EURO PROPANE CIF VS. NAPHTHA CIF (NYMEX:QEPN)

New York Mercantile Exchange (NYMEX)Energy › EURO PROPANE CIF VS. NAPHTHA CIF (QEPN) Entry Signal
MarketContractOpenHighLowLastChangePctTime
QEPN.J21Apr 2021-47.75-47.75-47.75-47.7500.00%00:00
QEPN.K21May 2021-67.375-67.375-67.375-67.37500.00%00:00
QEPN.M21Jun 2021-75.375-75.375-75.375-75.375+1.1250.00%00:00
QEPN.N21Jul 2021-74.125-74.125-74.125-74.12500.00%00:00
QEPN.Q21Aug 2021-67.75-67.75-67.75-67.7500.00%00:00
QEPN.U21Sep 2021-61.375-61.375-61.375-61.37500.00%00:00
QEPN.V21Oct 2021-56.5-56.5-56.5-56.500.00%00:00
QEPN.X21Nov 2021-50.083-50.083-50.083-50.083+4.3340.00%00:00
QEPN.Z21Dec 2021-46.333-46.333-46.333-46.33300.00%00:00
QEPN.F22Jan 2022-44.833-44.833-44.833-44.833+0.50.00%00:00
QEPN.G22Feb 2022-50-50-50-5000.00%00:00
QEPN.H22Mar 2022-70.167-70.167-70.167-70.16700.00%00:00
QEPN.J22Apr 2022-89.667-89.667-89.667-89.667+2.3330.00%00:00
QEPN.K22May 2022-99.083-99.083-99.083-99.08300.00%00:00
QEPN.M22Jun 2022-100.333-100.333-100.333-100.33300.00%00:00
QEPN.N22Jul 2022-96.583-96.583-96.583-96.58300.00%00:00
QEPN.Q22Aug 2022-90.667-90.667-90.667-90.667+1.50.00%00:00
QEPN.U22Sep 2022-86.417-86.417-86.417-86.417+1.50.00%00:00
QEPN.V22Oct 2022-83.083-83.083-83.083-83.08300.00%00:00
QEPN.X22Nov 2022-77.667-77.667-77.667-77.66700.00%00:00
QEPN.Z22Dec 2022-74.583-74.583-74.583-74.58300.00%00:00
QEPN.F23Jan 2023-53.055-53.055-53.055-53.055+3.4170.00%00:00
QEPN.G23Feb 2023-57.722-57.722-57.722-57.72200.00%00:00
QEPN.H23Mar 2023-77.889-77.889-77.889-77.88900.00%00:00
QEPN.J23Apr 2023-96.305-96.305-96.305-96.305+1.0840.00%00:00
QEPN.K23May 2023-106.805-106.805-106.805-106.80500.00%00:00
QEPN.M23Jun 2023-108.055-108.055-108.055-108.05500.00%00:00
QEPN.N23Jul 2023-104.305-104.305-104.305-104.30500.00%00:00
QEPN.Q23Aug 2023-98.389-98.389-98.389-98.389+1.50.00%00:00
QEPN.U23Sep 2023-98.055-98.055-98.055-98.05500.00%00:00
QEPN.V23Oct 2023-90.805-90.805-90.805-90.805+2.4170.00%00:00
QEPN.X23Nov 2023-85.389-85.389-85.389-85.38900.00%00:00
QEPN.Z23Dec 2023-79.722-79.722-79.722-79.72200.00%00:00
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name.