1950.1950.195-0.084-30.11%set 17:43
NN.Z14:X15.EDec 2014/Nov 2015 Spread0.0620.0620.0620.062-0.090-59.21%set 17:43
NN.Z14:V15.EDec 2014/Oct 2015 Spread0.1590.1590.1590.159-0.086-35.10%set 17:43
NN.Z14:U16.EDec 2014/Sep 2016 Spread0.0450.0450.0450.045-0.128-73.99%set 17:43
NN.Z14:H16.EDec 2014/Mar 2016 Spread-0.113-0.113-0.113-0.113-0.1050.00%set 17:43
NN.Z14:J15.EDec 2014/Apr 2015 Spread0.2280.2280.2280.228-0.074-24.50%set 17:43
NN.Z14:J16.EDec 2014/Apr 2016 Spread0.1050.1050.1050.105-0.125-54.35%set 17:43
NN.Z14:K15.EDec 2014/May 2015 Spread0.2420.2420.2420.242-0.080-24.84%set 17:43
NN.Z14:K16.EDec 2014/May 2016 Spread0.1010.1010.1010.101-0.126-55.51%set 17:43
NN.Z14:M16.EDec 2014/Jun 2016 Spread0.0720.0720.0720.072-0.127-63.82%set 17:43
NN.Z14:N15.EDec 2014/Jul 2015 Spread0.1900.1900.1900.190-0.083-30.40%set 17:43
NN.Z14:Q15.EDec 2014/Aug 2015 Spread0.1830.1830.1830.183-0.084-31.46%set 17:43
NN.Z14:Q16.EDec 2014/Aug 2016 Spread0.0330.0330.0330.033-0.128-79.50%set 17:43
NN.Z14:G16.EDec 2014/Feb 2016 Spread-0.184-0.184-0.184-0.184-0.1010.00%set 17:43
NN.Z14:Z15.EDec 2014/Dec 2015 Spread-0.087-0.087-0.087-0.087-0.094-1342.86%set 17:43
NN.Z14:H15.EDec 2014/Mar 2015 Spread0.0090.0090.0090.009-0.018-66.67%set 17:43
NN.F15:Q15.EJan 2015/Aug 2015 Spread0.2570.2570.2570.257-0.079-23.51%set 17:43
NN.F15:Q16.EJan 2015/Aug 2016 Spread0.1070.1070.1070.107-0.123-53.48%set 17:43
NN.F15:N15.EJan 2015/Jul 2015 Spread0.2640.2640.2640.264-0.078-22.81%set 17:43
NN.F15:M16.EJan 2015/Jun 2016 Spread0.1460.1460.1460.146-0.122-45.52%set 17:43
NN.F15:U15.EJan 2015/Sep 2015 Spread0.2690.2690.2690.269-0.079-22.70%set 17:43
NN.F15:U16.EJan 2015/Sep 2016 Spread0.1190.1190.1190.119-0.123-50.83%set 17:43
NN.F15:K16.EJan 2015/May 2016 Spread0.1750.1750.1750.175-0.121-40.88%set 17:43
NN.F15:N16.EJan 2015/Jul 2016 Spread0.1150.1150.1150.115-0.122-51.48%set 17:43
NN.F15:M15.EJan 2015/Jun 2015 Spread0.2930.2930.2930.293-0.077-20.81%set 17:43
NN.F15:K15.EJan 2015/May 2015 Spread0.3160.3160.3160.316-0.075-19.18%set 17:43
NN.F15:J16.EJan 2015/Apr 2016 Spread0.1790.1790.1790.179-0.120-40.13%set 17:43
NN.F15:V15.EJan 2015/Oct 2015 Spread0.2330.2330.2330.233-0.081-25.80%set 17:43
NN.F15:X15.EJan 2015/Nov 2015 Spread0.1360.1360.1360.136-0.085-38.46%set 17:43
NN.F15:J15.EJan 2015/Apr 2015 Spread0.3020.3020.3020.302-0.069-18.60%set 17:43
NN.F15:H16.EJan 2015/Mar 2016 Spread-0.039-0.039-0.039-0.039-0.100-163.93%set 17:43
NN.F15:Z15.EJan 2015/Dec 2015 Spread-0.013-0.013-0.013-0.013-0.089-117.11%set 17:43
NN.F15:G15.EJan 2015/Feb 2015 Spread0.0150.0150.0140.014-0.006-30.00%set 12:38
NN.F15:F16.EJan 2015/Jan 2016 Spread-0.133-0.133-0.133-0.133-0.0940.00%set 17:43
NN.F15:H15.EJan 2015/Mar 2015 Spread0.0830.0830.0830.083-0.013-13.54%set 17:43
NN.F15:G16.EJan 2015/Feb 2016 Spread-0.110-0.110-0.110-0.110-0.0960.00%set 17:43
NN.G15:X15.EFeb 2015/Nov 2015 Spread0.1220.1220.1220.122-0.081-39.90%set 17:43
NN.G15:M15.EFeb 2015/Jun 2015 Spread0.2790.2790.2790.279-0.073-20.74%set 17:43
NN.G15:K16.EFeb 2015/May 2016 Spread0.1610.1610.1610.161-0.117-42.09%set 17:43
NN.G15:U15.EFeb 2015/Sep 2015 Spread0.2550.2550.2550.255-0.075-22.73%set 17:43
NN.G15:Q16.EFeb 2015/Aug 2016 Spread0.0930.0930.0930.093-0.119-56.13%set 17:43
NN.G15:V15.EFeb 2015/Oct 2015 Spread0.2190.2190.2190.219-0.077-26.01%set 17:43
NN.G15:U16.EFeb 2015/Sep 2016 Spread0.1050.1050.1050.105-0.119-53.12%set 17:43
NN.G15:K15.EFeb 2015/May 2015 Spread0.3020.3020.3020.302-0.071-19.03%set 17:43
NN.G15:Q15.EFeb 2015/Aug 2015 Spread0.2430.2430.2430.243-0.075-23.58%set 17:43
NN.G15:N16.EFeb 2015/Jul 2016 Spread0.1010.1010.1010.101-0.118-53.88%set 17:43
NN.G15:N15.EFeb 2015/Jul 2015 Spread0.2500.2500.2500.250-0.074-22.84%set 17:43
NN.G15:M16.EFeb 2015/Jun 2016 Spread0.1320.1320.1320.132-0.118-47.20%set 17:43
NN.G15:Z15.EFeb 2015/Dec 2015 Spread-0.027-0.027-0.027-0.027-0.085-146.55%set 17:43
NN.G15:F16.EFeb 2015/Jan 2016 Spread-0.147-0.147-0.147-0.147-0.0900.00%set 17:43
NN.G15:G16.EFeb 2015/Feb 2016 Spread-0.124-0.124-0.124-0.124-0.0920.00%set 17:43
NN.G15:H15.EFeb 2015/Mar 2015 Spread0.0780.069-0.012-14.81%set 14:26
NN.G15:H16.EFeb 2015/Mar 2016 Spread-0.053-0.053-0.053-0.053-0.096-223.26%set 17:43
NN.G15:J15.EFeb 2015/Apr 2015 Spread0.2880.2880.2880.288-0.065-18.41%set 17:43
NN.G15:J16.EFeb 2015/Apr 2016 Spread0.1650.1650.1650.165-0.116-41.28%set 17:43
NN.H15:U16.EMar 2015/Sep 2016 Spread0.0360.0360.0360.036-0.110-75.34%set 17:43
NN.H15:V15.EMar 2015/Oct 2015 Spread0.1500.1500.1500.150-0.068-31.19%set 17:43
NN.H15:X15.EMar 2015/Nov 2015 Spread0.0530.0530.0530.053-0.072-57.60%set 17:43
NN.H15:M16.EMar 2015/Jun 2016 Spread0.0630.0630.0630.063-0.109-63.37%set 17:43
NN.H15:H16.EMar 2015/Mar 2016 Spread-0.122-0.122-0.122-0.122-0.0870.00%set 17:43
NN.H15:U15.EMar 2015/Sep 2015 Spread0.1860.1860.1860.186-0.066-26.19%set 17:43
NN.H15:Q16.EMar 2015/Aug 2016 Spread0.0240.0240.0240.024-0.110-82.09%set 17:43
NN.H15:M15.EMar 2015/Jun 2015 Spread0.2100.2100.2100.210-0.064-23.36%set 17:43
NN.H15:N15.EMar 2015/Jul 2015 Spread0.1810.1810.1810.181-0.065-26.42%set 17:43
NN.H15:Z15.EMar 2015/Dec 2015 Spread-0.096-0.096-0.096-0.096-0.0760.00%set 17:43
NN.H15:K15.EMar 2015/May 2015 Spread0.2330.2330.2330.233-0.062-21.02%set 17:43
NN.H15:J16.EMar 2015/Apr 2016 Spread0.0960.0960.0960.096-0.107-52.71%set 17:43
NN.H15:F16.EMar 2015/Jan 2016 Spread-0.216-0.216-0.216-0.216-0.0810.00%set 17:43
NN.H15:K16.EMar 2015/May 2016 Spread0.0920.0920.0920.092-0.108-54.00%set 17:43
NN.H15:G16.EMar 2015/Feb 2016 Spread-0.193-0.193-0.193-0.193-0.0830.00%set 17:43
NN.H15:N16.EMar 2015/Jul 2016 Spread0.0320.0320.0320.032-0.109-77.30%set 17:43
NN.H15:Q15.EMar 2015/Aug 2015 Spread0.1740.1740.1740.174-0.066-27.50%set 17:43
NN.H15:J15.EMar 2015/Apr 2015 Spread0.2400.2400.2260.219-0.052-19.19%set 13:39
NN.J15:N16.EApr 2015/Jul 2016 Spread-0.187-0.187-0.187-0.187-0.0530.00%set 17:43
NN.J15:H16.EApr 2015/Mar 2016 Spread-0.341-0.341-0.341-0.341-0.0310.00%set 17:43
NN.J15:U15.EApr 2015/Sep 2015 Spread-0.033-0.033-0.033-0.033-0.0100.00%set 17:43
NN.J15:F16.EApr 2015/Jan 2016 Spread-0.435-0.435-0.435-0.435-0.0250.00%set 17:43
NN.J15:U16.EApr 2015/Sep 2016 Spread-0.183-0.183-0.183-0.183-0.0540.00%set 17:43
NN.J15:X15.EApr 2015/Nov 2015 Spread-0.166-0.166-0.166-0.166-0.0160.00%set 17:43
NN.J15:G16.EApr 2015/Feb 2016 Spread-0.412-0.412-0.412-0.412-0.0270.00%set 17:43
NN.J15:Z15.EApr 2015/Dec 2015 Spread-0.315-0.315-0.315-0.315-0.0200.00%set 17:43
NN.J15:Q15.EApr 2015/Aug 2015 Spread-0.045-0.045-0.045-0.045-0.0100.00%set 17:43
NN.J15:K16.EApr 2015/May 2016 Spread-0.127-0.127-0.127-0.127-0.0520.00%set 17:43
NN.J15:J16.EApr 2015/Apr 2016 Spread-0.123-0.123-0.123-0.123-0.0510.00%set 17:43
NN.J15:V15.EApr 2015/Oct 2015 Spread-0.069-0.069-0.069-0.069-0.0120.00%set 17:43
NN.J15:Q16.EApr 2015/Aug 2016 Spread-0.195-0.195-0.195-0.195-0.0540.00%set 17:43
NN.J15:K15.EApr 2015/May 2015 Spread0.0150.0150.0140.014-0.007-33.33%set 11:35
NN.J15:N15.EApr 2015/Jul 2015 Spread-0.038-0.038-0.038-0.038-0.0090.00%set 17:43
NN.J15:M15.EApr 2015/Jun 2015 Spread-0.009-0.009-0.009-0.009-0.0080.00%set 17:43
NN.J15:M16.EApr 2015/Jun 2016 Spread-0.156-0.156-0.156-0.156-0.0530.00%set 17:43
NN.K15:Z15.EMay 2015/Dec 2015 Spread-0.329-0.329-0.329-0.329-0.0140.00%set 17:43
NN.K15:U16.EMay 2015/Sep 2016 Spread-0.197-0.197-0.197-0.197-0.0480.00%set 17:43
NN.K15:K16.EMay 2015/May 2016 Spread-0.141-0.141-0.141-0.141-0.0460.00%set 17:43
NN.K15:X15.EMay 2015/Nov 2015 Spread-0.18-0.18-0.18-0.18-0.010.00%set 17:43
NN.K15:M16.EMay 2015/Jun 2016 Spread-0.170-0.170-0.170-0.170-0.0470.00%set 17:43
NN.K15:N16.EMay 2015/Jul 2016 Spread-0.201-0.201-0.201-0.201-0.0470.00%set 17:43
NN.K15:J16.EMay 2015/Apr 2016 Spread-0.137-0.137-0.137-0.137-0.0450.00%set 17:43
NN.K15:N15.EMay 2015/Jul 2015 Spread-0.052-0.052-0.052-0.052-0.0030.00%set 17:43
NN.K15:M15.EMay 2015/Jun 2015 Spread-0.023-0.023-0.023-0.023-0.0020.00%set 17:43
NN.K15:H16.EMay 2015/Mar 2016 Spread-0.355-0.355-0.355-0.355-0.0250.00%set 17:43
NN.K15:G16.EMay 2015/Feb 2016 Spread-0.426-0.426-0.426-0.426-0.0210.00%set 17:43
NN.K15:F16.EMay 2015/Jan 2016 Spread-0.449-0.449-0.449-0.449-0.0190.00%set 17:43
NN.K15:Q15.EMay 2015/Aug 2015 Spread-0.059-0.059-0.059-0.059-0.0040.00%set 17:43
NN.K15:V15.EMay 2015/Oct 2015 Spread-0.083-0.083-0.083-0.083-0.0060.00%set 17:43
NN.K15:U15.EMay 2015/Sep 2015 Spread-0.047-0.047-0.047-0.047-0.0040.00%set 17:43
NN.K15:Q16.EMay 2015/Aug 2016 Spread-0.209-0.209-0.209-0.209-0.0480.00%set 17:43
NN.M15:G16.EJun 2015/Feb 2016 Spread-0.403-0.403-0.403-0.403-0.0190.00%set 17:43
NN.M15:Q16.EJun 2015/Aug 2016 Spread-0.186-0.186-0.186-0.186-0.0460.00%set 17:43
NN.M15:U15.EJun 2015/Sep 2015 Spread-0.024-0.024-0.024-0.024-0.0020.00%set 17:43
NN.M15:U16.EJun 2015/Sep 2016 Spread-0.174-0.174-0.174-0.174-0.0460.00%set 17:43
NN.M15:V15.EJun 2015/Oct 2015 Spread-0.060-0.060-0.060-0.060-0.0040.00%set 17:43
NN.M15:X15.EJun 2015/Nov 2015 Spread-0.157-0.157-0.157-0.157-0.0080.00%set 17:43
NN.M15:Z15.EJun 2015/Dec 2015 Spread-0.306-0.306-0.306-0.306-0.0120.00%set 17:43
NN.M15:H16.EJun 2015/Mar 2016 Spread-0.332-0.332-0.332-0.332-0.0230.00%set 17:43
NN.M15:J16.EJun 2015/Apr 2016 Spread-0.114-0.114-0.114-0.114-0.0430.00%set 17:43
NN.M15:K16.EJun 2015/May 2016 Spread-0.118-0.118-0.118-0.118-0.0440.00%set 17:43
NN.M15:N15.EJun 2015/Jul 2015 Spread-0.029-0.029-0.029-0.029-0.0010.00%set 17:43
NN.M15:N16.EJun 2015/Jul 2016 Spread-0.178-0.178-0.178-0.178-0.0450.00%set 17:43
NN.M15:M16.EJun 2015/Jun 2016 Spread-0.147-0.147-0.147-0.147-0.0450.00%set 17:43
NN.M15:F16.EJun 2015/Jan 2016 Spread-0.426-0.426-0.426-0.426-0.0170.00%set 17:43
NN.M15:Q15.EJun 2015/Aug 2015 Spread-0.036-0.036-0.036-0.036-0.0020.00%set 17:43
NN.N15:X15.EJul 2015/Nov 2015 Spread-0.128-0.128-0.128-0.128-0.0070.00%set 17:43
NN.N15:M16.EJul 2015/Jun 2016 Spread-0.118-0.118-0.118-0.118-0.0440.00%set 17:43
NN.N15:G16.EJul 2015/Feb 2016 Spread-0.374-0.374-0.374-0.374-0.0180.00%set 17:43
NN.N15:Q15.EJul 2015/Aug 2015 Spread-0.007-0.007-0.007-0.007-0.0010.00%set 17:43
NN.N15:Z15.EJul 2015/Dec 2015 Spread-0.277-0.277-0.277-0.277-0.0110.00%set 17:43
NN.N15:V15.EJul 2015/Oct 2015 Spread-0.031-0.031-0.031-0.031-0.0030.00%set 17:43
NN.N15:U16.EJul 2015/Sep 2016 Spread-0.145-0.145-0.145-0.145-0.0450.00%set 17:43
NN.N15:U15.EJul 2015/Sep 2015 Spread0.0050.0050.0050.005-0.001-16.67%set 17:43
NN.N15:Q16.EJul 2015/Aug 2016 Spread-0.157-0.157-0.157-0.157-0.0450.00%set 17:43
NN.N15:N16.EJul 2015/Jul 2016 Spread-0.149-0.149-0.149-0.149-0.0440.00%set 17:43
NN.N15:K16.EJul 2015/May 2016 Spread-0.089-0.089-0.089-0.089-0.0430.00%set 17:43
NN.N15:J16.EJul 2015/Apr 2016 Spread-0.085-0.085-0.085-0.085-0.0420.00%set 17:43
NN.N15:H16.EJul 2015/Mar 2016 Spread-0.303-0.303-0.303-0.303-0.0220.00%set 17:43
NN.N15:F16.EJul 2015/Jan 2016 Spread-0.397-0.397-0.397-0.397-0.0160.00%set 17:43
NN.Q15:U15.EAug 2015/Sep 2015 Spread0.0120.0120.0120.0120.0000.00%set 17:43
NN.Q15:U16.EAug 2015/Sep 2016 Spread-0.138-0.138-0.138-0.138-0.0440.00%set 17:43
NN.Q15:V15.EAug 2015/Oct 2015 Spread-0.024-0.024-0.024-0.024-0.0020.00%set 17:43
NN.Q15:X15.EAug 2015/Nov 2015 Spread-0.121-0.121-0.121-0.121-0.0060.00%set 17:43
NN.Q15:Z15.EAug 2015/Dec 2015 Spread-0.27-0.27-0.27-0.27-0.010.00%set 17:43
NN.Q15:J16.EAug 2015/Apr 2016 Spread-0.078-0.078-0.078-0.078-0.0410.00%set 17:43
NN.Q15:Q16.EAug 2015/Aug 2016 Spread-0.150-0.150-0.150-0.150-0.0440.00%set 17:43
NN.Q15:N16.EAug 2015/Jul 2016 Spread-0.142-0.142-0.142-0.142-0.0430.00%set 17:43
NN.Q15:F16.EAug 2015/Jan 2016 Spread-0.390-0.390-0.390-0.390-0.0150.00%set 17:43
NN.Q15:G16.EAug 2015/Feb 2016 Spread-0.367-0.367-0.367-0.367-0.0170.00%set 17:43
NN.Q15:H16.EAug 2015/Mar 2016 Spread-0.296-0.296-0.296-0.296-0.0210.00%set 17:43
NN.Q15:K16.EAug 2015/May 2016 Spread-0.082-0.082-0.082-0.082-0.0420.00%set 17:43
NN.Q15:M16.EAug 2015/Jun 2016 Spread-0.111-0.111-0.111-0.111-0.0430.00%set 17:43
NN.U15:Q16.ESep 2015/Aug 2016 Spread-0.162-0.162-0.162-0.162-0.0440.00%set 17:43
NN.U15:M16.ESep 2015/Jun 2016 Spread-0.123-0.123-0.123-0.123-0.0430.00%set 17:43
NN.U15:U16.ESep 2015/Sep 2016 Spread-0.150-0.150-0.150-0.150-0.0440.00%set 17:43
NN.U15:V15.ESep 2015/Oct 2015 Spread-0.036-0.036-0.036-0.036-0.0020.00%set 17:43
NN.U15:X15.ESep 2015/Nov 2015 Spread-0.133-0.133-0.133-0.133-0.0060.00%set 17:43
NN.U15:Z15.ESep 2015/Dec 2015 Spread-0.282-0.282-0.282-0.282-0.0100.00%set 17:43
NN.U15:K16.ESep 2015/May 2016 Spread-0.094-0.094-0.094-0.094-0.0420.00%set 17:43
NN.U15:J16.ESep 2015/Apr 2016 Spread-0.090-0.090-0.090-0.090-0.0410.00%set 17:43
NN.U15:H16.ESep 2015/Mar 2016 Spread-0.308-0.308-0.308-0.308-0.0210.00%set 17:43
NN.U15:G16.ESep 2015/Feb 2016 Spread-0.379-0.379-0.379-0.379-0.0170.00%set 17:43
NN.U15:F16.ESep 2015/Jan 2016 Spread-0.402-0.402-0.402-0.402-0.0150.00%set 17:43
NN.U15:N16.ESep 2015/Jul 2016 Spread-0.154-0.154-0.154-0.154-0.0430.00%set 17:43
NN.V15:M16.EOct 2015/Jun 2016 Spread-0.087-0.087-0.087-0.087-0.0410.00%set 17:43
NN.V15:K16.EOct 2015/May 2016 Spread-0.058-0.058-0.058-0.058-0.0400.00%set 17:43
NN.V15:F16.EOct 2015/Jan 2016 Spread-0.366-0.366-0.366-0.366-0.0130.00%set 17:43
NN.V15:G16.EOct 2015/Feb 2016 Spread-0.343-0.343-0.343-0.343-0.0150.00%set 17:43
NN.V15:Q16.EOct 2015/Aug 2016 Spread-0.126-0.126-0.126-0.126-0.0420.00%set 17:43
NN.V15:U16.EOct 2015/Sep 2016 Spread-0.114-0.114-0.114-0.114-0.0420.00%set 17:43
NN.V15:X15.EOct 2015/Nov 2015 Spread-0.097-0.097-0.097-0.097-0.0040.00%set 17:43
NN.V15:Z15.EOct 2015/Dec 2015 Spread-0.246-0.246-0.246-0.246-0.0080.00%set 17:43
NN.V15:H16.EOct 2015/Mar 2016 Spread-0.272-0.272-0.272-0.272-0.0190.00%set 17:43
NN.V15:J16.EOct 2015/Apr 2016 Spread-0.054-0.054-0.054-0.054-0.0390.00%set 17:43
NN.V15:N16.EOct 2015/Jul 2016 Spread-0.118-0.118-0.118-0.118-0.0410.00%set 17:43
NN.X15:M16.ENov 2015/Jun 2016 Spread0.0100.0100.0100.010-0.037-78.72%set 17:43
NN.X15:K16.ENov 2015/May 2016 Spread0.0390.0390.0390.039-0.036-48.00%set 17:43
NN.X15:J16.ENov 2015/Apr 2016 Spread0.0430.0430.0430.043-0.035-44.87%set 17:43
NN.X15:H16.ENov 2015/Mar 2016 Spread-0.175-0.175-0.175-0.175-0.0150.00%set 17:43
NN.X15:G16.ENov 2015/Feb 2016 Spread-0.246-0.246-0.246-0.246-0.0110.00%set 17:43
NN.X15:F16.ENov 2015/Jan 2016 Spread-0.269-0.269-0.269-0.269-0.0090.00%set 17:43
NN.X15:N16.ENov 2015/Jul 2016 Spread-0.021-0.021-0.021-0.021-0.037-231.25%set 17:43
NN.X15:U16.ENov 2015/Sep 2016 Spread-0.017-0.017-0.017-0.017-0.038-180.95%set 17:43
NN.X15:Z15.ENov 2015/Dec 2015 Spread-0.149-0.149-0.149-0.149-0.0040.00%set 17:43
NN.X15:Q16.ENov 2015/Aug 2016 Spread-0.029-0.029-0.029-0.029-0.038-422.22%set 17:43
NN.Z15:G16.EDec 2015/Feb 2016 Spread-0.097-0.097-0.097-0.097-0.0070.00%set 17:43
NN.Z15:F16.EDec 2015/Jan 2016 Spread-0.120-0.120-0.120-0.120-0.0050.00%set 17:43
NN.Z15:U16.EDec 2015/Sep 2016 Spread0.1320.1320.1320.132-0.034-20.48%set 17:43
NN.Z15:Q16.EDec 2015/Aug 2016 Spread0.1200.1200.1200.120-0.034-22.08%set 17:43
NN.Z15:K16.EDec 2015/May 2016 Spread0.1880.1880.1880.188-0.032-14.55%set 17:43
NN.Z15:N16.EDec 2015/Jul 2016 Spread0.1280.1280.1280.128-0.033-20.50%set 17:43
NN.Z15:M16.EDec 2015/Jun 2016 Spread0.1590.1590.1590.159-0.033-17.19%set 17:43
NN.Z15:J16.EDec 2015/Apr 2016 Spread0.1920.1920.1920.192-0.031-13.90%set 17:43
NN.Z15:H16.EDec 2015/Mar 2016 Spread-0.026-0.026-0.026-0.026-0.0110.00%set 17:43
NN.F16:G16.EJan 2016/Feb 2016 Spread0.0230.0230.0230.023-0.002-8.00%set 17:43
NN.F16:Q16.EJan 2016/Aug 2016 Spread0.2400.2400.2400.240-0.029-10.78%set 17:43
NN.F16:K16.EJan 2016/May 2016 Spread0.3080.3080.3080.308-0.027-8.06%set 17:43
NN.F16:H16.EJan 2016/Mar 2016 Spread0.0940.0940.0940.094-0.006-6.00%set 17:43
NN.F16:U16.EJan 2016/Sep 2016 Spread0.2520.2520.2520.252-0.029-10.32%set 17:43
NN.F16:J16.EJan 2016/Apr 2016 Spread0.3120.3120.3120.312-0.026-7.69%set 17:43
NN.F16:N16.EJan 2016/Jul 2016 Spread0.2480.2480.2480.248-0.028-10.14%set 17:43
NN.F16:M16.EJan 2016/Jun 2016 Spread0.2790.2790.2790.279-0.028-9.12%set 17:43
NN.G16:M16.EFeb 2016/Jun 2016 Spread0.2560.2560.2560.256-0.026-9.22%set 17:43
NN.G16:K16.EFeb 2016/May 2016 Spread0.2850.2850.2850.285-0.025-8.06%set 17:43
NN.G16:J16.EFeb 2016/Apr 2016 Spread0.2890.2890.2890.289-0.024-7.67%set 17:43
NN.G16:Q16.EFeb 2016/Aug 2016 Spread0.2170.2170.2170.217-0.027-11.07%set 17:43
NN.G16:U16.EFeb 2016/Sep 2016 Spread0.2290.2290.2290.229-0.027-10.55%set 17:43
NN.G16:H16.EFeb 2016/Mar 2016 Spread0.0710.0710.0710.071-0.004-5.33%set 17:43
NN.G16:N16.EFeb 2016/Jul 2016 Spread0.2250.2250.2250.225-0.026-10.36%set 17:43
NN.H16:N16.EMar 2016/Jul 2016 Spread0.1540.1540.1540.154-0.022-12.50%set 17:43
NN.H16:Q16.EMar 2016/Aug 2016 Spread0.1460.1460.1460.146-0.023-13.61%set 17:43
NN.H16:J16.EMar 2016/Apr 2016 Spread0.2180.2180.2180.218-0.020-8.40%set 17:43
NN.H16:U16.EMar 2016/Sep 2016 Spread0.1580.1580.1580.158-0.023-12.71%set 17:43
NN.H16:K16.EMar 2016/May 2016 Spread0.2140.2140.2140.214-0.021-8.94%set 17:43
NN.H16:M16.EMar 2016/Jun 2016 Spread0.1850.1850.1850.185-0.022-10.63%set 17:43
NN.J16:N16.EApr 2016/Jul 2016 Spread-0.064-0.064-0.064-0.064-0.0020.00%set 17:43
NN.J16:M16.EApr 2016/Jun 2016 Spread-0.033-0.033-0.033-0.033-0.0020.00%set 17:43
NN.J16:Q16.EApr 2016/Aug 2016 Spread-0.072-0.072-0.072-0.072-0.0030.00%set 17:43
NN.J16:K16.EApr 2016/May 2016 Spread-0.004-0.004-0.004-0.004-0.0010.00%set 17:43
NN.J16:U16.EApr 2016/Sep 2016 Spread-0.060-0.060-0.060-0.060-0.0030.00%set 17:43
NN.K16:Q16.EMay 2016/Aug 2016 Spread-0.068-0.068-0.068-0.068-0.0020.00%set 17:43
NN.K16:M16.EMay 2016/Jun 2016 Spread-0.029-0.029-0.029-0.029-0.0010.00%set 17:43
NN.K16:N16.EMay 2016/Jul 2016 Spread-0.060-0.060-0.060-0.060-0.0010.00%set 17:43
NN.K16:U16.EMay 2016/Sep 2016 Spread-0.056-0.056-0.056-0.056-0.0020.00%set 17:43
NN.M16:N16.EJun 2016/Jul 2016 Spread-0.031-0.031-0.031-0.0310.0000.00%set 17:43
NN.M16:Q16.EJun 2016/Aug 2016 Spread-0.039-0.039-0.039-0.039-0.0010.00%set 17:43
NN.M16:U16.EJun 2016/Sep 2016 Spread-0.027-0.027-0.027-0.027-0.0010.00%set 17:43
NN.N16:Q16.EJul 2016/Aug 2016 Spread-0.008-0.008-0.008-0.008-0.0010.00%set 17:43
NN.N16:U16.EJul 2016/Sep 2016 Spread0.0040.0040.0040.004-0.001-20.00%set 17:43
NN.Q16:U16.EAug 2016/Sep 2016 Spread0.0120.0120.0120.0120.0000.00%set 17:43
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name.
INO.com on Facebook INO.com MarketClub on Twitter INO.com on Google+ INO.com YouTube

© Copyright INO.com, Inc. All Rights Reserved.