MONT BELVIEU LDH ISOBUTANE OPIS (NYMEX:QMBL)

New York Mercantile Exchange (NYMEX)Energy › MONT BELVIEU LDH ISOBUTANE OPIS (QMBL) Entry Signal
MarketContractOpenHighLowLastChangePctTime
QMBL.U21Sep 20211.429441.429441.429441.429440.000000.00%00:00
QMBL.V21Oct 20211.46751.46751.46751.46750.00000.00%00:00
QMBL.X21Nov 20211.458751.458751.458751.458750.000000.00%00:00
QMBL.Z21Dec 20211.434381.434381.434381.434380.000000.00%00:00
QMBL.F22Jan 20221.400631.400631.400631.400630.000000.00%00:00
QMBL.G22Feb 20221.3151.3151.3151.3150.0000.00%00:00
QMBL.H22Mar 20221.210631.210631.210631.210630.000000.00%00:00
QMBL.J22Apr 20221.1751.1751.1751.1750.0000.00%00:00
QMBL.K22May 20221.065631.065631.065631.065630.000000.00%00:00
QMBL.M22Jun 20221.076881.076881.076881.076880.000000.00%00:00
QMBL.N22Jul 20221.058131.058131.058131.058130.000000.00%00:00
QMBL.Q22Aug 20221.008751.008751.008751.008750.000000.00%00:00
QMBL.U22Sep 20221.048751.048751.048751.048750.000000.00%00:00
QMBL.V22Oct 20221.019381.019381.019381.019380.000000.00%00:00
QMBL.X22Nov 20221.046881.046881.046881.046880.000000.00%00:00
QMBL.Z22Dec 20221.044381.044381.044381.044380.000000.00%00:00
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name.